سال 13، شماره 3 - ( مرداد - شهریور 1398 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 163-153 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahangaran S, Pourbakhsh S A, Abtin A, Asli E. Isolation and Detection of Mycoplasma pneumoniae from Cell Culture by Culture and PCR. Iran J Med Microbiol. 2019; 13 (3) :153-163
URL: http://ijmm.ir/article-1-905-fa.html
آهنگران سلیمه، پوربخش سید علی، آبتین علیرضا، اصلی اسماعیل. جداسازی و شناسایی آلودگی مایکوپلاسما پنومونیه از کشت های سلولی با استفاده از روش کشت و PCR. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1398; 13 (3) :163-153

URL: http://ijmm.ir/article-1-905-fa.html


1- آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران
2- آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران ، poursaba@gmail.com
3- گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
چکیده:   (5155 مشاهده)
زمینه و اهدف: مایکوپلاسما پنومونیه یکی از گونه های اصلی مایکوپلاسماهای آلوده کننده کشت های سلولی  محسوب می شوند. با توجه به اثرات نامطلوبی که آلودگی های مایکوپلاسمایی می توانند بر روی کشت های سلولی داشته باشند، شناسایی سریع این آلودگی ها حائز اهمیت می باشد.
مواد و روش کار: در این مطالعه جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما پنومونیه از ۸۲ نمونه ی کشت سلولی ارسال شده به آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما با استفاده از روش کشت وPCR  انجام شد. بدین منظور از پرایمرهای M۱F و M۳R که قابلیت شناسائی جنس مایکوپلاسماها را از ژن ۱۶S rRNA دارد، استفاده گردید. سپس برای راه اندازی واکنش PCR جهت ردیابی مایکوپلاسما پنومونیه، از ژن P۱ Adhsein  و پرایمرهای اختصاصی MPF  و MPR استفاده شد.
یافته ها: از مجموع تعداد ۸۲  نمونه جمع آوری شده، در کشت تعداد (۸/۳۷٪)۳۱ نمونه با تشکیل پرگنه اختصاصی، مایکوپلاسما مثبت تشخیص داده شده و (۲/۶۲٪)۵۱ نمونه نیز منفی بودند.
همچنین از مجموع تعداد مذکور،  (۵۳/۵۸%) ۴۸ نمونه از نظر آزمون PCR جنس مایکوپلاسما مثبت بوده و تعداد (۴۷/۴۱%)۳۴ نمونه نیز منفی گزارش شد. نهایتاً از ۸۲ نمونه ی جمع آوری شده در این مطالعه، هیچ نمونه ای از نظر آزمون PCR گونه مایکوپلاسما پنومونیه مثبت گزارش نگردید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، مایکوپلاسما پنومونیه عامل آلوده کننده کشت های سلولی در ایران محسوب نمی شود. همچنین آزمون PCR با توجه به سرعت و دقت بالای آن، می تواند آزمونی مناسب و مقرون به صرفه تر جهت ردیابی مایکوپلاسماهای آلوده کننده کشت سلولی باشد.
متن کامل [PDF 831 kb]   (1580 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: میکروب شناسی مولکولی
دریافت: 1397/10/5 | پذیرش: 1398/3/28 | انتشار الکترونیک: 1398/9/1

فهرست منابع
1. Andrea j, Martin G, Eva L, Klaus J, Gebhard F, Reinhard B, R, Egon M . Submasseteric abscess caused by Mycoplasma salivarium Infection .J.Clin.microbiol. 2008; 46:3860-3862. [DOI:10.1128/JCM.00807-08] [PMID] [PMCID]
2. Freshney RI. Culture of animal cell, Fifth ed, pub, By Wiley-Liss. 2005. [DOI:10.1002/9780471747598]
3. Hans GD, Cord CU. Mycoplasma contamination of cell cultures, incidence, sources, effects, detection, elimination, prevention.Cytotechnology.2002;39:75-90. [DOI:10.1023/A:1022913015916] [PMID] [PMCID]
4. Lincoln CK, Lundin DJ. Mycoplasma Detection and Control. United States Federation for Culture Collections Newsletter. 1990;20 (4):1-3.
5. Mirjalili A, Parmoor E, Moradi Bidhendi S, Sarkari B. Microbial contamination of cell cultures, Biologicals. 2005;33:81-85. [DOI:10.1016/j.biologicals.2005.01.004] [PMID]
6. Matsuura M, Seto K, Watanabe T, Horikawa T. Observations of delayed and immediate hypersensitivity reactions in rabbits inoculated with Mycoplasma salivarium, Mycoplasma orale and Mycoplasma hominis. In Proceedings of the V Annual Congress of the Japanese Society of Mycoplasmology. Japanese Society of Mycoplasmology, Tokyo. 1978: 58-63.
7. Razin S, Yogev D, Naot Y. Molecular biology and pathogenicity of Mycoplasmas. Microbiol Mol Biol Rev. 1998;62:1094-1156.
8. 8-Harasawa, R .Nested PCR: Application to the detection of Mycoplasmas. In Razin S, Tully JG, Editors. Molecular and Diagnostic Procedures in Mycoplasmology. Vol.2.1995. Academic Press, London. 1995;31:710-715.
9. Thomas Prescott A, Mitchell FB, Ken BW. Epidemiology, clinical manifestations, pathogenesis and laboratory detection of Mycoplasma pneumoniae infections. FEMS Microbiol Rev. 2008;32 :956-73. [DOI:10.1111/j.1574-6976.2008.00129.x] [PMID]
10. Chaudhary R, Sharma S, Javed S, Passi K, Dey AB, Malhotra P. Molecular detection of Mycoplasma pneumoniae by quantitative real-time PCR in patients with community acquired pneumonia. Indian J Med Res. 2013;138: 244-251.
11. Mirjalili A, Parmoor E, Moradi Bidhendi S, Sarkari B. Microbial contamination of cell cultures:a 2 years study. Biologicals. 2005;33:81-85. [DOI:10.1016/j.biologicals.2005.01.004] [PMID]
12. Uphoff CC, Brauer S, Grunicke D, Gignac SM, MacLeod RA. Quentmeier. H, Steube K, Tummler M, Voges M, Wagner B, Drexler HG. Sensitivity and specificity of five different Mycoplasma detection assays. Leukemia. 1992;6: 335-341.
13. 13- Arai S, Harasawa R,Ohno T, Takeuchi M, Hikizi K, Uphoff CC, Brauer S, Grunicke D, Gignac SM, MacLeod KN, Lee I, Kato K ,Takahashi H, Okamoto I, RAF, Quentmeier H, Steube K, Tummler M, Vogas M Furudera T. Comparative studies to detect mycoplasma contamination bioindustrial materials for validating standard method. Int. Org. Mycoplasmol. Lett 1994;3:48-49.
14. Robinson LB, Wichelhausen RH, Roizman B. Contamination of human cell cultures by pleuropneumonia-like organisms. Science. 1956;124: 1147-1148. [DOI:10.1126/science.124.3232.1147] [PMID]
15. Kong F, James G, Gordon S, Zelynski A, Gilbert, GL. Species-Specific PCR for Identification of Common Contaminant Mollicutes in Cell Culture, Apl. Environ. Microbiol. 2001; 67:3195-3200. [DOI:10.1128/AEM.67.7.3195-3200.2001] [PMID] [PMCID]
16. Lobo E, Chávez Y, Fernández C, Martinez S, Martinez A. Mycoplasma control in biopharmaccutical processing: Experience of Mycoplasma diagnostic incoba. 14 International congress of the international organization for Mycoplasmology (IOM), Vienna, Austria. 2002.
17. Smith A, Mowles J. Prevention and control of mycoplasma infection of cell cultures. In: Tully, J.G., Razin, S (Editors), Molecular and diagnostic procedures in mycoplasmology. San Diego: Academic Press. 1996: 445-51. [DOI:10.1016/B978-012583806-1/50052-3] [PMCID]
18. Kojima A, Takahashi T, Kijima M, Ogikubo Y, Nishimura Y, Nishimura S, Harasawa R, Tamura Y. Detection of Mycoplasma in avian live virus vaccines by polymerase chain reaction. Biologicals. 1997;25:365-71. [DOI:10.1006/biol.1997.0108] [PMID]
19. Rawadi G, Dussurget O. Advances in PCR-based detection of Mycoplasmas contaminating cell cultures. PCR Methods and Applications. 1995;4:199-208. [DOI:10.1101/gr.4.4.199] [PMID]
20. Fazli A, Pourbakhsh SA, Asli E, Hadadi A. Decetion of Mycoplasma 0rale contaminmination in cell culture by PCR method. Iran J Med Microbiol.2013; 7(2):7-14.
21. ‏Rostamizadeh V, Pourbakhsh SA, Asli E, Hadadi A. Decetion salivarium contaminiation in cell culture using PCR method. Modares Journal Of Medical Sience. 2013;16(3):109-118.
22. Hopert A, Uphoff CC, Wirth M, Hauser H, Drexler HG. Specificity and sensitivity of polymerase chain reaction (PCR) in comparison with other methods for the detection of mycoplasma contamination in cell lines. J. Immunol. Methods.1993; 164: 91-100. [DOI:10.1016/0022-1759(93)90279-G]
23. Spaepen M, Angulo AF, Marynen P, Cassiman JJ. Detection of bacterial and Mycoplasma contamination in cell cultures by polymerase chain reaction, FEMS Microbiol Lett. 1992:Nov 15;78(1): 89-94. [DOI:10.1111/j.1574-6968.1992.tb05547.x]
24. Stormer M, Vollmer T, Henrich B, Kleesiek K, Dreier J. Broad-range real-time PCR assay for the rapid identification of cell-line contaminants and clinically important mollicute species. 2009;299:291-300. [DOI:10.1016/j.ijmm.2008.08.002] [PMID]
25. Georges R, Olivier D. Advances in PCR-based detection of Mycoplasma contamination cell cultures. Spring. 2011;4:199-208. [DOI:10.1101/gr.4.4.199] [PMID]
26. Shah hosseini MH, Gharib doust F, Allahyary E, khoram Khourshid HR, Vand Yusefi J. Detection of Mycoplasma DNA In Rheumatoid Arthritis Patients serum by PCR Journal Of Medical Council Of I.R.I. 2007; 25(2): 178 To 191.
27. Santos LM, Melshor C, Mettifogo E, Timenetsky J. Detection of Mycoplasma from cell culture by PCR and culture. 14 International congress of the international organization for myplas mology (IOM), Vienna, Austria. 2002.
28. Ohno T, Kudo T, Takeuchi M, Mizusawa H. Mycoplasma control in biopharmaccutical processing:Experiences of public cell bank in japan. 13 International congress of Iom, Fakuoka, Japan. 2000.
29. Timenetsky J, Santos LM, Buzinhani M. Mettifogo E. Detection of multiple Mycoplasma infection in cell cultures by PCR .Brazilian journal of medical and Biological research. 2006;39:907-914. [DOI:10.1590/S0100-879X2006000700009] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.