سال 14، شماره 1 - ( بهمن - اسفند 1398 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 30-43 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ، dr.ahmadi2000@gmail.com
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
چکیده:   (3774 مشاهده)
سابقه و هدف: سرطان از اولویت های سازمان بهداشت جهانی و چالشی جدی در مرگ نابهنگام انسان ها است. بررسی ریسک فاکتورهای اجتماعی و فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کارسینومای معده می‌تواند روشنگر دلایل شیوع بالای این نوع سرطان در شهر سنندج باشد.
مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی به صورت توصیفی تحلیلی متغیرهای جنس، سن، تحصیلات، شغل و عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری در دو گروه ۵۰ بیمار مبتلا به گاستریت و ۵۰ بیمار مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر سنندج از مهر ماه ۱۳۹۶ تا اسفند ماه ۱۳۹۷ بررسی شد. بیماری‌های گاستریت و سرطان معده بوسیله اندوسکوپی و پاتولوژی مشخص شدند. پس از ثبت نتایج هر بیمار در پرسش نامه، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۵ و آزمون های آماری خی دو  تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: نتایج این مطالعه نشان داد شیوع کارسینومای معده با افزایش سن بیشتر می شود (۰/۰۰۰=
P). از طرفی با افزایش سطح تحصیلات و ثبات شغلی شیوع سرطان معده کاهش می‌یابد تا آنجایی که شیوع سرطان معده در گروه بیماران بی سواد دارای بالاترین نرخ آماری بود  (۰/۰۰۰=P). نرخ شیوع کارسینومای معده در جامعه آماری این مطالعه در مردان ۴ برابر زنان بود  (۰/۰۰۱=P). بیشترین جایگاه تومور در کاردیای معده و بیشترین درجه تومور بود. شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در ۴۸% بیماران مبتلا به سرطان معده و ۴۶% بیماران مبتلا به گاستریت وجود داشت.
نتیجه گیری: ریسک فاکتورهای اجتماعی در میان افراد مبتلا به کارسینومای معده مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر سنندج الگوی مشابهی با استان‌های دارای شیوع بالای سرطان معده دارد.
متن کامل [PDF 1138 kb]   (2209 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (7760 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1398/10/29 | پذیرش: 1398/11/16 | انتشار الکترونیک: 1398/12/24

فهرست منابع
1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2018;68(6):394-424. [DOI:10.3322/caac.21492] [PMID]
2. Gholamreza Roshandel , Elham Partovipour, Fereshteh Salavati, et al. Cancer incidence in Iran in 2014: Results of the Iranian National Population based Cancer Registry. Cancer Epidemiology. 2019; 61: 50-8. [DOI:10.1016/j.canep.2019.05.009] [PMID]
3. Amoori N, Mahdavi S, Enayatrad M. Epidemiology and trend of stomach cancer mortality in Iran. International Journal of Epidemiologic Research. 2016;3(3):268-75.
4. Kourosh Zarea SB, Saeed Ghanbari and Hanna Tuvesson. Incidence of Gastrointestinal Cancers in Iran: A Systematic Review. Jundishapur J Chronic Dis Care. 2017;6(1):e37224. [DOI:10.17795/jjcdc-37224]
5. Catherine de Martel DFaMP. Gastric Cancer Epidemiology and Risk Factors. Gastroenterology Clinics of North America. 2013;42(2):219-40. [DOI:10.1016/j.gtc.2013.01.003] [PMID]
6. Rawla P, Barsouk A. Epidemiology of gastric cancer: global trends, risk factors and prevention. Prz Gastroenterol. 2019;14(1):26-38. [DOI:10.5114/pg.2018.80001] [PMID] [PMCID]
7. Lee YY, Derakhshan MH. Environmental and lifestyle risk factors of gastric cancer. Archives of Iranian Medicine (AIM). 2013 Jun 1;16(6).
8. Karimi P, Islami F, Anandasabapathy S, Freedman ND, Kamangar F. Gastric Cancer: Descriptive Epidemiology, Risk Factors, Screening, and Prevention. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. 2014;23(5):700. [DOI:10.1158/1055-9965.EPI-13-1057] [PMID] [PMCID]
9. Caleyachetty R, Tehranifar P, Genkinger JM, Echouffo-Tcheugui JB, Muennig P. Cumulative social risk exposure and risk of cancer mortality in adulthood. BMC Cancer. 2015;15:945-. [DOI:10.1186/s12885-015-1997-z] [PMID] [PMCID]
10. Dean LT, Gehlert S, Neuhouser ML, Oh A, Zanetti K, Goodman M, et al. Social factors matter in cancer risk and survivorship. Cancer Causes Control. 2018;29(7):611-8. [DOI:10.1007/s10552-018-1043-y] [PMID] [PMCID]
11. Sitarz R, Skierucha M, Mielko J, Offerhaus GJA, Maciejewski R, Polkowski WP. Gastric cancer: epidemiology, prevention, classification, and treatment. Cancer Manag Res. 2018;10:239-48. [DOI:10.2147/CMAR.S149619] [PMID] [PMCID]
12. Liu JY, Peng CW, Yang XJ, Huang CQ, Li Y. The prognosis role of AJCC/UICC 8th edition staging system in gastric cancer, a retrospective analysis. Am J Transl Res. 2018 Jan 15;10(1):292-303.
13. van Elsland D, Neefjes J. Bacterial infections and cancer. EMBO Rep. 2018 Nov;19(11):e46632. [DOI:10.15252/embr.201846632] [PMID] [PMCID]
14. Hur H, Lee SR, Xuan Y, Kim YB, Lim YA, Cho YK, et al. The Effects of Helicobacter pylori on the prognosis of patients with curatively resected gastric cancers in a population with high infection rate. Journal of the Korean Surgical Society. 2012;83(4):203-11. [DOI:10.4174/jkss.2012.83.4.203] [PMID] [PMCID]
15. Cheng XJ, Lin JC, Tu SP. Etiology and Prevention of Gastric Cancer. Gastrointestinal Tumors. 2016;3(1):25-36. [DOI:10.1159/000443995] [PMID] [PMCID]
16. Chichaklu AH, Hedayati MA, Esmaili FS, Ghaderi E, Shiri MH. Prevalence of hopQ alleles and relationship between cagA and vacA s1 with hopQ i gene in Helicobacter pylori strains isolated from patients with peptic ulcer referred to Towhid Hospital in Sanandaj (2014). Biosciences Biotechnology Research Asia. 2016 Mar 31;13(1):91-4. [DOI:10.13005/bbra/2008]
17. Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, Suen MMY, Underwood FE, Tanyingoh D, et al. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterology. 2017;153(2):420-9. [DOI:10.1053/j.gastro.2017.04.022] [PMID]
18. Nagel G, Linseisen J, Boshuizen HC, Pera G, Del Giudice G, Westert GP, et al. Socioeconomic position and the risk of gastric and esophageal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-EURGAST). International Journal of Epidemiology. 2007;36(1):66-76. [DOI:10.1093/ije/dyl275] [PMID]
19. Nagini S. Carcinoma of the stomach: A review of epidemiology, pathogenesis, molecular genetics and chemoprevention. World J Gastrointest Oncol. 2012;4(7):156-69. [DOI:10.4251/wjgo.v4.i7.156] [PMID] [PMCID]
20. Yusefi AR, Bagheri Lankarani K, Bastani P, Radinmanesh M, Kavosi Z. Risk Factors for Gastric Cancer: A Systematic Review. Asian Pac J Cancer Prev. 2018;19(3):591-603.
21. Zali H, Rezaei-Tavirani M, Azodi M. Gastric cancer: prevention, risk factors and treatment. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2011;4(4):175-85.
22. Lutgendorf SK, DeGeest K, Dahmoush L, et al. Social isolation is associated with elevated tumor norepinephrine in ovarian carcinoma patients. Brain, Behavior, and Immunity 2011;25(2):250-255. [DOI:10.1016/j.bbi.2010.10.012] [PMID] [PMCID]
23. Moreno-Smith M, Lutgendorf SK, Sood AK. Impact of stress on cancer metastasis. Future Oncology 2010;6(12):1863-1881. [DOI:10.2217/fon.10.142] [PMID] [PMCID]
24. Rezayee A, Kurdistan Management and Planning Organization, Deputy of Statistics and Information, Moalem, 2016. Available from https://kurdistan.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=83c5fc4d-a456-4d52-aeee-355c7f83e8b9
25. Ang TL, Fock KM. Clinical epidemiology of gastric cancer. Singapore Med J. 2014;55(12):621-8. [DOI:10.11622/smedj.2014174] [PMID] [PMCID]
26. Saragoni L, Morgagni P, Gardini A, Marfisi C, Vittimberga G, Garcea D, et al. Early gastric cancer: diagnosis, staging, and clinical impact. Evaluation of 530 patients. New elements for an updated definition and classification. Gastric Cancer. 2013;16(4):549-54. [DOI:10.1007/s10120-013-0233-2] [PMID]
27. Saravle SM, Hedayati MA, Mohammadi E, Sheikhesmaeili F, Nikkhou B. Sirt1 gene expression and gastric epithelial cells tumor stage in patients with Helicobacter pylori infection. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2018;19(4):913.
28. Zandi S, Hedayati MA, Mohammadi E, Sheikhesmaeili F. Helicobacter pylori infection increases sirt2 gene expression in gastric epithelial cells of gastritis patients. Microbial pathogenesis. 2018 Mar 1;116:120-3. [DOI:10.1016/j.micpath.2017.12.078] [PMID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.