سال 13، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1398 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 124-114 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
2- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران ، hsasa@uk.ac.ir
چکیده:   (5565 مشاهده)
زمینه و هدف: بیوفیلم ­های میکروبی علت ۶۵ درصد از عفونت ­های انسانی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی هستند. بنابراین یافتن راهی مناسب برای جلوگیری از عفونت ­ها و تشکیل بیوفیلم ضروری است. گیاهان دارویی، بهترین کاندید برای مهار مقاومت آنتی‌بیوتیکی به‌ویژه در فرم بیوفیلم هستند. در این پژوهش اثر ضدمیکروبی عصاره ترکیبی سه گیاه کلپوره، چای سبز و فلفل سیاه (T.C.P) (متانولی و اتانولی) بر ۶ باکتری مقاوم به آنتی‌بیوتیک به صورت منفرد و بیوفیلم بررسی شد.
مواد و روش‌کار: فعالیت ضدمیکروبی عصاره ­ها بر فرم منفرد و بیوفیلم باکتری ­های مقاوم به آنتی‌بیوتیک، به کمک روش انتشار دیسک، ماکروبراث دایلوشن و میکروپلیت تیتر صورت گرفت.
یافته‌ها: با توجه به آزمون انتشار دیسک (MBC و MIC)، عصاره ­ها بر فرم منفرد باکتری‌ها اثر مهاری داشتند. با این حال عصاره اتانولی اثربخشی بیشتری نسبت به عصاره متانولی داشت. قابلیت عصاره‌ها در مهار تشکیل بیوفیلم، تخریب بیوفیلم تشکیل‌شده و جلوگیری از فعالیت متابولیک باکتری ­ها به طور مستقیم با غلظت ارتباط داشت. بیشترین اثر مهاری عصاره اتانولی ترکیبی T.C.P در تشکیل بیوفیلم، تخریب بیوفیلم تشکیل‌شده و مهار فعالیت متابولیک باکتری در بیوفیلم به ترتیب روی باکتری‌های S. aureus (۹۸/۱۳ درصد)، S. aureus (۹۶/۳ درصد) و E. coli (۸۱/۱۶ درصد) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، عصاره ترکیبی T.C.P را می­ توان به عنوان ترکیبی جایگزین با قابلیت مهار باکتری ­های مقاوم به آنتی‌بیوتیک در فرم منفرد و بیوفیلم استفاده کرد.
متن کامل [PDF 1086 kb]   (2777 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (11255 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: مواد ضد میکروبی
دریافت: 1396/7/17 | پذیرش: 1398/4/31 | انتشار الکترونیک: 1398/6/24

فهرست منابع
1. Mohsenipour Z, Hassanshahian M. Comparison of Antimicrobial Effects of Pomegranate Alcohol Extract on Single and Biofilm Form of Six Pathogenic Bacteria. Journal of Babol University of Medical Science. 2014; 17(1):77-84.
2. Mohsenipour Z, Hassanshahian, M. Antibacterial Activity of Euphorbia Hebecarpa Alcoholic Extracts Against Six Human Pathogenic Bacteria in Planktonic and Biofilm Forms. Jundishapur Journal of Microbiology. 2016; 9(6):e34701. [DOI:10.5812/jjm.34701] [PMID] [PMCID]
3. Sadeghian I, Hassanshahian, M, Sadeghian S, Jamali S. Antimicrobial Effects of Quercus Brantii Fruits on Bacterial Pathogens. Jundishapur Journal of Microbiology. 2012; 5(3):465-9. [DOI:10.5812/jjm.3376]
4. Mohammadi M, Masoumipour F, Hassanshahian M, Jafarinasab T. Study the antibacterial and antibiofilm activity of Carum copticum against antibiotic-resistant bacteria in planktonic and biofilm forms. Microbial Pathogenesis. 2019; 129:99-105. [DOI:10.1016/j.micpath.2019.02.002] [PMID]
5. Saeidi S, Amini Boroujeni N, Ahmadi H, Hassanshahian M. Antibacterial Activity of Some Plant Extracts Against Extended- Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Isolates. Jundishapur Journal of Microbiology. 2015; 8(2):e15434. [DOI:10.5812/jjm.15434] [PMID] [PMCID]
6. Mohsenipour Z, Hassanshahian M. The Inhibitory Effect of Thymus Vulgaris Extracts on the Planktonic Form and Biofilm Structures of Six Human Pathogenic Bacteria. Avicenna Journal Phytomedicine. 2015; 5(4):309-17.
7. Sepehri Z, Javadian F, Khammari D, Hassanshahian M. Antifungal Effects of the Aqueous and Ethanolic Leaf Extracts of Echinophora Platyloba and Rosmarinus Officinalis. Current Medical Mycology. 2016; 2(1):16-25. [DOI:10.18869/acadpub.cmm.2.1.30] [PMID] [PMCID]
8. Mohsenipour Z, Hassanshahian M, Moradi M. Investigations of Antimicrobial Activity of Eucalyptus Camaldulensis Extracts Against Six Pathogenic Bacteria in Planktonic Form and Biofilm. Journal of Kerman University of Medical Science. 2015; 22(2):172-84.
9. Masoumipour F, Hassanshahian M, Jafarinasab T. Antimicrobial Activity of Combined Extracts of Trachyspermum, Thymus and Pistachio Against Some Pathogenic Bacteria. Journal of Kerman University of Medical Science. 2018; 25(2):153-63.
10. Savithramma N, Linga Rao M, Suhrulatha D. Screening of Medicinal Plants for Secondary Metabolites. Middle East Journal Science Research. 2011; 8(3):579-84
11. Hassanshahian M, Bayat Z, Saeidi S, Shiri Y. Antimicrobial Activity of Trachyspermum Ammi Essential Oil Against Human Bacterial. International Journal Advance Biological Biomed Research. 2014; 2(1):18-24.
12. Chakraborty B, Nath A, Saikia H, Sengupta M. Bactericidal Activity of Selected Medicinal Plants Against Multidrug Resistant Bacterial Strains From Clinical Isolates. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2014; 7:435-41. [DOI:10.1016/S1995-7645(14)60271-6]
13. Saeidi S, Shiri Y, Bokaeian M, Hassanshahian M. Antibacterial Activity of Essential Oil of Saturejahortensis Against Multi-Drug Resistant Bacteria. International Journal Enteric Pathogen. 2013; 2(2):1-4. [DOI:10.17795/ijep16349]
14. Weinstine RA. Controlling Antimicrobial Resistance in Hospitals: Infection Control and Use Of Antibiotics. Emerging Infectious Diseases. 2001; 7(2):188-92. [DOI:10.3201/eid0702.010206] [PMID]
15. Bokaeian M, Sheikh M, Hassanshahian M, Saeidi S, Sahraei S. The Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Produced in the Plant Sesamum Indicum Seed Extract: A Green Method Against Multi-Drug Resistant Escherichia Coli. International Journal Enteric Pathogen. 2014; 2(2):e17928. [DOI:10.17795/ijep17928]
16. Rezaie Keikhaie K, Ghorbani S, Hosseinzadeh Z, Hassanshahian M. Antimicrobial Activity of Methanol Extract of Citrullus Colocynthis Against Antibiotic-Resistant Staphylococcus Aureus. Advance Herbal Medicine 2017; 3(3):1-6.
17. Hassanshahian M, Khosravi F. Study the Antimicrobial Effects of Artemisia Santonica Extract on Some Pathogenic Bacteria. Advance Herbal Medicine .2015; 1(4):43-6.
18. Mohsenipour Z, Hassanshahian M. Antibacterial activity of Espand (Peganum Harmala) Alcoholic Extracts Against Six Pathogenic Bacteria in Planktonic and Biofilm Forms. Biological Journal Microorganism. 2016; 4(16):47-57. [DOI:10.5812/jjm.34701] [PMID] [PMCID]
19. Javadian F, Sepehri Z, Saeedi S, Hassanshahian M. Antifungal Effects of the Extract of the Withania Somnifera on Candida Albicans. Advance Herbal Medicine. 2016; 2(1):32-43.
20. Hamayeli H, Shoshtari A, Hassanshahian M, Askari M. Study the Antimicrobial Activity of Six Marine Sponges and Three Parts of Sea Anemone on Candida Albicans. Journal Coastal Life Medicine. 2016; 4(8):122-9. [DOI:10.12980/jclm.4.2016J6-76]
21. Mashhadi M, Fakhri J, Saeedi S, Hassanshahian M, Abkhoo A. Antimicrobial Effects of Medicinal Plants Collected in Zabol, Iran, on Pathogenic Food Pathogenic. Journal of Medical Bacteriology. 2016; 5(3):18-28.
22. Jahani Z, Hosseinzadeh F, Shahi Z, Shikhzadeh M, Hassanshahian M, Saeedi S. In Vitro Study of Antimicrobial Effects of Rosmarinus Officinalis and Glycyrrhiza Glabra Extracts Against Some Pathogens. Advance Herbal Medicine. 2016; 2(4):32-9.
23. Heydari F, Saeedi S, Hassanshahian M. Antibacterial Activity of Mentha Longifolia Against Salmonella Typhimurium. Advance Herbal Medicine. 2015; 1(3):42-7.
24. Mohsenipour Z, Hassanshahian M. Investigating the Effectiveness of Centaureacyanus Extracts on Planktonic Growth and Biofilm Structures of Six Pathogenic Bacteria. SSU Journals. 2014; 22(4):1358-70.
25. Mohsenipour Z, Hassanshahian M. Inhibitory Effects of Tamarix Hispida Extracts on Planktonic Form and Biofilm Formation of Six Pathogenic Bacteria. Biological Journal Microbiology. 2015; 4(13):25-36.
26. Sepehri Z, Hassanshahian M, Shahi Z, Nasiri A, Baigi S. Antibacterial Effect of Ethanol Extract of Camellia Sinensis L Against Escherichia Coli. Asian Pacific Journal Microbiology Research. 2014; 2(1):6-8.
27. Rezaie Keikhaie K, Bagheri G, Hassanshahian M, Saeidi S. Antimicrobial Effects of Zataria Multiflora Essential Oils on Acinetobacter Strains Isolated From Clinical Specimens. Journal Herbal Drug. 2018; 8(4):251-6. [DOI:10.14196/JHD.2018.251]
28. Jabra Rizk MA, Meiller TF, James CE, Shirtliff ME. Effect of Farnesol on Staphylococcus Aureus Biofilm Formation and Antimicrobial Susceptibility. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2006; 50(4):1463-9. [DOI:10.1128/AAC.50.4.1463-1469.2006] [PMID] [PMCID]
29. Sandasi M. The Effect of Plant Extraction on Microbial Biofilm Formation and Development [Master thesis]. Pretoria: Tshwane University of Technology; 2008.
30. Ramage G, López-Rib JL. Techniques for Antifungal Susceptibility Testing of Candida Albicans Biofilms. In: Ernest EJ, Rogers PD, editors. Antifungal Agents. Totowa, New Jersey: Humana Press; 2005.
31. Høiby N, Bjarnsholt T, Givskov M, Molin S, Ciofu O. Antibiotic Resistance of Bacterial Biofilms. International Journal of Antimicrobial Agents. 2010; 35(4):322-32. [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2009.12.011] [PMID]
32. Stanisavljević I, Stojičević S, Veličković D, Veljković V, Lazić M. Antioxidant and Antimicrobial Activities of Echinacea (Echinacea Purpurea L.) Extracts Obtained by Classical and Ultrasound Extraction. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2009; 17(3):478-83. [DOI:10.1016/S1004-9541(08)60234-7]
33. Hoiby N, Bjarnsholt T, Givskov M, Molin S, Ciofu O. Antibiotic Resistance of Bacterial Biofilms. International Journal of Antimicrobial Agents. 2010; 35:322-32. [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2009.12.011] [PMID]
34. Ghotaslou R, Salahi B. Effects of Oxygen on In-Vitro Biofilm Formation and Antimicrobial Resistance of Pseudomonas Aeruginosae. Pharmaceutical Sciences. 2013; 19(3):96.
35. Nascimento GG, Locatelli J, Freitas PC, Silva GL. Antibacterial Activity of Plant Extracts and Phytochemicals on Antibiotic-Resistant Bacteria. Brazilian Journal of Microbiology. 2000; 31(4):247-56. [DOI:10.1590/S1517-83822000000400003]
36. Cui Y, Oh YJ, Lim J, Youn M, Lee I, Pak HK, et al. AFM Study of the Differential Inhibitory Effects of the Green Tea Polyphenol Epigallocatechin-3-Gallate (Egcg) Against Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria. Food Microbiology. 2012; 29(1):80-7. [DOI:10.1016/j.fm.2011.08.019] [PMID]
37. Radji M, Agustama RA, Elya B, Tjampakasari CR. Antimicrobial Activity of Green Tea Extract Against Isolates of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus and Multi-Drug Resistant Pseudomonas Aeruginosa. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2013; 3(8):663-7. [DOI:10.1016/S2221-1691(13)60133-1]
38. Liaqat I, Pervaiz Q, Bukhsh SJ, Ahmed SI, Jahan N. Investigation of Bactericidal Effects of Medicinal Plant Extracts on Clinical Isolates and Monitoring Their Biofilm Forming Potential. Pakistan Veterinary Journal. 2016; 36(2):159-64.
39. Darabpour E, Motamedi H, Nejad SM. Antimicrobial Properties of Teucrium Polium Against Some Clinical Pathogens. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2010; 3(2):124-7. [DOI:10.1016/S1995-7645(10)60050-8]
40. Hatano T, Kusuda M, Inada K, Ogawa TO, Shiota S, Tsuchiya T, et al. Effects of Tannins and Related Polyphenols on Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus. Phytochemistry. 2005; 66(17):2047-55. [DOI:10.1016/j.phytochem.2005.01.013] [PMID]
41. Karsha PV, Lakshmi OB. Antibacterial Activity of Black Pepper (Piper Nigrum Linn.) With Special Reference to Its Mode of Action on Bacteria. Indian Journal of Natural Products and Resources. 2010; 1(2):213-15.
42. Sabbagh SK, Saeedi S, Dehbashi Z, Naeeini MM. Antimicrobial Activity of Ethanolic Extract of Black Pepper (Piper Nigrum) and March (Peganum Harmala) Against Antibiotic-resistant of Staphylococcus Aureus Strains. Bimonthly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2014; 22(5).
43. Erasto P, Bojase MoletaG, Majinda RRT. Antimicrobial and Antioxidant Flavonoids From the Roots Wood of Bolusathusspesiosus. Phytochem. 2004; 65:875-80. [DOI:10.1016/j.phytochem.2004.02.011] [PMID]
44. Viljoen A, Van Vuuren S, Ernst E, Klepser M, Demirci B, Başer H, et al. Osmitopsis Asteriscoides (Asteraceae)-the Antimicrobial Activity and Essential Oil Composition of A Cape-Dutch Remedy. Journal of Ethnopharmacology. 2003; 88(2):137-43. [DOI:10.1016/S0378-8741(03)00191-0]
45. Kali A. Antibiotics and Bioactive Natural Products in Treatment of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus: A Brief Review. Pharmacognosy Reviews. 2015; 9(17):29. [DOI:10.4103/0973-7847.156329] [PMID] [PMCID]
46. Thakur P, Chawla R, Chakotiya AS, Tanwar A, Goel R, Narula A, et al. Camellia Sinensis Ameliorates the Efficacy of Last Line Antibiotics Against Carbapenem Resistant Escherichia Coli. Phytotherapy Research. 2016; 30(2):314-22. [DOI:10.1002/ptr.5535] [PMID]
47. Farooqui A, Khan A, Borghetto I, Kazmi SU, Rubino S, Paglietti B. Synergistic Antimicrobial Activity of Camellia Sinensis and Juglans Regia Against Multidrug-Resistant Bacteria. PloS One. 2015; 10(2):e0118431. [DOI:10.1371/journal.pone.0118431] [PMID] [PMCID]
48. Agrawal I. Susceptibility of Bacterial Biofilms Against Some Leaf Extracts. Plant Sciences Feed. 2011; 1(5):69-73.
49. Gibbons S. Anti-Staphylococcal Plant Natural Products. Natural Product Reports. 2004; 21(2):263-77. [DOI:10.1039/b212695h] [PMID]
50. Simoes M, Bennett RN, Rosa EA. Understanding Antimicrobial Activities of Phytochemicals Against Multidrug Resistant Bacteria and Biofilms. Natural Product Reports. 2009; 26(6):746-57. [DOI:10.1039/b821648g] [PMID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.