سال 16، شماره 3 - ( خرداد - تیر 1401 )                   جلد 16 شماره 3 صفحات 232-221 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2- گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3- گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ، jabbarinm@um.ac.ir
چکیده:   (493 مشاهده)

زمینه و اهداف:  کووید-۱۹ یک بیماری عفونی بسیار مسری است و زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی زیادی برای دولت‌‌ها و مسئولان بهداشت عمومی ایجاد کرده است. پیش‌بینی رفتار آینده آن ممکن است برای تخصیص منابع پزشکی و تعریف استراتژی‌های مؤثر برای کنترل بیماری و غیره مفید باشد.
مواد و روش کار:  داده‌های جمع‌آوری‌شده، شامل تعداد تجمعی و مطلق موارد تأیید شده، فوت و بهبود مربوط به کووید-۱۹ از تاریخ ۳۰ فوریه تا ۳ جولای ۲۰۲۱ می‌باشد. در این مطالعه از تحلیل خوشه‌ای سلسله مراتبی استفاده شد. برای پیش‌بینی رفتار آینده کووید-۱۹، از مدل‌های اتورگرسیو میانگین متحرک تلفیق‌شده (ARIMA)، هموارسازی نمایی (ETS)، روش پیش‌بینی خودکار (Prophet)، نایو، نایو فصلی (s-Naive)، ARIMA تقویت‌شده (boosted ARIMAProphet تقویت‌شده (boosted Prophet) استفاده شد.
یافته ها:  نتایج خوشه‌بندی نشان‌دهنده رفتار مشابهی از ویروس کرونا در ایران و سایر کشورها مانند فرانسه، روسیه، ترکیه، انگلستان (انگلیس)، آرژانتین، کلمبیا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، لهستان، مکزیک و اندونزی بود. به طور کلی نتایج در شش گروه (خوشه) دسته‌بندی شدند. نتایج پیش‌بینی نیز نشان داد که خانواده مدل‌های XGBoost از دقت بالایی نسبت به مدل‌های دیگر برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری:  در ایران، کووید-۱۹، الگوهای رفتاری مشابهی را با کشورهای توسعه‌یافته موردنظر در این مطالعه نشان داد. خانواده مدل‌های XGBoost نتایج کاربردی و دقت بالایی در پیش‌بینی الگوهای رفتاری ویروس نشان دادند. با توجه به گسترش سریع ویروس در سراسر جهان، این مدل‌ها می‌توانند برای پیش‌بینی الگوهای رفتاری SARS-CoV-۲ استفاده شوند. پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، کنترل بیماری و گسستن زنجیره آن مستلزم کمک به جامعه است و در این مأموریت نمی‌توان از نقش آمارگیران غافل شد.

متن کامل [PDF 601 kb]   (114 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: یادگیری عمیق
دریافت: 1400/4/27 | پذیرش: 1400/11/10 | انتشار الکترونیک: 1400/12/29

فهرست منابع
1. Mi YN, Huang TT, Zhang JX, Qin Q, Gong YX, Liu SY, et al. Estimating the instant case fatality rate of COVID-19 in China. Int J Infect Dis. 2020;97:1-6. [DOI:10.1016/j.ijid.2020.04.055] [PMID] [PMCID]
2. Ceylan Z. Estimation of COVID-19 prevalence in Italy, Spain, and France. Sci Total Environ. 2020;729:138817. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.138817] [PMID] [PMCID]
3. Magalhaes JJF, Mendes RPG, Silva C, Silva S, Guarines KM, Pena L, et al. Epidemiological and clinical characteristics of the first 557 successive patients with COVID-19 in Pernambuco state, Northeast Brazil. Travel Med Infect Dis. 2020;38:101884. [DOI:10.1016/j.tmaid.2020.101884] [PMID] [PMCID]
4. Ozturk T, Talo M, Yildirim EA, Baloglu UB, Yildirim O, Rajendra Acharya U. Automated detection of COVID-19 cases using deep neural networks with X-ray images. Comput Biol Med. 2020;121:103792. [DOI:10.1016/j.compbiomed.2020.103792] [PMID] [PMCID]
5. Faiz SHR, Riahi T, Rahimzadeh P, Nikoubakht N. Commentary: Remote electronic consultation for COVID-19 patients in teaching hospitals in Tehran, Iran. Med J Islam Repub Iran. 2020;34(1):31. [DOI:10.47176/mjiri.34.31] [PMID] [PMCID]
6. Al-Qaness MAA, Ewees AA, Fan H, Abd El Aziz M. Optimization Method for Forecasting Confirmed Cases of COVID-19 in China. J Clin Med. 2020;9(3). [DOI:10.3390/jcm9030674] [PMID] [PMCID]
7. Moftakhar L, Seif M, Safe MS. Exponentially Increasing Trend of Infected Patients with COVID-19 in Iran: A Comparison of Neural Network and ARIMA Forecasting Models. Iran J Public Health. 2020;49(Suppl 1):92-100. [DOI:10.18502/ijph.v49iS1.3675] [PMID] [PMCID]
8. Fan J, Liu X, Shao G, Qi J, Li Y, Pan W, et al. The epidemiology of reverse transmission of COVID-19 in Gansu Province, China. Travel Med Infect Dis. 2020;37:101741. [DOI:10.1016/j.tmaid.2020.101741] [PMID] [PMCID]
9. Pontoh RS, Z S, Hidayat Y, Aldella R, Jiwani NM, Sukono. Covid-19 Modelling in South Korea using A Time Series Approach. Intl J Adv Sci Technol. 2020;29(7):1620 - 32.
10. Maleki M, Mahmoudi MR, Wraith D, Pho K-H. Time series modelling to forecast the confirmed and recovered cases of COVID-19. Travel Med Infect Dis. 2020;37:101742. [DOI:10.1016/j.tmaid.2020.101742] [PMCID]
11. Mohammadzadeh rostami F, Nasr Esfahani BN, Ahadi AM, Shalibeik S. A Review of Novel Coronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Iranian Journal of Medical Microbiology. 2020;14(2):154-61. [DOI:10.30699/ijmm.14.2.154]
12. Papastefanopoulos V, Linardatos P, Kotsiantis S. COVID-19: A Comparison of Time Series Methods to Forecast Percentage of Active Cases per Population. Appl Sci. 2020;10(11):3880. [DOI:10.3390/app10113880]
13. Parvizi P, Jalilian M, Parvizi H, Amiri S, Mohammad Doust H. The COVID-19 Pandemic: Data Analysis, Impacts and Future Considerations. Iranian Journal of Medical Microbiology. 2021;15(1):1-17. [DOI:10.30699/ijmm.15.1.1]
14. Ghanbari B. On forecasting the spread of the COVID-19 in Iran: The second wave. Chaos Solitons Fractals. 2020;140:110176. [DOI:10.1016/j.chaos.2020.110176] [PMID] [PMCID]
15. Acevedo ML, Alonso-Palomares L, Bustamante A, Gaggero A, Paredes F, Cortés CP, et al. Infectivity and immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of interest Lambda. medRxiv. 2021:2021.06.28.21259673. [DOI:10.1101/2021.06.28.21259673]
16. Mahase E. Delta variant: What is happening with transmission, hospital admissions, and restrictions? BMJ. 2021;373:n1513. [DOI:10.1136/bmj.n1513] [PMID]
17. Zhang Z, Murtagh F, Van Poucke S, Lin S, Lan P. Hierarchical cluster analysis in clinical research with heterogeneous study population: highlighting its visualization with R. Ann Transl Med. 2017;5(4):75. [DOI:10.21037/atm.2017.02.05] [PMID] [PMCID]
18. Renjith S, Sreekumar A, Jathavedan M. Performance evaluation of clustering algorithms for varying cardinality and dimensionality of data sets. Mater Today. 2020;27:627-33. [DOI:10.1016/j.matpr.2020.01.110]
19. Patel S, Sihmar S, Jatain A. A study of hierarchical clustering algorithms. Int J Inf Comput Technol. 2015;3(11):1225-32.
20. Yonar H. Modeling and Forecasting for the number of cases of the COVID-19 pandemic with the Curve Estimation Models, the Box-Jenkins and Exponential Smoothing Methods. Eurasian J Med Oncol. 2020;4(2):160-5. [DOI:10.14744/ejmo.2020.28273]
21. Chaurasia V, Pal S. Covid-19 Pandemic: ARIMA and Regression Model based Worldwide Death Cases Predictions. Research Square; 2020. [DOI:10.21203/rs.3.rs-49697/v1]
22. Almasarweh M, Wadi SA. ARIMA Model in Predicting Banking Stock Market Data. Mod Appl Sci. 2018;12(11):4. [DOI:10.5539/mas.v12n11p309]
23. Hyndman R, Koehler AB, Ord JK, Snyder RD. Forecasting with Exponential Smoothing: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2008. [DOI:10.1007/978-3-540-71918-2]
24. Awajan AM, Ismail MT, Al Wadi S. Improving forecasting accuracy for stock market data using EMD-HW bagging. PloS one. 2018;13(7):e0199582. [DOI:10.1371/journal.pone.0199582] [PMID] [PMCID]
25. Abdulmajeed K, Adeleke M, Popoola L. Online Forecasting of Covid-19 Cases in Nigeria Using Limited Data. Data Brief. 2020;30:105683. [DOI:10.1016/j.dib.2020.105683] [PMID] [PMCID]
26. Hyndman RJ, Athanasopoulos G. Forecasting: principles and practice: OTexts; 2018.
27. Dhakal CP. A naïve approach for comparing a forecast model. Int J Thesis Projects Dissert. 2017;5(1):1-3.
28. Islam SFN, Sholahuddin A, Abdullah AS. Extreme gradient boosting (XGBoost) method in making forecasting application and analysis of USD exchange rates against rupiah. J Phys Conf Ser. 2021;1722(1):012016. [DOI:10.1088/1742-6596/1722/1/012016]
29. Dancho M. modeltime: The Tidymodels Extension for Time Series Modeling 2021 [Available from: https://cran.r-project.org/web/packages/modeltime/index.html.
30. Abdullah D, Susilo S, Ahmar AS, Rusli R, Hidayat R. The application of K-means clustering for province clustering in Indonesia of the risk of the COVID-19 pandemic based on COVID-19 data. Qual Quant. 2021:1-9. [DOI:10.1007/s11135-021-01176-w] [PMID] [PMCID]
31. Talkhi N, Akhavan Fatemi N, Ataei Z, Jabbari Nooghabi M. Modeling and forecasting number of confirmed and death caused COVID-19 in IRAN: A comparison of time series forecasting methods. Biomed Signal Process Control. 2021;66:102494. [DOI:10.1016/j.bspc.2021.102494] [PMID] [PMCID]
32. Yadav M, Perumal M, Srinivas M. Analysis on novel coronavirus (COVID-19) using machine learning methods. Chaos Solitons Fractals. 2020;139:110050. [DOI:10.1016/j.chaos.2020.110050] [PMID] [PMCID]
33. Singh PK, Chouhan A, Bhatt RK, Kiran R, Ahmar AS. Implementation of the SutteARIMA method to predict short-term cases of stock market and COVID-19 pandemic in USA. Qual Quant. 2021:1-11. [DOI:10.1007/s11135-021-01207-6] [PMID] [PMCID]
34. Ahmadi A, Fadai Y, Shirani M, Rahmani F. Modeling and forecasting trend of COVID-19 epidemic in Iran until May 13, 2020. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran. 2020;34(1):183-95. [DOI:10.47176/mjiri.34.27]
35. Yang Q, Wang J, Ma H, Wang X. Research on COVID-19 based on ARIMA model(Delta)-Taking Hubei, China as an example to see the epidemic in Italy. J Infect Public Health. 2020;13(10):1415-8. [DOI:10.1016/j.jiph.2020.06.019] [PMID] [PMCID]
36. Farooq J, Bazaz MA. A deep learning algorithm for modeling and forecasting of COVID-19 in five worst affected states of India. Alex Eng J. 2021;60(1):587-96. [DOI:10.1016/j.aej.2020.09.037] [PMCID]
37. Christie N, Basri MH. Personal Protective Equipment Demand Forecasting and Inventory Management during COVID-19 Case Study: Public Hospital at Bandung, Indonesia. international conference on management, economics & finance2021. [DOI:10.33422/3rd.icmef.2021.02.135]
38. Rostami-Tabar B, Rendon-Sanchez JF. Forecasting COVID-19 daily cases using phone call data. Appl Soft Comput. 2021;100:106932. [DOI:10.1016/j.asoc.2020.106932] [PMID] [PMCID]
39. Hu H, van der Westhuysen AJ, Chu P, Fujisaki-Manome A. Predicting Lake Erie wave heights and periods using XGBoost and LSTM. Ocean Model. 2021;164:101832. [DOI:10.1016/j.ocemod.2021.101832]
40. Paliari I, Karanikola A, Kotsiantis S, editors. A comparison of the optimized LSTM, XGBOOST and ARIMA in Time Series forecasting. 2021 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA); 2021 12-14 July 2021. [DOI:10.1109/IISA52424.2021.9555520]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.