سال 10، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1395 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 7-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azami M, Darvishi Z, Borji M, Sayehmiri K. Helicobacter pylori infection is associated with anemia in pregnant women- a meta-analysis study. Iran J Med Microbiol. 2016; 10 (1) :1-7
URL: http://ijmm.ir/article-1-487-fa.html
اعظمی میلاد، درویشی زهرا، برجی میلاد، سایه میری کوروش. ارتباط هلیکوباکتر پیلوری و آنمی فقر آهن در زنان باردار: یک مطالعه متاآنالیز. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1395; 10 (1) :7-1

URL: http://ijmm.ir/article-1-487-fa.html


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
2- مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
3- مرکز تحقیقا.ت پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران ، sayehmiri@razi.tums.ac.ir
چکیده:   (14608 مشاهده)

زمینه و اهداف: مطالعات اخیر نقش احتمالی هلیکوباکتر پیلوری در آنمی فقر آهن در زنان باردار را مورد ارزیابی قرار داده‌اند، اما نتایج این مطالعات متفاوت بوده است. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط هلیکوباکتر پیلوری و آنمی فقر آهن در زنان باردار به روش متاآنالیز انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک متاآنالیز براساس بانک‌های اطلاعاتی شامل: Scopus، PubMed،Science Direct، ProQuest، Cochrane، EMBASE، Web of Science، Springer، Online Library Wiley، Chemical Abstracts، EBSCO و هم چنین موتور جستجوی Google Scholar در بازه‌ی زمانی 1990 تا 2016 با استفاده از کلیدواژه‌ای استاندارد توسط دو نفر از پژوهشگران به‌صورت مستقل انجام شده است. سپس تمام مقالاتی که دارای معیار ورود به مطالعه بودند مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از مدل اثرات تصادفی به روش متاآنالیز و با نرم‌افزار Stata Ver.11.1 آنالیز شدند.

یافته‌ها: 7 مطالعه واجد شرایط، با حجم نمونه 2115 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط هلیکوباکتر پیلوری و آنمی فقر آهن در زنان باردار از نظر آماری معنی‌دار بود و نسبت شانس (OR) 1/82 (فاصله اطمینان 95%: 2/30-1/43) برآورد گردید. در بررسی ارتباط هلیکوباکتر پیلوری با سطح هموگلوبین و فریتین سرم در 3 مطالعه، مشخص شد هلیکوباکتر پیلوری در کاهش این دو متغیر مؤثر است و ارتباط از نظر آماری معنی‌دار بود (0/05> P).

نتیجه‌گیری: هلیکوباکتر پیلوری در اتیولوژی آنمی در زنان باردار نقش دارد و توصیه می‌شود تمامی زنان باردار آنمیک از نظر هلیکوباکتر پیلوری بررسی شوند.

متن کامل [PDF 833 kb]   (3779 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1394/7/6 | پذیرش: 1394/10/30 | انتشار الکترونیک: 1395/2/22

فهرست منابع
1. Idowu O, Mafiana C, Sotiloye D. Anaemia in pregnancy: A survey of pregnant women in Abeokuta, Nigeria. African health sciences. 2005;5(4):295-299. [Article] [PubMed]
2. Rush D. Nutrition and maternal mortality in the developing world. Am J Clin Nutr 2000; 72: 212S–240S. [Article] [PubMed]
3. Balser MJ. Helicobacter pylori and related organisms. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practice of infectious diseases. 5th ed. Philadelphia:Churchill Livingstone; 2000: 941-7.
4. Stevens GA, Finucane MM, De-Regil LM, Paciorek CJ, Flaxman SR, Branca F, et al. Global, regional, and national trends in haemoglobin concentration and prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant and non-pregnant women for 1995-2011: a systematic analysis of population representative data. Lancet Glob Health 2013; 1(1):e16-25. [Article] [DOI] [PubMed]
5. Bagchi K. Iron deficiency anaemia an old enemy. East Mediterr Health J 2004; 10(6):754-60. [Article] [PubMed]
6. Sayehmiri K, Darvishi Z, Azami M, Qavam S. The prevalence of anemia in first, second and third trimester of pregnancy in iran: a systematic review and meta-analysis. IJOGI 2015;18:7-15. [Article]
7. Steketee RW, Nahlen BL, Parise ME, Menendez C. The burden of malaria in pregnancy in malaria-endemic areas. Am J Trop Med Hyg. 2001;64(1-2 Suppl): 28-35. [Article] [PubMed]
8. Idowu OA, Mafiana CF, Dapo S. Anaemia in pregnancy: A survey of pregnant women in Abeokuta, Nigeria. Afr Health Sci. 2005; 5: 295-9. [PubMed]
9. Balser MJ. Helicobacter pylori and related organisms. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practice of infectious diseases. 5th ed. Philadelphia:Churchill Livingstone; 2000: 941-7. [DOI]
10. DuBois S, Kearney DJ. Iron-deficiency anemia and Helicobacter pylori infection: a review of the evidence. Am J Gastroenterol 2005; 100: 453–459. [Article] [PubMed]
11. Shahbazian N, Behrouz A, Garmsiri A, Yazdanpanah L. The Relationship between Helicobacter Pylori Infection and Serum Ferritin Levels in Pregnant Women (Third Trimester). The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2013; 16(51): 1-6.
12. Abbasalizadeh Sh, Darvishi Z, Abbasalizadeh F, Azami M, Borji M, Afshar Safavid A. The prevalence of helicobacter pylori infection among iranian pregnant women- a meta-analysis study. Journal of Knowledge & Health 2016;11(2):17-23.
13. Yakoob J, Jafri W, Abid S. Helicobacter pylori infection and micronutrient deficiencies. World J Gastroenterol 2003; 9(10): 2137-2139. [Article] [DOI] [PubMed]
14. Weyermann M, Rothenbacher D, Gayer L, nter Bode G, Adler, Dieter Grab G, Flock F. Role of Helicobacter pylori infection in iron deficiency during pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2005; 192: 548–53. [Article] [PubMed] [ISI]
15. Parashi SH, Bahasadri SH, Alirezaiei M. Assessing the Association between Iron Deficiency Anemia and H. Py-lori Infection among Pregnant Women referring to a Busy Antenatal Clinic in Tehran-Iran. Shiraz E-Medical Journal 2013; 14(3): 153-161. [Article]
16. Mulayim B, Y. Celik1 N, Filiz F. Yanık F. Helicobacter pylori infection detected by 14C-Urea breath test is associated with iron deficiency anemia in pregnant women. J Obstet Gynaecol Res 2008; 34(6): 980–985. [Article] [DOI] [PubMed]
17. Ugwuja E, Akubugwo E. Impact of Maternal Helicobacter pylori Infection on Trace Elements (Copper, Iron and Zinc) and Pregnancy Outcomes. Online Journal of Health and Allied Sciences 2009; 8(40): 1-5. [Article] [PubMed]
18. Dolatian M., Noori R., Zojagy H., Alavi Majd H. The relationship between Helicobacter pylori infection and anemia in pregnant women. Medical Journal of Reproduction & Infertility 2007; 8(3): 238-246. [Article]
19. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. J Clin Epidemiol 2009; 62(10):1006-12. [Article] [PubMed]
20. de Benoist B, McLean E, Egli I, Cogswell M. Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005, WHO Global Database on Anemia. Geneva: World Health Organization; 2008. P. 21. [Article]
21. Von Elm E, Altman DG, Egger M, et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Lancet 2007; 370(9596):1453-7. [Article] [PubMed]
22. Ades AE, Lu G, Higgins JP. The Interpretation of Random-Effects Meta-Analysis in Decision Models. Med Decis Making 2005; 25(6): 646-54. [Article] [PubMed]
23. Higgins JP, Thompson SG. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Stat Med 2002; 15: 21:1539-58. [Article] [PubMed]
24. Hernandez M. Helicobacter pylori. La bacteria quemásinfecta al serhumano. Rev Cubana Aliment Nutr 2001; 15: 42-54. [Article]
25. Hernandez M. Helicobacter pylori. La bacteria quemásinfecta al serhumano. Rev Cubana Aliment Nutr 2001; 15: 42-54. [Article]
26. Gross S, Librach C, Cecutti A. Maternal weight loss associated with hyperemesis gravidarum: a predictor of fetal outcome. Am J ObstetGynecol 1989; 160: 906-909. [Article] [PubMed]
27. Barabino A. Helicobacter pylori-related iron deficiency anemia: a review. Helicobacter 2002; 7: 71-5. [Article] [DOI] [PubMed]
28. Baggett HC, Parkinson AJ, Muth PT, Gold BD, Gessner BD. Endemic iron deficiency associated with Helicobacter pylori infection among school-aged children in Alaska. Pediatrics 2006; 117: 396–404. [Article] [PubMed]
29. Cardenas VM, Mulla ZD, Ortiz M, Graham DY. Iron deficiency and Helicobacter pylori infection in the United States. Am J Epidemiol 2006; 163: 127–134. [Article] [PubMed]
30. Muhsen K, Cohen D. Helicobacter pylori infection and anemia. Am J Trop Med Hyg 2013; 89: 398. [Article] [PubMed]
31. Yuan W, Li Yumin, Yang Kehu, Ma Bin, Guan Quanlin, Wang D, Yang L. Iron deficiency anemia in Helicobacter pylori infection: meta-analysis of randomized controlled trials. Scand J Gastroenterol. 2010; 45(6):665-76. [Article] [PubMed]
32. Muhsen K, Cohen D. Helicobacter pylori Infection and Iron Stores: A Systematic Review and Meta-analysis. Helicobacter. 2008;13(5):323-40.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.