مجله میکروب شناسی پزشکی ایران- اخبار نشریه
دریافت مقالات فقط به زبان انگلیسی و هزینه انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/21 | 

پژوهشگران گرامی، از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی، تمامی مقالاتی سابمیت شده تنها به زبان انگلیسی دریافت می گردد. در حال حاضر (تا قبل از سال ۲۰۲۲)، بابت پذیرش مقاله هزینه ای دریافت نمی شود، اما مقالاتی که از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی پذیرش شوند، شامل دریافت هزینه پذیرش می شوند. همچنین هزینه پذیرش از نویسندگان ایرانی و نویسندگان خارجی در بخش "هزینه ها" آورده شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله میکروب شناسی پزشکی ایران:
http://ijmm.ir/find-1.43.72.fa.html
برگشت به اصل مطلب