سال 13، شماره 1 - ( فروردین - اردیهبشت 1398 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 21-14 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
2- گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران ، dz.khazaei@gmail.com
3- گروه قارچ‌شناسی پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
چکیده:   (4234 مشاهده)
زمینه و هدف: کاندیدا آلبیکنس نوعی پاتوژن قارچی فرصت‌طلب در انسان است که باعث ولوواژنیت کاندیدیایی می‌شود. مقاومت به آزول مشکلی جهانی در درمان کاندیدیازیس است. مقاومت به آزول می‌تواند از طریق مکانیسم ­های متفاوتی نظیر جهش در ژن ERG۱۱ رخ دهد. هدف از این مطالعه، ارزیابی جهش­ های ژن ERG۱۱ در جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول به‌دست‌آمده از افراد مبتلا به ولوواژینیت در غرب مازندران بود.
مواد و روش‌کار: در این مطالعه نمونه­ های کلینیکی از مخاط واژینال ۱۲۰ فرد جداسازی شد. جدایه ­های کاندیدا آلبیکنس با استفاده از روش ­های استاندارد همچون لوله زایا و کشت در محیط کروم آگار شناسایی شدند. تست حساسیت به فلوکونازول در جدایه­ ها به روش­ های دیسک دیفیوژن و MIC ارزیابی شد. بعد از استخراج DNA، جهش ­های ژن ERG۱۱ در جدایه­ های کلینیکی به روش PCR-توالی یابی تعیین شد.
یافته‌ها: از ۴۵ جدایه کاندیدا آلبیکنس، ۴۰ جدایه به فلوکونازول مقاوم بودند. MIC فلوکونازول در جدایه‌ها بین ۲ تا ۶۴ میکروگرم بر میلی‌لیتر تعیین شد. همچنین تحلیل تعیین­ توالی نشان داد ۷ جدایه مقاوم به فلوکونازول سه جهش بدمعنی (D۱۱۶E، K۱۲۸T، A۱۱۴S) در ژن ERG۱۱ داشتند.
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد فرکانس بالای مقاومت به فلوکونازول در این مطالعه نتیجه عوامل مختلفی از جمله وقوع جهش در ژن ERG۱۱ در جدایه­ های کاندیدا آلبیکنس باشد.
 
 

 
واژه‌های کلیدی: کاندیدا آلبیکنس، ERG11، فلوکونازول، MIC، جهش
متن کامل [PDF 949 kb]   (1836 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2733 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: میکروب شناسی مولکولی
دریافت: 1396/8/1 | پذیرش: 1398/2/26 | انتشار الکترونیک: 1398/4/31

فهرست منابع
1. Gavanji S, Larki B. Comparative Effect of Propolis of Honey Bee and Some Herbal Extracts on Candida Albicans. Chinese Journal of Integrative Medicine. 2017; 23(3):201-7. [DOI:10.1007/s11655-015-2074-9] [PMID]
2. Kabir MA, Hussain MA, Ahmad Z. Candida Albicans: A Model Organism for Studying Fungal Pathogens. ISRN Microbiology. 2012; 2012:538694. [DOI:10.5402/2012/538694] [PMID] [PMCID]
3. Pam VK, Akpan JU, Oduyebo OO, Nwaokorie FO, Fowora MA, Oladele RO, et al. Fluconazole Susceptibility and Erg11 Gene Expression in Vaginal Candida Species Isolated From Lagos Nigeria. International Journal of Molecular Epidemiology and Genetics. 2012;3(1):84-90.
4. Reiss E, Tanaka K, Bruker G, Chazalet V, Coleman D, Debeaupuis JP, et al. Molecular Diagnosis and Epidemiology of Fungal Infections. Medical Mycology. 1998; 36(Suppl 1):249-57.
5. Sanglard D, Ischer F, Parkinson T, Falconer D, Bille J. Candida Albicans Mutations in the Ergosterol Biosynthetic Pathway and Resistance to Several Antifungal Agents. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2003; 47(8):2404-12. [DOI:10.1128/AAC.47.8.2404-2412.2003] [PMID] [PMCID]
6. Cernicka J, Subik J. Resistance Mechanisms in Fluconazole-Resistant Candida Albicans Isolates From Vaginal Candidiasis. International Journal of Antimicrobial Agents. 2006; 27(5):403-8. [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2005.12.005] [PMID]
7. Flowers SA, Colon B, Whaley SG, Schuler MA, Rogers PD. Contribution of Clinically Derived Mutations in Erg11 to Azole Resistance in Candida Albicans. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2015; 59(1):450-60. [DOI:10.1128/AAC.03470-14] [PMID] [PMCID]
8. Balabandi S, Khazaei -Koohpar Z, Ranji N. Correlation Between Erg11 Gene Mutations and Fluconazole Resistance in Candida Albicans Strains Isolates Isolated in From Rasht in 2015-2016 Years. Arak Medical University Journal. 2017; 20(7):13-22.
9. White TC, Holleman S, Dy F, Mirels LF, Stevens DA. Resistance Mechanisms in Clinical Isolates of Candida Albicans. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2002; 46(6):1704-13. [DOI:10.1128/AAC.46.6.1704-1713.2002] [PMID] [PMCID]
10. Wang B, Huang LH, Zhao JX, Wei M, Fang H, Wang DY, et al. ERG11 Mutations Associated With Azole Resistance in Candida Albicans Isolates From Vulvovaginal Candidosis Patients. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2015; 5(11):909-14. [DOI:10.1016/j.apjtb.2015.08.002]
11. Xiang MJ, Liu JY, Ni PH, Wang S, Shi C, Wei B, et al. Erg11 Mutations Associated With Azole Resistance in Clinical Isolates of Candida Albicans. FEMS Yeast Research. 2013; 13(4):386-93. [DOI:10.1111/1567-1364.12042] [PMID]
12. Manastir L, Ergon MC, Yucesoy M. Investigation of Mutations in Erg11 Gene of Fluconazole Resistant Candida Albicans Isolates From Turkish Hospitals. Mycoses. 2011; 54(2):99-104. [DOI:10.1111/j.1439-0507.2009.01766.x] [PMID]
13. Debnath S, Addya S. Structural Basis for Heterogeneous Phenotype of ERG11 Dependent Azole Resistance in C.Albicans Clinical Isolates. SpringerPlus. 2014; 3:660. [DOI:10.1186/2193-1801-3-660] [PMID] [PMCID]
14. Xu Y, Chen L, Li C. Susceptibility of Clinical Isolates of Candida Species to Fluconazole and Detection of Candida Albicans ERG11 Mutations. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2008; 61(4):798-804. [DOI:10.1093/jac/dkn015] [PMID]
15. Ungureanu A, Gaman AE, Turculeanu A, Mitroi M, Drocas AI, Dobritoiu M, et al. Incidence and Antifungal Susceptibility of Candida Albicans Infections. Current Health Sciences Journal. 2016; 42(2):164-8.
16. Farahbakhsh E, Yadegari MH, Rajabi Bazl M, Taghizadeh Armaki M, Katiraee F. Identification of Fluconazole Resistance Gene Erg11 in Clinical Candida Albicans Samples Isolated From Hiv-Infected Patients by Reverse Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Daneshvar. 2012; 19(96):19-28.
17. Nasrollahi Omran A, Nazemi A, Kihanian S, Aryana N. Lipase Gene Expression of Resistant and Sensitive Candida Albicans to Fluconazole Isolated From Patients Suffering From Oral Candidiasis and Vaginal Candidiasis. Medical Laboratory Journal. 2015; 8(5):90-96.
18. Mohammadi-Ghalehbin B, Javanpour Heravi H, Arzanlou M, Sarvi M. Prevalence and Antibiotic Resistance Pattern of Candida spp; Isolated From Pregnant Women Referred to Health Centers in Ardabil, Iran. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2017; 16(4):409-421.
19. Rosana Y, Yasmon A, Lestari DC. Overexpression and Mutation as a Genetic Mechanism of Fluconazole Resistance in Candida Albicans Isolated From Human Immunodeficiency Virus Patients in Indonesia. Journal of Medical Microbiology. 2015; 64(9):1046-1052. [DOI:10.1099/jmm.0.000123] [PMID]
20. Perea S, Lopez-Ribot JL, Kirkpatrick WR, McAtee RK, Santillan RA, Martinez M, et al. Prevalence of Molecular Mechanisms of Resistance to Azole Antifungal Agents in Candida Albicans Strains Displaying High-Level Fluconazole Resistance Isolated From Human Immunodeficiency Virus-Infected Patients. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2001; 45(10):2676-2684. [DOI:10.1128/AAC.45.10.2676-2684.2001] [PMID] [PMCID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.