سال 13، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1398 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 136-132 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
2- گروه زراعت و اگرواکولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران ، pooryousefm@yahoo.com
3- گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (4288 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به بیماری‌زایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus aureus)) و درمان طولانی مدت آن با آنتی ­بیوتیک ­ها که موجب اثرات سوء روی ارگان‌های بدن و مقاومت باکتری به آنتی‌بیوتیک ­ها می­شود، استفاده از ترکیبات طبیعی و گیاهی مورد توجه است.
مواد و روش کار: در مطالعه حاضر اثرات روغن های 
آفتابگردان (Helianthus annuusو کنجد (Sesamum indicum ازونه‌شده ۷۲ ساعته در رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از نظر قطر هاله عدم رشد (آنتی‌بیوگرام) و آزمون حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی­ بررسی شد.
یافته‌ها و بحث: در بررسی قطر هاله مهاری رشد بین روغن ­های کنجد و آفتابگردان (ازونه ۷۲ ساعته) با روغن کنجد و آفتابگردان خالص و دیسک آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین و همچنین دیسک کنترل منفی آب مقطر بعد از ۲۴ و ۴۸ ساعت اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (۰/۰۵  P). نتایج نشان داد آنتی‌بیوتیک، آب ازونه، روغن کنجد و آفتابگردان ازونه به ترتیب ۱۲، ۸، ۴ و ۳ میلی‌متر قطر هاله عدم رشد بعد از ۲۴ ساعت روی کشت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس دارند. مقادیر­ MBC و MICحاصل از روغن­های آفتابگردان و کنجد ازونه روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب ۰/۰۶۴، ۰/۰۲۲، ۰/۰۳۲ و ۰/۰۲۸ میلی­گرم بر میلی­لیتر حاصل شد. روغن ­های کنجد و آفتابگردان ازونه می­ توانند به عنوان عامل بازدارنده از رشد این باکتری در فرمولاسیون­ های دارویی نظیر پماد ترمیم زخم و سوختگی مورد استفاده قرار گیرند.
متن کامل [PDF 1047 kb]   (1855 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2195 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: مواد ضد میکروبی
دریافت: 1397/8/12 | پذیرش: 1398/4/17 | انتشار الکترونیک: 1398/6/24

فهرست منابع
1. Harris L, Foster S, Richards R. An introduction to Staphylococcus aureus, and techniques for identifying and quantifying S. aureus adhesions in relation to adhesion to biomaterials: Review. Eur Cell Mater. 2002;¬¬ 4(3):¬100-20. [DOI:10.22203/eCM.v004a04] [PMID]
2. Jawetz E, Melnick JL, Adelberg EA. Medizinische Mikrobiologie. Berlin: Springer-Verlag; 2013.
3. Bowersox J. Experimental staph vaccine broadly protective in animal studies [Internet]. 1999.
4. Wright GD. Something new: Revisiting natural products in antibiotic drug discovery.¬ Can J Microbiol.¬¬ 2014; 60(3):147¬-¬54. [DOI:10.1139/cjm-2014-0063] [PMID]
5. Asr-e Emrooz Newspaper. Antibiotic drug control [Internet]. 2016.
6. Sengupta S, Chattopadhyay MK, Grossart HP. The multifaceted roles of antibiotics and antibiotic resistance in nature. Front Microbiol. 2013; 4:47-52. [DOI:10.3389/fmicb.2013.00047] [PMID] [PMCID]
7. Badouin H, Gouzy J, Grassa CJ, Murat F, Staton SE, Cottret L, et al¬. The sunflower genome provides insights into oil metabolism, flowering and asterid evolution. Nature. 2017; 546(7656):¬148-52. [DOI:10.1038/nature22380] [PMID]
8. Sediqi MN. Adaptability of oilseed species at high altitudes of Colorado and technology transfer to Afghanistan [PhD dissertation]. Fort Collins, Colorado: Colorado State University; 2012.
9. Bashi S, Alsuwaidan S, Awada A, Jumah M, Alem A. Diabetic neuropathy: Correlation with other microvascular complications. Neurosciences. 2002;¬ 7: 86-91.
10. Wikler M, Matthew A. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically: Approved standard. CLSI (NCCLS). 2006; 26(2):9-16.‏
11. Morris G, Menendez S. Oleozon in gynecology. Paper presented at: Second International Symposium on Ozone Applications. 24-26 March 1997; Havana, Cuba.
12. Kumar CM, Singh SA. Bioactive lignans from sesame (Sesamum indicum L.): Evaluation of their antioxidant and antibacterial effects for food applications. Int J Food Sci Tech. 2015; ¬52 (5):¬2934-41. [DOI:10.1007/s13197-014-1334-6] [PMID] [PMCID]
13. Lezcano I, Nuñez N, Espino M, Gómez M. Antibacterial activity of ozonized sunflower oil, oleozón, against Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. OS & E. 2000; 22(2):¬207-14. [DOI:10.1080/01919510008547221]
14. Menéndez S, Re L, Falcón L, Argote MB, Mendez I, Fernandez D, et al. Safety of topical Oleozon® in the treatment of tinea pedis: Phase IV clinical trial. Int J Ozone Therapy. 2008; ¬7 (1):¬55-9.
15. Bocci V. Ozonization of blood for the therapy of viral diseases and immunodeficiency: A hypothesis. Med Hypotheses .1992; 39(1):30-4. [DOI:10.1016/0306-9877(92)90136-Z]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.