سال 16، شماره 3 - ( خرداد - تیر 1401 )                   جلد 16 شماره 3 صفحات 258-251 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
2- مرکز تحقیقات زیست‌شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران ، abbashajizade@gmail.com
چکیده:   (527 مشاهده)

زمینه و اهداف:  انتروکوکوس فکالیس (E.faecalis) یک پاتوژن فرصت‌طلب است که باعث عفونت‌های بیمارستانی در انسان، به‌ویژه در افراد دارای نقص ایمنی و افراد مسن می‌شود. این باکتری می‌تواند در شرایط سخت و محیط‌های کم‌غذا زنده بماند و رشد کند، پس معمولاً در آب یافت می‌شود و به‌راحتی از طریق مدفوعی-دهانی منتقل می‌شود. به دلیل استفاده زیاد از آنتی‌بیوتیک‌ها، بسیاری از سویه‌های E.faecalis به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف ازجمله ونکومایسین (VRE) مقاوم شده­اند. VRE ناشی از آب، یک مشکل زیست‌محیطی و بهداشتی است. ازآنجایی‌که پایش آب‌های تفریحی در سلامت انسان بسیار حائز اهمیت است، هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع ایزوله‌های VRE و الگوی آنتی‌بیوتیکی آن‌ها در نمونه‌های محیطی آب‌های تفریحی استان گیلان بود.
مواد و روش کار:  نمونه‌های محیطی از آب‌های تفریحی شش شهر استان گیلان، در شمال ایران، ۴ ایستگاه در تالاب انزلی و ۵ رودخانه اصلی ورودی به تالاب انزلی طی ماه‌های دی تا شهریور ۱۳۹۸ به ‌دست آمدند. شناسایی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها با استفاده از تست آنتی­بیوگرام تعیین شد. شناسایی مولکولی ایزوله‌ها با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) با پرایمرهای اختصاصی ژن ddlE انجام شد.
یافته ها:  از مجموع ۲۶۸ نمونه، انتروکوک در ۱۵۴ نمونه (۵۷/۴۶ درصد) شناسایی شد که ۳۵ ایزوله (۲۹/۶۸ درصد) VRE بودند. از ایزوله‌های VRE، ۳۲ ایزوله (۹۱/۴۲%) متعلق به E.faecalis، ۲ ایزوله (۵/۷۱%) متعلق به E.faecium و یک ایزوله (۲/۸۶%) متعلق به سایر گونه‌های انتروکوکوس بود.
نتیجه‌گیری:  این مطالعه نشان‌دهنده شیوع بالا و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های VRE انتروکوکوس فکالیس در منابع آبی استان گیلان است که می‌تواند هشدار دهنده باشد و باید مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل [PDF 446 kb]   (117 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: میکروب شناسی محیطی - صنعتی
دریافت: 1400/8/22 | پذیرش: 1400/11/10 | انتشار الکترونیک: 1400/12/29

فهرست منابع
1. Byappanahalli MN, Nevers MB, Korajkic A, Staley ZR, Harwood VJ. Enterococci in the environment. Microbiol Mol Biol Rev. 2012;76(4):685-706. [DOI:10.1128/MMBR.00023-12] [PMID] [PMCID]
2. Dubin K, Pamer EG. Enterococci and Their Interactions with the Intestinal Microbiome. Microbiol Spectr. 2014;5(6). [DOI:10.1128/microbiolspec.BAD-0014-2016] [PMID] [PMCID]
3. Garcia-Solache M, Rice LB. The Enterococcus: a Model of Adaptability to Its Environment. Clin Microbiol Rev. 2019;32(2). [DOI:10.1128/CMR.00058-18] [PMID] [PMCID]
4. Farnleitner AH, Ryzinska-Paier G, Reischer GH, Burtscher MM, Knetsch S, Kirschner AK, et al. Escherichia coli and enterococci are sensitive and reliable indicators for human, livestock and wildlife faecal pollution in alpine mountainous water resources. J Appl Microbiol. 2010;109(5):1599-608. [DOI:10.1111/j.1365-2672.2010.04788.x] [PMID] [PMCID]
5. Banwart George J. Indicator Organisms. Food Microbiol. 1989:371. [DOI:10.1007/978-1-4684-6453-5_7]
6. Prakash VP, Rao SR, Parija SC. Emergence of unusual species of enterococci causing infections, South India. BMC Infect Dis. 2005;5:14. [DOI:10.1186/1471-2334-5-14] [PMID] [PMCID]
7. Castillo-Rojas G, Mazari-Hiriart M, Ponce de Leon S, Amieva-Fernandez RI, Agis-Juarez RA, Huebner J, et al. Comparison of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis Strains isolated from water and clinical samples: antimicrobial susceptibility and genetic relationships. PLoS One. 2013;8(4):e59491. [DOI:10.1371/journal.pone.0059491] [PMID] [PMCID]
8. Strateva T, Atanasova D, Savov E, Petrova G, Mitov I. Incidence of virulence determinants in clinical Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium isolates collected in Bulgaria. Braz J Infect Dis. 2016;20(2):127-33. [DOI:10.1016/j.bjid.2015.11.011] [PMID]
9. Ayobami O, Willrich N, Reuss A, Eckmanns T, Markwart R. The ongoing challenge of vancomycin-resistant Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis in Europe: an epidemiological analysis of bloodstream infections. Emerg Microbes Infect. 2020;9(1):1180-93. [DOI:10.1080/22221751.2020.1769500] [PMID] [PMCID]
10. Ahmadishoar S, Pour NK, Sadeghi J, Nahaei MR, Kheirkhah B. Genotypic and phenotypic characterisation of clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in two different geographical locations of Iran. Indian J Med Microbiol. 2020;38(2):162-8. [DOI:10.4103/ijmm.IJMM_20_153] [PMID]
11. Frieri M, Kumar K, Boutin A. Antibiotic resistance. J Infect Public Health. 2017;10(4):369-78. [DOI:10.1016/j.jiph.2016.08.007] [PMID]
12. Avakh Majalan P, Hajizade A, Nazarian S, Pourmand MR, Amiri Siyavoshani K. Investigating the Prevalence of Shigella Species and Their Antibiotic Resistance Pattern in Children With Acute Diarrhea Referred to Selected Hospitals in Tehran, Iran. Appl Biotechnol Rep. 2018;5(2):70-4. [DOI:10.29252/JABR.05.02.06]
13. Rice LB. Emergence of vancomycin-resistant enterococci. Emerg Infect Dis. 2001;7(2):183-7. [DOI:10.3201/eid0702.010205] [PMID] [PMCID]
14. Sutton S. The most probable number method and its uses in enumeration, qualification, and validation. J Valid Technol. 2010;16(3):35-8.
15. Hsueh P-R, Ko W-C, Wu J-J, Lu J-J, Wang F-D, Wu H-Y, et al. Consensus Statement on the Adherence to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) Antimicrobial Susceptibility Testing Guidelines (CLSI-2010 and CLSI-2010-update) for Enterobacteriaceae in Clinical Microbiology Laboratories in Taiwan. J Microbiol Immunol Infect. 2010;43(5):452-5. [DOI:10.1016/S1684-1182(10)60070-9]
16. Humphries R, Bobenchik AM, Hindler JA, Schuetz AN. Overview of Changes to the Clinical and Laboratory Standards Institute Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, M100, 31st Edition. J Clin Microbiol. 2021;59(12):e0021321. [DOI:10.1128/JCM.00213-21] [PMID]
17. Erbas G, Parin U, Turkyilmaz S, Ucan N, Ozturk M, Kaya O. Distribution of Antibiotic Resistance Genes in spp. Isolated from Mastitis Bovine Milk. Acta Veterinaria. 2016;66(3):336-46. [DOI:10.1515/acve-2016-0029]
18. Khan HA, Ahmad A, Mehboob R. Nosocomial infections and their control strategies. Asian Pac J Trop Biomed. 2015;5(7):509-14. [DOI:10.1016/j.apjtb.2015.05.001]
19. Linden P, Miller C. Vancomycin-resistant Enterococci: the clinical effect of a common nosocomial pathogen. Diagn Microbiol Infect Dis. 1999;33(2):113-20. [DOI:10.1016/S0732-8893(98)00148-5]
20. Sood S, Malhotra M, Das BK, Kapil A. Enterococcal infections & antimicrobial resistance. Indian J Med Res. 2008;128(2):111-21.
21. Friedman M. Antibiotic-resistant bacteria: prevalence in food and inactivation by food-compatible compounds and plant extracts. J Agric Food Chem. 2015;63(15):3805-22. [DOI:10.1021/acs.jafc.5b00778] [PMID]
22. Markwart R, Willrich N, Haller S, Noll I, Koppe U, Werner G, et al. The rise in vancomycin-resistant Enterococcus faecium in Germany: data from the German Antimicrobial Resistance Surveillance (ARS). Antimicrob Resist Infect Control. 2019;8:147. [DOI:10.1186/s13756-019-0594-3] [PMID] [PMCID]
23. Purohit MR, Chandran S, Shah H, Diwan V, Tamhankar AJ, Stalsby Lundborg C. Antibiotic Resistance in an Indian Rural Community: A 'One-Health' Observational Study on Commensal Coliform from Humans, Animals, and Water. Int J Environ Res Public Health. 2017;14(4). [DOI:10.3390/ijerph14040386] [PMID] [PMCID]
24. Wada Y, Harun AB, Yean CY, Zaidah AR. Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) in Nigeria: The First Systematic Review and Meta-Analysis. Antibiotics (Basel). 2020;9(9). [DOI:10.3390/antibiotics9090565] [PMID] [PMCID]
25. Alipour M, Hajiesmaili R, Talebjannat M, Yahyapour Y. Identification and antimicrobial resistance of Enterococcus spp. isolated from the river and coastal waters in northern Iran. Sci World J. 2014;2014:287458. [DOI:10.1155/2014/287458] [PMID] [PMCID]
26. Mazaheri Nezhad Fard R, Soltan Dallal MM, Abbaspour M, Rajabi Z. Study of VanA, B, C, D, E Genes in Vancomycin Resistant Enterococci Isolated from Retailed Dried Vegetables in Tehran, Iran. Int J Enteric Pathog. 2019;7(1):9-14. [DOI:10.15171/ijep.2019.03]
27. Roberts MC, No DB, Marzluff JM, Delap JH, Turner R. Vancomycin resistant Enterococcus spp. from crows and their environment in metropolitan Washington State, USA: Is there a correlation between VRE positive crows and the environment? Vet Microbiol. 2016;194:48-54. [DOI:10.1016/j.vetmic.2016.01.022] [PMID]
28. Rezvani J, Nasr R, F TS, Akbari Eidgahi MR. Frequency of VanA, VanB and VanH variants amongst vancomycin-resistant enterococci isolated from patients in central region of Iran. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2016;9(4):308-15.
29. Masoumi Zavaryani S, Mirnejad R, Piranfar V, Moosazadeh Moghaddam M, Sajjadi N, Saeedi S. Assessment of Susceptibility to Five Common Antibiotics and Their Resistance Pattern in Clinical Enterococcus Isolates. Iran J Pathol. 2020;15(2):96-105. [DOI:10.30699/ijp.2020.114009.2236] [PMID] [PMCID]
30. Khanmohammadi S, Nahaei MR, Rezaee MA, Sadeghi J. Frequency of vancomycin resistance and vanA gene in enterococci isolated from Tabriz Children's teaching and treatment center. Med J Tabriz Univ Med. 2018;40(4):16-23.
31. Kurushima J, Ike Y, Tomita H. Partial Diversity Generates Effector Immunity Specificity of the Bac41-Like Bacteriocins of Enterococcus faecalis Clinical Strains. J Bacteriol. 2016;198(17):2379-90. [DOI:10.1128/JB.00348-16] [PMID] [PMCID]
32. Gholizadeh Y, Prevost M, Van Bambeke F, Casadewall B, Tulkens PM, Courvalin P. Sequencing of the ddl gene and modeling of the mutated D-alanine:D-alanine ligase in glycopeptide-dependent strains of Enterococcus faecium. Protein Sci. 2001;10(4):836-44. [DOI:10.1110/ps.39101] [PMID] [PMCID]
33. Monticelli LS, Decembrini F, Bergamasco A, Caruso G. Water quality assessment of transitional and coastal marine Sicilian waters (Italy): Ecological and epidemiological significance of multiple antimicrobial resistant Enterococcus spp. Estuar Coast Shelf Sci. 2019;217:173-84. [DOI:10.1016/j.ecss.2018.11.021]
34. Zalipour M, Esfahani BN, Havaei SA. Phenotypic and genotypic characterization of glycopeptide, aminoglycoside and macrolide resistance among clinical isolates of Enterococcus faecalis: a multicenter based study. BMC Res Notes. 2019;12(1):292. [DOI:10.1186/s13104-019-4339-4] [PMID] [PMCID]
35. Sharifi Y, Hasani A, Ghotaslou R, Varshochi M, Hasani A, Aghazadeh M, et al. Survey of Virulence Determinants among Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Isolated from Clinical Specimens of Hospitalized Patients of North west of Iran. Open Microbiol J. 2012;6:34-9. [DOI:10.2174/1874285801206010034] [PMID] [PMCID]
36. Heidari H, Hasanpour S, Ebrahim-Saraie HS, Motamedifar M. High Incidence of Virulence Factors Among Clinical Enterococcus faecalis Isolates in Southwestern Iran. Infect Chemother. 2017;49(1):51-6. [DOI:10.3947/ic.2017.49.1.51] [PMID] [PMCID]
37. Ghapanchi J, Emami A, Rezazadeh F, Shakibasefat H, Pirbonyeh N. Isolation of Enterococcus faecalis in the saliva samples of patient candidates for liver transplantation. Dent Res J (Isfahan). 2019;16(5):333-7. [DOI:10.4103/1735-3327.266091]
38. Angeletti S, Lorino G, Gherardi G, Battistoni F, De Cesaris M, Dicuonzo G. Routine molecular identification of enterococci by gene-specific PCR and 16S ribosomal DNA sequencing. J Clin Microbiol. 2001;39(2):794-7. [DOI:10.1128/JCM.39.2.794-797.2001] [PMID] [PMCID]
39. Knijff E, Dellaglio F, Lombardi A, Andrighetto C, Torriani S. Rapid identification of Enterococcus durans and Enterococcus hirae by PCR with primers targeted to the ddl genes. J Microbiol Methods. 2001;47(1):35-40. [DOI:10.1016/S0167-7012(01)00297-4]
40. Kafil HS, Asgharzadeh M. Vancomycin-resistant enteroccus faecium and enterococcus faecalis isolated from education hospital of iran. Maedica (Bucur). 2014;9(4):323-7.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.