سال 13، شماره 3 - ( مرداد - شهریور 1398 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 219-210 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- فیتوشیمی، گروه فیتوشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
2- گروه بیوتکنولوژی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ، jookar@kashanu.ac.ir
چکیده:   (5931 مشاهده)
زمینه و اهدف: افزایش مقاومت دارویی علیه آنتی­بیوتیک­ها در اکثر باکتری­ها منجر به توسعه ترکیب­های ضدمیکروبی طبیعی شده ­است. نعناع فلفلی با نام علمیL. Mentha piperita یکی از گیاهان دارویی پرمصرف است که اثرهای درمانی بسیاری دارد. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت ضدمیکروبی و ضداکسیدانی اسانس این گیاه است.
 
مواد و روش کار: در این بررسی پس از جمع­آوری و خشک کردن برگ­های گیاه، با دستگاه مایکروویو
(Free microwave extraction solvent) و بدون استفاده از حلال، اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و شناسایی ترکیب­های اسانس به کمک دستگاه GC-MS (Gas chromatography–mass spectrometry) انجام شد. بررسی اثر ضداکسیدانی با روش بتاکاروتن و سنجش اثرهای ضدمیکروبی روی سویه­های باکتری­، قارچ­ها و مخمر به روش انتشار در آگار و کمترین غلظت مهارکننده رشد روی اسانس انجام شد.
 
یافته‌ها و بحث: منتول، نئومنتیل استات و منتوفوران به­ترتیب عمده­ترین ترکیب­های نمونه­ی اسانس نعناع فلفلی جمع­آوری شده از شهر مریوان بودند؛ منتول عمده­ترین ترکیب تشکیل دهنده­ی اسانس بود. اسانس این گیاه روی باکتری­های گرم مثبت استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس و گرم منفی شیگلا دیسانتریه و کلبسیلا پنومونیه مؤثر بود. همچنین اسانس این گیاه، فعالیت ضداکسیدانی خوبی در مقایسه با استاندارد BHT (Butylated Hydroxyl Toluene) داشت. به دلیل خواص ضدمیکروبی و ضداکسیدانی نسبتاً خوب این گیاه، می‌توان از آن در صنایع دارویی و غذایی استفاده کرد.
متن کامل [PDF 793 kb]   (1981 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: مواد ضد میکروبی
دریافت: 1397/4/18 | پذیرش: 1398/5/23 | انتشار الکترونیک: 1398/9/1

فهرست منابع
1. Tsai ML, Wu CT, Lin TF, Lin WC, Huang YC, Yang CH. Chemical composition and biological properties of essential oils of two mint species. Trop J Pharm Res. 2013; 12(4 ):577-82. [DOI:10.4314/tjpr.v12i4.20]
2. Fatemi F, Dini S, Rezaei MB, Dadkhah A, Dabbagh R, Naij S. The effect of γ-irradiation on the chemical composition and antioxidant activities of peppermint essential oil and extract. J Essent Oil Res. 2014; 26(2):97-104. [DOI:10.1080/10412905.2013.871670]
3. Trevisan SCC, Menezes APP, Barbalho SM, Guiguer ÉL. Properties of mentha piperita: a brief review. World J Pharm Med Res. 2017; 3(1):309-13.
4. Hoffmann BG, Lunder LT. Flavonoids from Mentha piperita leaves. Planta Med. 1984; 50(4):361-369. [DOI:10.1055/s-2007-969736] [PMID]
5. Farnad N, Heidari R, Aslanipour B. Phenolic composition and comparison of antioxidant activity of alcoholic extracts of Peppermint (Mentha piperita). J Food Me:as char:act. 2010; 8(2):113-121. [DOI:10.1007/s11694-014-9171-x]
6. Rahmani F, Rezaeian-Doloei R, Alimoradi L. Evaluation of Phytochemical Composition of Mentha pulegium L. Essential Oil and Its Antibacterial Activity against Several Pathogenic Bacteria. Iran J Med Microbiol. 2018; 11 (6) :167-177
7. Clark GS. An aroma chemical profile. Menthol. Perfum Flavor. 1998; 23:33-46
8. Ernestt E, Pittler MH. The efficacy and safety peppermint (Mentha piperita L.): an update of a systemic review. Public Health Nutr. 2001; 3(4):509-14.
9. Adams R. Identification of essential oil components by gas chromatography/mass spectroscopy. J Am Soc Mass Spectrom. 1997; 6:671-82. [DOI:10.1016/S1044-0305(97)00026-3]
10. Moure A, Franco D, Sineiro J, Domínguez H, Núñez MJ, Lema JM. Evaluation of extracts from Gevuina avellana hulls as antioxidants. J Agric Food Chem. 2000; 48(9):3890-7. [DOI:10.1021/jf000048w] [PMID]
11. Watts JL, Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals: approved standard. National Committee for Clinical Laboratory Standards; 2008.
12. da Silva Ramos R, Rodrigues ABL, Farias ALF, Simões RC, Pinheiro MT, Ferreira RMdA, et al. Chemical Composition and In Vitro Antioxidant, Cytotoxic, Antimicrobial, and Larvicidal Activities of the Essential Oil of Mentha piperita L.(Lamiaceae). Sci World J. 2017; 2017:1-8. [DOI:10.1155/2017/4927214] [PMID] [PMCID]
13. Fadaei S, Aberoomand AP, Sharifan A, Larijani K. Comparison of Antibacterial Activity and Chemical Composition of Essential Oil Extracted from Mentha piperita L. Herb by Microwave and Hydrodistillation Methods. Food Technol Nutr. 2011; 8(3):28-36. (Persian)
14. Mimica-Dukić N, Božin B, Soković M, Mihajlović B, Matavulj M. Antimicrobial and antioxidant activities of three Mentha species essential oils. Planta med. 2003; 69(5):413-9. [DOI:10.1055/s-2003-39704] [PMID]
15. Izadi Z, Esna-Ashari M, Ahmadvand G, Davoodi P, Piri K. Chemical composition and antibacterial activity of the essence oil of peppermint (Mentha piperita L). Armaghane danesh. 2009; 14(3):45-54.
16. Soković MD, Vukojević J, Marin PD, Brkić DD, Vajs V, Van Griensven LJ. Chemical composition of essential oilsof thymus and mentha speciesand their antifungal activities. Molecules. 2009; 14(1):238-49. [DOI:10.3390/molecules14010238] [PMID] [PMCID]
17. Kanza S, Imran P, Hina B, Butt MS, Tayyaba I, Ushnah SU. Compositional profiling of Mentha piperita. Pakistan J Food Sci. 2014; 24(3):151-6.
18. Alankar S. A review on peppermint oil. Asian J Pharm Clin Res. 2009; 2(2):27-33.
19. Yadegarinia D, Gachkar L, Rezaei MB, Taghizadeh M, Astaneh SA, Rasooli I. Biochemical activities of Iranian Mentha piperita L. and Myrtus communis L. essential oils. Phytochemistry. 2006; 67(12):1249-55. [DOI:10.1016/j.phytochem.2006.04.025] [PMID]
20. Başer K, Kürkçüoğlu M, Demirci B, Özek T, Tarımcılar G. Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey. J Essent Oil Res. 2012; 24(3):265-72. [DOI:10.1080/10412905.2012.676775]
21. İşcan G, Ki̇ri̇mer N, Kürkcüoǧlu Mn, Başer HC, DEMIrci F. Antimicrobial screening of Mentha piperita essential oils. J Agric Food Chem. 2002; 50(14):3943-6. [DOI:10.1021/jf011476k] [PMID]
22. Sivropoulou A, Papanikolaou E, Nikolaou C, Kokkini S, Lanaras T, Arsenakis M. Antimicrobial and cytotoxic activities of Origanum essential oils. J agric Food Chem. 1996; 44(5):1202-5. [DOI:10.1021/jf950540t]
23. Afridi MS, Ali J, Abbas S, Rehman SU, Khan FA, Khan MA, et al. Essential oil composition of Mentha piperita L. and its antimicrobial effects against common human pathogenic bacterial and fungal strains. Pharmacol Online. 2016; 3:90-7.
24. Gharenaghadeh S, Forghani S, Gharehnaghadeh S, Sowti M. Evaluation of Antimicrobial Properties of Methanolic Extract, Essential Oil and Nanolipozom of Mentha piperita. J Food Sci Technol. 2017; 14(68):93-102. (Persian)
25. Singh R, Shushni MA, Belkheir A. Antibacterial and antioxidant activities of Mentha piperita L. Arab J Chem. 2015; 8(3):322-8. [DOI:10.1016/j.arabjc.2011.01.019]
26. Tabatabaei Yazdi F, Alizadeh Behbahani B, Vasiee AR, Mortazavi SA, Shahidi F. Evaluation antioxidant activity, phytochemical constituents and antimicrobial of Mentha Piperita essential oil on some infectious and poisonous microorganisms. J Food Sci Technol. 2018; 15(76):67-76.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.