سال 12، شماره 6 - ( بهمن-اسفند 1397 )                   جلد 12 شماره 6 صفحات 390-398 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khezri M, Rezaei M, Mohabbati Mobarez A, zolfaghari M. Detection of Viable But Non-Culturable State of Escherichia coli O157:H7 Using Reverse Transcription PCR. Iran J Med Microbiol. 2019; 12 (6) :390-398
URL: http://ijmm.ir/article-1-889-fa.html
خضری محمد، رضائی مسعود، محبتی مبارز اشرف، ذوالفقاری مهدی. شناسایی حالت زنده اما غیرقابل‌کشت باکتری اشریشیا کلی (Escherichia coli O157:H7) با استفاده از وارونویسی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (RT-PCR). مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1397; 12 (6) :390-398

URL: http://ijmm.ir/article-1-889-fa.html


1- گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکدۀ علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
2- گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکدۀ علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران ، rezai_ma@modares.ac.ir
3- گروه باکتری‌شناسی پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4- گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکدۀ شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
چکیده:   (2686 مشاهده)
زمینه و هدف: باکتری‌های متعددی همانند اشریشیا کلی تحت شرایط نامساعد می‌توانند وارد حالت زنده اما غیرقابل کشت (VBNC) شوند که با روش‌های تشخیص بر پایه کشت باکتری قادر به شناسایی نیستند. در تحقیق حاضر، وارونویسی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (RT-PCR) برای تشخیص باکتری Escherichia coli O۱۵۷:H۷ در حالت VBNC بررسی شد.
مواد و روش‌کار: باکتری E. coli O۱۵۷:H۷ به تیمارهای آب‌مقطر و آب‌نمک ۳۰درصد تلقیح و در دمای اتاق نگهداری شد. کشت‌پذیری باکتری‌ها روی محیط کشت مک کانکی آگار تعیین شد. RT-PCR ژن ۱۶S rRNA شامل استخراج و تخلیص RNA، تیمار DNase I برای حذف آلودگی DNA و سپس سنتز cDNA و الکتروفورز محصول PCR نمونه‌های cDNA برای تشخیص زنده‌مانی باکتری E. coli O۱۵۷:H۷ تحت تیمارهای مورد مطالعه به کار رفت و با نتایج RT-PCR ژن ۱۶S rRNA در باکتری‌های کشته‌شده به‌وسیلۀ حرارت مقایسه شد.
یافته‌ها: کشت‌پذیری باکتری‌ها در تیمار آب‌مقطر طی مدت مطالعه حفظ شد؛ اما تیمار آب‌نمک ۳۰ درصد باعث کشت‌ناپذیری باکتری در روز چهارم مطالعه شد. نتایج RT-PCR ژن ۱۶S rRNA بیانگر حفظ بیان این ژن در باکتری‌های کشت‌پذیر و غیرقابل‌کشت طی مدت مطالعه بود، در حالی که در باکتری‌های کشته‌شده به‌وسیلۀ حرارت بیان این ژن منفی بود که نشان‌دهندۀ کارایی RT-PCR ژن ۱۶S rRNA در تشخیص باکتری‌های زنده از غیرزنده بود.
نتیجه‌گیری: باکتری E. coli O۱۵۷:H۷ تحت استرس شوری ۳۰ درصد وارد حالت VBNC شد که می‌تواند باعث مخاطراتی جدی برای سلامت انسان شود. وارونویسی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (RT-PCR) می‌تواند برای تشخیص باکتری‌های VBNC به کار رود.

 
متن کامل [PDF 748 kb]   (773 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروبیولوژی مواد غذایی
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۲ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۱/۹

فهرست منابع
1. Liu Y, Gilchrist A, Zhang J, Li XF. Detection of viable but nonculturable Escherichia coli O157: H7 bacteria in drinking water and river water. Appl Environ Microbiol. 2008; 74(5): 1502-7. [DOI:10.1128/AEM.02125-07] [PMID] [PMCID]
2. McIngvale SC, Chen XQ, McKillip JL, Drake MA. Survival of Escherichia coli O157: H7 in buttermilk as affected by contamination point and storage temperature. J Food Prot. 2000; 63(4): 441-4. [DOI:10.4315/0362-028X-63.4.441] [PMID]
3. Yaron S, Matthews KR. A reverse transcriptase‐polymerase chain reaction assay for detection of viable Escherichia coli O157: H7: investigation of specific target genes. J Appl Microbiol. 2002; 92(4): 633-40. [DOI:10.1046/j.1365-2672.2002.01563.x] [PMID]
4. Kargar M, Homayoon M. Prevalence of shiga toxins (stx1, stx2), eaeA and hly genes of Escherichia coli O157: H7 strains among children with acute gastroenteritis in southern of Iran. Asian Pac J Trop Med. 2015; 8(1): 24-8. [DOI:10.1016/S1995-7645(14)60182-6]
5. Oliver JD. The viable but nonculturable state in bacteria. The journal of microbiology. 2005; 43(1): 93-100.
6. Oliver JD. Recent findings on the viable but nonculturable state in pathogenic bacteria. FEMS Microbiol Rev. 2010; 34(4): 415-25. [DOI:10.1111/j.1574-6976.2009.00200.x] [PMID]
7. Li L, Mendis N, Trigui H, Oliver JD, Faucher SP. The importance of the viable but non-culturable state in human bacterial pathogens. Front Microbiol. 2014; 5: 258. [DOI:10.3389/fmicb.2014.00258] [PMID] [PMCID]
8. Makino SI, Kii T, Asakura H, Shirahata T, Ikeda T, Takeshi K, et al. Does Enterohemorrhagic Escherichia coli O157: H7 Enter the Viable but Nonculturable State in Salted Salmon Roe?. Appl Environ Microbiol. 2000; 66(12): 5536-9. [DOI:10.1128/AEM.66.12.5536-5539.2000] [PMID] [PMCID]
9. Zhao X, Zhong J, Wei C, Lin CW, Ding T. Current perspectives on viable but non-culturable state in foodborne pathogens. Front Microbiol. 2017; 8: 580. [DOI:10.3389/fmicb.2017.00580] [PMID] [PMCID]
10. Ding T, Suo Y, Xiang Q, Zhao X, Chen S, Ye X, et al. Significance of viable but nonculturable Escherichia coli: induction, detection, and control. J Microbiol Biotechnol. 2017; 27(3): 417-28. [DOI:10.4014/jmb.1609.09063] [PMID]
11. Ramamurthy T, Ghosh A, Pazhani GP, Shinoda S. Current perspectives on viable but non-culturable (VBNC) pathogenic bacteria. Frontiers in public health. 2014; 2: 103. [DOI:10.3389/fpubh.2014.00103] [PMID] [PMCID]
12. Molaee N, Abtahi H, Ghannadzadeh MJ, Karimi M, Ghaznavi-Rad E. Application of Reverse Transcriptase-PCR (RT-PCR) for rapid detection of viable Escherichia coli in drinking water samples. J Environ Health Sci Eng. 2015; 13(1): 24. [DOI:10.1186/s40201-015-0177-z] [PMID] [PMCID]
13. Koochakzadeh A, Askari Badouei M, Zahraei Salehi T, Aghasharif S, Soltani M, Ehsan M. Prevalence of Shiga toxin-producing and enteropathogenic Escherichia coli in wild and pet birds in Iran. Rev Bras Cienc Avic. 2015; 17(4): 445-50. [DOI:10.1590/1516-635X1704445-450]
14. Sue D, Boor KJ, Wiedmann M. σB-dependent expression patterns of compatible solute transporter genes opuCA and lmo1421 and the conjugated bile salt hydrolase gene bsh in Listeria monocytogenes. Microbiology. 2003; 149(11): 3247-56. [DOI:10.1099/mic.0.26526-0] [PMID]
15. Tan Q, Xu H, Chen T, Li P, Aguilar ZP, Xu D, et al. Differential expression of virulence and stress fitness genes during interaction between Listeria monocytogenes and Bifidobacterium longum. Biosci Biotechnol Biochem. 2012; 76(4): 699-704. [DOI:10.1271/bbb.110832] [PMID]
16. Spano G, Beneduce L, Terzi V, Stanca AM, Massa S. Real‐time PCR for the detection of Escherichia coli O157: H7 in dairy and cattle wastewater. Lett Appl Microbiol. 2005;40(3):164-71 [DOI:10.1111/j.1472-765X.2004.01634.x] [PMID]
17. Lothigius Å, Sjöling Å, Svennerholm AM, Bölin I. Survival and gene expression of enterotoxigenic Escherichia coli during long‐term incubation in sea water and freshwater. J Appl Microbiol. 2010; 108(4): 1441-9. [DOI:10.1111/j.1365-2672.2009.04548.x] [PMID]
18. Dinu LD, Bach S. Induction of viable but non-culturable Escherichia coli O157: H7 on the phyllosphere of lettuce: a food safety risk factor. Appl Environ Microbiol. 2011; 77(23): 8295-302. [DOI:10.1128/AEM.05020-11] [PMID] [PMCID]
19. Trevors JT. Viable but non-culturable (VBNC) bacteria: gene expression in planktonic and biofilm cells. J Microbiol Methods. 2011; 86(2): 266-73. [DOI:10.1016/j.mimet.2011.04.018] [PMID]
20. Kim M, Young Park S, Jung Park T, Ha SD. Effect of Sodium Chloride on the Reduction of Bacillus Cereus in Shrimp Jeotgal During Refrigerated Storage. Journal of Food Safety. 2017; 37(1): e12281. [DOI:10.1111/jfs.12281]
21. Casasola-Rodríguez B, Ruiz-Palacios GM, Pilar RC, Losano L, Ignacio MR, Orta de Velásquez MT. Detection of VBNC Vibrio cholerae by RT-Real Time PCR based on differential gene expression analysis. FEMS Microbiol Lett. 2018; 365(15): fny156. [DOI:10.1093/femsle/fny156] [PMID]
22. del Mar Lleò M, Pierobon S, Tafi MC, Signoretto C, Canepari P. mRNA detection by reverse transcription-PCR for monitoring viability over time in an Enterococcus faecalis viable but nonculturable population maintained in a laboratory microcosm. Appl Environ Microbiol. 2000; 66(10): 4564-7. [DOI:10.1128/AEM.66.10.4564-4567.2000] [PMID] [PMCID]
23. Coutard F, Pommepuy M, Loaec S, Hervio‐Heath D. mRNA detection by reverse transcription-PCR for monitoring viability and potential virulence in a pathogenic strain of Vibrio parahaemolyticus in viable but nonculturable state. J Appl Microbiol. 2005; 98(4): 951-61. [DOI:10.1111/j.1365-2672.2005.02534.x] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.