سال 17، شماره 1 - ( بهمن - اسفند 1401 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 72-66 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khademi P, Ownagh A, Mardani K, Khalili M. PCR-RFLP of Coxiella burnetii Plasmids Isolated from Raw Milk Samples in Iran. Iran J Med Microbiol 2023; 17 (1) :66-72
URL: http://ijmm.ir/article-1-1722-fa.html
خادمی پیمان، اونق عبدالغفار، مردانی کریم، خلیلی محمد. PCR-RFLP پلاسمیدهای کوکسیلا بورنتی جدا شده از نمونه‌های شیر خام در ایران. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1401; 17 (1) :66-72

URL: http://ijmm.ir/article-1-1722-fa.html


1- دانشجو دکتری، گروه میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2- استاد، گروه میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ، ownagh@yahoo.com
3- استاد، گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
4- استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده:   (1483 مشاهده)

زمینه و اهداف:  با توجه به حضور توالی های ژنی منحصر به فرد در پلاسمید اختصاصی QpH۱ مختص کوکسیلا بورنتی، روش‌های متعددی برای تمایز جدایه های کوکسیلا بورنتی بر اساس این پلاسمید جهت تفریق فرم حاد از فرم مزمن بیماری تب کیو در انسان و حیوانات استفاده شده است. بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی تابلوی قطعات اسید نوکلئیک ناشی از برش آنزیمی در پلاسمید QpH۱ جداشده از شیر گاو و گاومیش با روش واکنش زنجیره ­ای پلیمراز آشیانه ­ای می باشد.
مواد و روش کار:  تعداد ۸۶ جدایه کوکسیلا بورنتی حاوی ژن پلاسمیدی QpH۱ که با روش Nested-PCR طی سال ۲۰۱۸ تایید شده بودند به منظور تعیین تابلوی RFLP پلاسمید QpH۱ مورد استفاده قرار گرفت. پلاسمید ها ابتدا با کیت استخراج شدند و سپس تحت تاثیر آنزیم محدود کننده Hph۱ قرار گرفتند. تعداد ۴ نمونه اسید نوکلئیک جهت تعیین توالی با پرایمر ژن IS۱۱۱۱ به شرکت پیشگام ارسال گردید.
یافته ها:  نتایج آزمایش PCR-RFLP نشان داد که همه نمونه های پلاسمیدی یک الگوی مشابه دو قطعه ای را تحت تاثیر آنزیم Hph۱ نشان دادند. همچنین نتایج تعیین توالی اسید نوکلئیک تمامی ۴ نمونه ارسالی نشان داد که کوکسیلا بورنتی (Nine Mile RSA۴۹۳ strain) می ­باشند.
نتیجه‌گیری:  نتایج نشان داد که هیچ تفاوتی در الگوهای RFLP بر روی پلاسمید QpH۱ کوکسیلا بورنتی جداشده از شیر گاو و گاومیش وجود ندارد. بنابراین تمام جدایه ها از نظر ژنتیکی یکسان هستند و عفونت در حیوانات می تواند از یک سویه کوکسیلا بورنتی (سویه Nine Mile RSA۴۹۳) منشاء گرفته باشند.

متن کامل [PDF 613 kb]   (344 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: بیماریهای مشترک انسان - دام
دریافت: 1401/1/24 | پذیرش: 1401/6/20 | انتشار الکترونیک: 1401/10/30

فهرست منابع
1. Chochlakis D, Santos AS, Giadinis ND, Papadopoulos D, Boubaris L, Kalaitzakis E, et al. Genotyping of Coxiella burnetii in sheep and goat abortion samples. BMC Microbiol. 2018;18(1):1-9. [DOI:10.1186/s12866-018-1353-y] [PMID] [PMCID]
2. Sobotta K, Hillarius K, Jiménez PH, Kerner K, Heydel C, Menge C. Interaction of Coxiella burnetii Strains of Different Sources and Genotypes with Bovine and Human Monocyte-Derived Macrophages. Front Cell Infect Microbiol. 2018;7:543-. [DOI:10.3389/fcimb.2017.00543] [PMID] [PMCID]
3. Hendrix LR, Samuel JE, Mallavia LP. Differentiation of Coxiella burnetii isolates by analysis of restriction-endonuclease-digested DNA separated by SDS-PAGE. Microbiology. 1991;137(2):269-76. [DOI:10.1099/00221287-137-2-269] [PMID]
4. Heinzen R, Stiegler G, Whiting L, Schmitt S, Mallavia L, Frazier M. Use of Pulsed Field Gel Electrophoresis to Differentiate Coxiella burnetii Strains a. Ann N Y Acad Sci. 1990;590(1):504-13. [DOI:10.1111/j.1749-6632.1990.tb42260.x] [PMID]
5. Willems H, Ritter M, Jäger C, Thiele D. Plasmid-homologous sequences in the chromosome of plasmidless Coxiella burnetii Scurry Q217. J Bacteriol. 1997;179(10):3293-7. [DOI:10.1128/jb.179.10.3293-3297.1997] [PMID] [PMCID]
6. Savinelli EA, Mallavia LP. Comparison of Coxiella burnetii plasmids to homologous chromosomal sequences present in a plasmidless endocarditis-causing isolate. Ann N Y Acad Sci. 1990;590:523-33. [DOI:10.1111/j.1749-6632.1990.tb42262.x] [PMID]
7. Jäger C, Lautenschläger S, Willems H, Baljer G. Coxiella burnetii plasmid types QpDG and QpH1 are closely related and likely identical. Vet Microbiol. 2002;89(2-3):161-6. [DOI:10.1016/S0378-1135(02)00155-4] [PMID]
8. Glazunova O, Roux V, Freylikman O, Sekeyova Z, Fournous G, Tyczka J, et al. Coxiella burnetii genotyping. Emerg Infect Dis. 2005;11(8):1211. [DOI:10.3201/eid1108.041354] [PMID] [PMCID]
9. Arricau-Bouvery N, Hauck Y, Bejaoui A, Frangoulidis D, Bodier CC, Souriau A, et al. Molecular characterization of Coxiella burnetii isolates by infrequent restriction site-PCR and MLVA typing. Bmc Microbiol. 2006;6(1):1-14. [DOI:10.1186/1471-2180-6-38] [PMID] [PMCID]
10. Svraka S, Toman R, Skultety L, Slaba K, Homan WL. Establishment of a genotyping scheme for Coxiella burnetii. FEMS Microbiol Lett. 2006;254(2):268-74. [DOI:10.1111/j.1574-6968.2005.00036.x] [PMID]
11. Beare PA, Samuel JE, Howe D, Virtaneva K, Porcella SF, Heinzen RA. Genetic diversity of the Q fever agent, Coxiella burnetii, assessed by microarray-based whole-genome comparisons. J Bacteriol. 2006;188(7):2309-24. [DOI:10.1128/JB.188.7.2309-2324.2006] [PMID] [PMCID]
12. Dragan AL, Voth DE. Coxiella burnetii: international pathogen of mystery. Microbes Infect. 2020;22(3):100-10. [DOI:10.1016/j.micinf.2019.09.001] [PMID] [PMCID]
13. Hoover T, Vodkin M, Williams J. A Coxiella burnetti repeated DNA element resembling a bacterial insertion sequence. J Bacteriol. 1992;174(17):5540-8. [DOI:10.1128/jb.174.17.5540-5548.1992] [PMID] [PMCID]
14. Partridge SR, Hall RM. The IS 1111 family members IS 4321 and IS 5075 have subterminal inverted repeats and target the terminal inverted repeats of Tn 21 family transposons. J Bacteriol. 2003;185(21):6371-84. [DOI:10.1128/JB.185.21.6371-6384.2003] [PMID] [PMCID]
15. Eldin C, Mélenotte C, Mediannikov O, Ghigo E, Million M, Edouard S, et al. From Q fever to Coxiella burnetii infection: a paradigm change. Clin Microbiol Rev. 2017;30(1):115-90. [DOI:10.1128/CMR.00045-16] [PMID] [PMCID]
16. Khalili M, Sakhaee E, Aflatoonian MR, Shahabi-Nejad N. Herd-prevalence of Coxiella burnetii (Q fever) antibodies in dairy cattle farms based on bulk tank milk analysis. Asian Pac J Trop Med. 2011;4(1):58-60. [DOI:10.1016/S1995-7645(11)60033-3] [PMID]
17. Zhang G, Hotta A, Mizutani M, Ho T, Yamaguchi T, Fukushi H, et al. Direct identification of Coxiella burnetii plasmids in human sera by nested PCR. J Clin Microbiol. 1998;36(8):2210-3. [DOI:10.1128/JCM.36.8.2210-2213.1998] [PMID] [PMCID]
18. Rijks JM, Roest HIJ, van Tulden PW, Kik MJL, Ijzer J, Gröne A. Coxiella burnetii infection in roe deer during Q fever epidemic, the Netherlands. Emerg Infect Dis. 2011;17(12):2369-71. [DOI:10.3201/eid1712.110580] [PMID] [PMCID]
19. Khademi P, Mahzounieh MR, Kahrizsangi AE, Shdravan E. Genomic detection of Coxiella burnetii in goat milk samples in animal farms Khorramabad Township, Iran. Pajoohandeh J. 2014;19(3):162-8.
20. Khademi P, Ownagh A, Ataei B, Kazemnia A, Enferadi A, Khalili M, et al. Prevalence of C. burnetii DNA in sheep and goats milk in the northwest of Iran. Int J Food Microbiol. 2020;331:108716. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108716] [PMID]
21. Khademi P, Ownagh A, Mardani K, Khalili M. Prevalence of Coxiella burnetii in milk collected from buffalo (water buffalo) and cattle dairy farms in Northwest of Iran. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2019;67:101368. [DOI:10.1016/j.cimid.2019.101368] [PMID]
22. Khalili M, Mosavi M, Diali HG, Mirza HN. Serologic survey for Coxiella burnetii phase II antibodies among slaughterhouse workers in Kerman, southeast of Iran. Asian Pac J Trop Biomed. 2014;4:S209-S12. [DOI:10.12980/APJTB.4.2014C1268] [PMID] [PMCID]
23. Khalili M, Shahabi-Nejad N, Golchin M. Q fever serology in febrile patients in southeast Iran. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2010;104(9):623-4. [DOI:10.1016/j.trstmh.2010.04.002] [PMID]
24. Khanzadi S, Jamshidi A, Razmyar J, Borji S. Identification of Coxiella burnetii by touch-down PCR assay in unpasteurized milk and dairy products in North-East of Iran. Iran J Vet Med. 2014;8(1):15-9.
25. Khademi P, Ownagh A, Ataei B, Kazemnia A, Eydi J, Khalili M, et al. Molecular detection of Coxiella burnetii in horse sera in Iran. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2020;72:101521. [DOI:10.1016/j.cimid.2020.101521] [PMID] [PMCID]
26. Yaghmaie F, Esmaeili S, Francis SA, Mostafavi E. Q fever endocarditis in Iran: A case report. J Infect Public Health. 2015;8(5):498-501. [DOI:10.1016/j.jiph.2014.12.004] [PMID]
27. Hemsley CM, O'Neill PA, Essex-Lopresti A, Norville IH, Atkins TP, Titball RW. Extensive genome analysis of Coxiella burnetii reveals limited evolution within genomic groups. BMC Geno. 2019;20(1):1-17. [DOI:10.1186/s12864-019-5833-8] [PMID] [PMCID]
28. Körner S, Makert GR, Ulbert S, Pfeffer M, Mertens-Scholz K. The prevalence of Coxiella Burnetii in hard ticks in Europe and their role in Q fever transmission revisited-A systematic review. Front Vet Sci. 2021;8:655715. [DOI:10.3389/fvets.2021.655715] [PMID] [PMCID]
29. Astobiza I, Tilburg JJ, Piñero A, Hurtado A, García-Pérez AL, Nabuurs-Franssen MH, et al. Genotyping of Coxiella burnetii from domestic ruminants in northern Spain. BMC Vet Res. 2012;8:241. [DOI:10.1186/1746-6148-8-241] [PMID] [PMCID]
30. Porten K, Rissland J, Tigges A, Broll S, Hopp W, Lunemann M, et al. A super-spreading ewe infects hundreds with Q fever at a farmers' market in Germany. BMC Infect Dis. 2006;6(1):147. [DOI:10.1186/1471-2334-6-147] [PMID] [PMCID]
31. Loftis AD, Priestley RA, Massung RF. Detection of Coxiella burnetii in commercially available raw milk from the United States. Foodborne Pathog Dis. 2010;7(12):1453-6. [DOI:10.1089/fpd.2010.0579] [PMID]
32. Hilbert A. Coxiella burnetii-Epidemiologische Untersuchungen zum Vorkommen und zur Verbreitung in Schaf-und Rinderbeständen in Deutschland 2016.
33. Špitalská E, Kocianová E. Detection of Coxiella burnetii in ticks collected in Slovakia and Hungary. Eur J Epidemiol. 2003;18(3):263-6. [DOI:10.1023/A:1023330222657] [PMID]
34. Spyridaki I, Psaroulaki A, Loukaides F, Antoniou M, Hadjichristodolou C, Tselentis Y. Isolation of Coxiella burnetii by a centrifugation shell-vial assay from ticks collected in Cyprus: detection by nested polymerase chain reaction (PCR) and by PCR-restriction fragment length polymorphism analyses. Am J Trop Med Hyg. 2002;66(1):86-90. [DOI:10.4269/ajtmh.2002.66.86] [PMID]
35. Keshavamurthy R, Singh B, Kalambhe D, Aulakh R, Dhand N. Identification of risk factors associated with Coxiella burnetii infection in cattle and buffaloes in India. Prev Vet Med. 2020:105081. [DOI:10.1016/j.prevetmed.2020.105081] [PMID]
36. Porter SR, Czaplicki G, Mainil J, Guattéo R, Saegerman C. Q Fever: current state of knowledge and perspectives of research of a neglected zoonosis. Int J Microbiol. 2011;2011. [DOI:10.1155/2011/248418] [PMID] [PMCID]
37. Spyridaki I, Psaroulaki A, Aransay A, Scoulica E, Tselentis Y. Diagnosis of quinolone-resistant Coxiella burnetii strains by PCR-RFLP. J Clin Lab Anal. 2000;14(2):59-63. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2825(2000)14:2<59::AID-JCLA4>3.0.CO;2-P [DOI:10.1002/(SICI)1098-2825(2000)14:23.0.CO;2-P]
38. Jang Y-R, Song JS, Jin CE, Ryu B-H, Park SY, Lee S-O, et al. Molecular detection of Coxiella burnetii in heart valve tissue from patients with culture-negative infective endocarditis. Medicine. 2018;97(34). [DOI:10.1097/MD.0000000000011881] [PMID] [PMCID]
39. Capin GA, Emre Z, Canpolat S, Vatansever Y, Duzgun A. Detection of Coxiella burnetii from ticks by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism. 2013. [DOI:10.1501/Vetfak_0000002590]
40. Barberio A. Coxiella burnetii infection in dairy cows and goats: Assessment of diagnostic methods, and evaluation of immune response in shedders. 2016.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.