مجله میکروب شناسی پزشکی ایران- اخبار نشریه
دریافت مقالات فقط به زبان انگلیسی و هزینه انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/21 | 

پژوهشگران گرامی، از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی، تمامی مقالاتی سابمیت شده تنها به زبان انگلیسی دریافت می گردد. در حال حاضر (تا قبل از سال ۲۰۲۲)، بابت پذیرش مقاله هزینه ای دریافت نمی شود، اما مقالاتی که از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی پذیرش شوند، شامل دریافت هزینه پذیرش می شوند. همچنین هزینه پذیرش از نویسندگان ایرانی مبلغ ۷۵۰.۰۰۰ (هفتصد و پنجاه هزار) تومان و نویسندگان خارجی ۱۰۰ دلار کانادا دریافت خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله میکروب شناسی پزشکی ایران:
http://ijmm.ir/find.php?item=1.43.72.fa
برگشت به اصل مطلب