سال 12، شماره 6 - ( بهمن-اسفند 1397 )                   جلد 12 شماره 6 صفحات 441-432 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2- گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، hosseinkhani2000@yahoo.com
3- فارماسیوتیکس، مرکز تحقیقات کاربردی علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (9688 مشاهده)
زمینه و هدف: کاندیدیازیس عفونت قارچی است که عامل اصلی آن کاندیدا آلبیکنس است. استفادۀ بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان آن، باعث افزایش مقاومت دارویی شده است. تحقیق حاضر با امیدِ یافتن جایگزین مناسب دارویی برای این عفونت انجام گرفت.
مواد و روش‌کار: در وهلۀ اول، گونه‌های استاندارد و بالینی کاندیدا آلبیکنس جمع‌آوری شده و به‌منظور تشخیص جدایه‌های بالینی از بره‌ها، از روش‌های معمول قارچ‌شناسی شامل پدیدۀ ایجاد لوله زایا و کروم کاندیدا آگار استفاده شد. اثرات ضدقارچی تیمارهای آزمایشی روی مهار رشد کاندیدا آلبیکنس به روش انتشار دیسک و انتشار چاهک به‌صورت اندازه‌گیری هالۀ رشدنیافتگی ارزیابی شد. همچنین مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی از رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی قارچی (MFC) نمونه‌های آزمایشی به روش رقت‌سازی تعیین شد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بیشترین هالۀ رشدنیافتگی برای روش چاهک و دیسک به‌ترتیب با
29/41 و 27/64 میلی‌متر متعلق به تیمار «نانوسلنیوم بارگذاری‌شده در لاکتوباسیل‌ها» روی گونۀ استاندارد کاندیدا آلبیکنس بود. بررسی MIC و MFC در تحقیق حاضر، حاکی از آن بود که تیمارهای «نانوسلنیوم بارگذاری‌شده در لاکتوباسیل‌ها» و «نانوسلنیوم + لاکتوباسیل» به‌ترتیب با مقادیر 473/80 و 511/91 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای MIC و با 807/66 و 845/28 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای MFC پایین‌ترین میانگین‌ها را برای هر دو آزمون فوق داشتند ( 0/05P).
نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از آزمون‌های میکروبی توان ضدقارچی بالای تیمار«نانوسلنیوم بارگذاری‌شده در لاکتوباسیل‌ها» را تأیید کرد، لذا به شرط تکرار آزمایش و تأیید نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان ساخت دارو یا مکمل با این فرمولاسیون را برای استفادۀ درمانی توصیه کرد.
 

 
متن کامل [PDF 967 kb]   (1863 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: قارچ شناسی پزشکی
دریافت: 1397/8/17 | پذیرش: 1397/10/27 | انتشار الکترونیک: 1398/1/9

فهرست منابع
1. Kazempour ZB, Yazdi MH, Rafii F, Shahverdi AR. Sub-inhibitory concentration of biogenic selenium nanoparticles lacks post antifungal effect for Aspergillus niger and Candida albicans and stimulates the growth of Aspergillus niger. Iranian Journal of Microbiology. 2013; 5(1): 81-5.
2. Braide W, Anyanwu GO. The effects of Lactobacillus acidophilus (Probiotics) and other fungicidal agents against vagina Candida albicans. International Journal of Advanced Research in Biological Sciences. 2018; 5(4): 37-63.
3. Calomme MR, Vanden-Branden K, Vanden-Berghe DA. Selenium and Lactobacillus species. Journal of Applied Microbiology. 1995; 79(3): 331-40. [DOI:10.1111/j.1365-2672.1995.tb03145.x]
4. Cheraghi Saray S, Hosseinkhani A, Janmohammadi H, Zare P, Daghighkia H. Thermal and probiotic treatment effects on restaurant waste for incorporation into poultry diet. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2014; 3(3): 1-7. [DOI:10.1007/s40093-014-0071-1]
5. Clarke M, Davies DP, Odds F, Mitchell C. Neonatal systemic candidiasis treated with Miconazole. Br Med J. 1980; 281(6236): 354-64. [DOI:10.1136/bmj.281.6236.354] [PMID] [PMCID]
6. Eswarapriya B, Jegatheesan KS. Antifungal Activity of Biogenic Selenium Nanoparticles Synthesized from Electronic Waste. International Journal of PharmTech Research . 2015; 8(3): 383-6.
7. Hongfei Y, Gongjian F, Zhenxin G. Optimization of culture parameters of selenium-enriched yeast (Saccharomyces cerevisiae) by response surface methodology (RSM). LWT-Food Sci Technol. 2010; 43(4): 666-9. [DOI:10.1016/j.lwt.2009.11.010]
8. Huh AJ, Kwon YJ. "Nanoantibiotics": a new paradigm for treating infectious diseases using nanomaterials in the antibiotics resistant era. Journal of Controlled Release. 2011; 156(2): 128-45. [DOI:10.1016/j.jconrel.2011.07.002] [PMID]
9. Krittaphol W, Wescombe PA, Thomson CD, McDowell A, Tagg JR, Fawcett JP. Metabolism of L-Selenomethionine and Selenite by Probiotic Bacteria: In Vitro and In Vivo Studies. Biol Trace Elem Res. 2011; 144(1-3): 1358-69. [DOI:10.1007/s12011-011-9057-2] [PMID]
10. Magnusson J, Strom K, Roos S, Sjogren J, Schnürer J. Broad and complex antifungal activity among environmental isolates of lactic acid bacteria. FEMS Microbiol Lett. 2003; 219(1): 129-35. [DOI:10.1016/S0378-1097(02)01207-7]
11. Nyanzi R, Awouafack MD, Steenkamp P, Jooste PJ, Eloff JN. Anticandidal activity of cell extracts from 13 probiotic Lactobacillus strains and characterisation of lactic acid and a novel fatty acid derivative from one strain. Food Chemistry. 2014; 164(1): 470-5. [DOI:10.1016/j.foodchem.2014.05.067] [PMID]
12. Otang WM, Grierson DS, Ndip RN. Antifungal activity of Arctotis arctotoides (L.f.) O. Hoffm and Gasteria bicolor Haw against opportunistic fungi associated with human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome. Pharmacogn Mag. 2012; 8(30): 135-40. [DOI:10.4103/0973-1296.96564] [PMID] [PMCID]
13. Pfaller MA, Houston A, Coffmann S. Application of CHROMagar Candida for rapid screening of clinical specimens for Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei, and Candida (Torulopsis) glabrata. J Clin Microbiol. 1996; 34(1): 58-61.
14. Prentice AG, Warnock DW, Johnson SA, Phillips MJ, Oliver DA. Multiple dose pharmacokinetics of an oral solution of Itraconazole in autologous bone marrow transplant recipients. J Antimicrob Chemother. 1994; 34(2): 247-52. [DOI:10.1093/jac/34.2.247] [PMID]
15. Selvarangan R, Limaye AP, Cookson BT. Rapid Identification and Differentiation of Candida albicans and Candida dubliniensis by Capillary-Based Amplification and Fluorescent Probe Hybridization. J Clin Microbiol. 2002; 40(11): 4308-12. [DOI:10.1128/JCM.40.11.4308-4312.2002] [PMID] [PMCID]
16. Stabnikova O, Ivanov V, Larionova I, Stabnikov V, Bryszewska MA, Lewis J. Ukrainian dietary bakery product with selenium-enriched yeast. LWT- Food Science and Technology. 2008; 41(5): 890-5. [DOI:10.1016/j.lwt.2007.05.021]
17. Strus M, Kucharska A, Kukla G, Wloch M, Marsez K, Heczko PB. The in vitro activity of vaginal Lactobacillus with probiotic properties against Candida. Infect Dis Obstet Gynecol. 2005; 13(2): 69-75. [DOI:10.1080/10647440400028136] [PMID] [PMCID]
18. Wani IA, Ahmad T, Manzoor N. Size and shape dependant antifungal activity of gold nanoparticles: a case study of Candida. Colloids Surf B Biointerfaces. 2013; 101(1): 162-70. [DOI:10.1016/j.colsurfb.2012.06.005] [PMID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.