مجله میکروب شناسی پزشکی ایران- اخبار نشریه
نمایه‌سازی موفق نشریه در پایگاه اسکاپوس نمایه‌سازی موفق نشریه در پایگاه اسکاپوس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/13 | 

موسسه فرنام و تیم مدیریت علمی مجله میکروب‌شناسی پزشکی ایران و همچنین انجمن میکروب‌شناسی ایران، طی شدن موفق مراحل داوری مجله میکروب‌شناسی پزشکی ایران در پایگاه اسکاپوس را به تمام نویسندگان و دانشمندان قلمرو میکروب شناسی، تبریک عرض می‌کنند. 

لینک پذیرفته شدن مجله برای نمایه سازی

لینک مجله در اسکاپوس  Scopus (since ۲۰۲۰) 

نشانی مطلب در وبگاه مجله میکروب شناسی پزشکی ایران:
http://ijmm.ir/find.php?item=1.43.59.fa
برگشت به اصل مطلب