سال 5، شماره 4 - ( زمستان 1390 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 28-23 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vaziri ُ, Naghshbandi B. In vestigation of contamination of traditional cheeses of Lighvan with E.coli and in Coliforms Maragheh. Iran J Med Microbiol. 2012; 5 (4) :23-28
URL: http://ijmm.ir/article-1-204-fa.html
وزیری سمیرا، نقشبندی نبات. بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی لیقوان تبریز به کلیفرم ها و اشرشیاکلی در شهر مراغه. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1390; 5 (4) :28-23

URL: http://ijmm.ir/article-1-204-fa.html


1- داﻧﺸﮑﺪه زیﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ,داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻏﻪ ، samiravzr@gmail.com
2- دانشکده زیست شناسی، دانشگاه پیام نور واحد اشنویه، آذربایجان غربی
چکیده:   (19762 مشاهده)
زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف: ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﻪ ویﮋه ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﯿﻌﯽ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬایﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺟﺰو ﻣﻮاد ﻏﺬایﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر, در ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﻟﯿﻘﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫
روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﺗﻌﺪاد100 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و در ﺷﺮایﻂ اﺳﺘﺮیﻞ ﺑﻪ‬ ‫آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ,آرایﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻣﻠﯽ ایﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.‬ ‫
یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 100 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان , 98% ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺮم , 50% ﻣﻮاردآﻟﻮده ﺑﻪ اﺷﺮیﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫داده ﺷﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ در44% ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ66  % ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارای ‪ PH‬ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ایﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.‬
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ زیﺎد و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.‬
متن کامل [PDF 350 kb]   (8294 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله کوتاه پژوهشی | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1392/10/13 | پذیرش: 1392/10/13 | انتشار الکترونیک: 1392/10/13

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.