سال 16، شماره 1 - ( بهمن - اسفند 1400 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 42-35 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
2- گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
3- گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
4- مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
5- گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، h_abtahi2@yahoo.co.uk
چکیده:   (2690 مشاهده)

زمینه و اهداف:  عفونت های جنسی منتقل شده توسط باکتری یکی از مشکلات درمانی و اجتماعی در سراسر جهان است. روش Real-time PCR  یکی از حساس ترین روش های تشخیصی و غربالگری این عفونت ها است. هدف از این مطالعه شناسایی همزمان کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم با استفاده از TaqMan duplex real-time polymerase chain reaction بود.
مواد و روش کار:  در مطالعه حاضر از DNA استخراج شده از زنان مبتلا به عفونت واژن موجود در بانک مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران استفاده شد. duplex real-time PCR برای تشخیص کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسماژنیتالیوم در ۱۱۰ نمونه واژینال و اندوسرویکال مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تایید عملکرد تشخیصی روش طراحی شده، آزمایش ها با یک کیت تشخیصی تجاری مقایسه شدند.
یافته ها:  اندازه آمپلیکون‌های ۱۳۵ جفت باز OmpA و ۱۴۵ جفت باز MgPa، نشان‌دهنده اجرای درست مراحل طراحی پرایمرها بود. تجزیه و تحلیل پانل STI انسانی هیچ واکنش متقابلی را در روش نشان نداد. حساسیت و ویژگی روش تشخیصی طراحی شده TaqMan duplex Real-time PCR به ترتیب ۹۷% و ۷۵% در مقایسه با کیت تشخیصی تجاری بود.
نتیجه‌گیری:  نتایج نشان داد که تکنیکTaqMan duplex real-time PCR  استفاده شده، اختصاصی و مقرون به صرفه است و می‌تواند جایگزینی عالی برای کیت‌های تجاری برای تشخیص همزمان کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم باشد. اگر چه محدودیت این روش هزینه بالای آن است، اما این عیب به میزان قابل توجهی با روش مالتی پلکس برطرف شده است.

متن کامل [PDF 544 kb]   (1088 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: میکروب شناسی مولکولی
دریافت: 1400/4/16 | پذیرش: 1400/7/17 | انتشار الکترونیک: 1400/10/30

فهرست منابع
1. Kim Y, Kim J, Lee KA. Prevalence of sexually transmitted infections among healthy Korean women: implications of multiplex PCR pathogen detection on antibiotic therapy. J Infect Chemother. 2014;20(1):74-6. [DOI:10.1016/j.jiac.2013.08.005] [PMID]
2. Choe HS, Lee DS, Lee SJ, Hong SH, Park DC, Lee MK, et al. Performance of Anyplex II multiplex real-time PCR for the diagnosis of seven sexually transmitted infections: comparison with currently available methods. Int J Infect Dis. 2013;17(12):e1134-40. [DOI:10.1016/j.ijid.2013.07.011] [PMID]
3. Gimenes F, Medina FS, Abreu AL, Irie MM, Esquicati IB, Malagutti N, et al. Sensitive simultaneous detection of seven sexually transmitted agents in semen by multiplex-PCR and of HPV by single PCR. PLoS One. 2014;9(6):e98862. [DOI:10.1371/journal.pone.0098862] [PMID] [PMCID]
4. Korte JE, Baseman JB, Cagle MP, Herrera C, Piper JM, Holden AE, et al. Cervicitis and genitourinary symptoms in women culture positive for Mycoplasma genitalium. Am J Reprod Immunol. 2006;55(4):265-75. [DOI:10.1111/j.1600-0897.2005.00359.x] [PMID]
5. Lal J, Malogajski J, Verweij S, De Boer P, Ambrosino E, Brand A, et al. Chlamydia trachomatis infections and subfertility: opportunities to translate host pathogen genomic data into public health. 2013;16(1-2):50-61. [DOI:10.1159/000346207] [PMID]
6. Nwankwo E, Magaji NJAhs. Prevalence of Chlamydia trachomatis infection among patients attending infertility and sexually transmitted diseases clinic (STD) in Kano, North Western Nigeria. 2014;14(3):672-8. [DOI:10.4314/ahs.v14i3.24] [PMID] [PMCID]
7. Munoz JL, Goje OJ. Mycoplasma genitalium: An Emerging Sexually Transmitted Infection. Scientifica (Cairo). 2016;2016:7537318. [DOI:10.1155/2016/7537318] [PMID] [PMCID]
8. Waites KB, Katz B, Schelonka RL. Mycoplasmas and Ureaplasmas as Neonatal Pathogens. 2005;18(4):757-89. [DOI:10.1128/CMR.18.4.757-789.2005] [PMID] [PMCID]
9. Paavonen J, Eggert-Kruse W. Chlamydia trachomatis: impact on human reproduction. Hum Reprod Update. 1999;5(5):433-47. [DOI:10.1093/humupd/5.5.433] [PMID]
10. Lanjouw E, Ouburg S, de Vries HJ, Stary A, Radcliffe K, Unemo M. 2015 European guideline on the management of Chlamydia trachomatis infections. Int J STD AIDS. 2016;27(5):333-48. [DOI:10.1177/0956462415618837] [PMID]
11. Bébéar C, De Barbeyrac BJCM, Infection. Genital Chlamydia trachomatis infections. 2009;15(1):4-10. [DOI:10.1111/j.1469-0691.2008.02647.x] [PMID]
12. Aguilera-Arreola MG, Gonzalez-Cardel AM, Tenorio AM, Curiel-Quesada E, Castro-Escarpulli G. Highly specific and efficient primers for in-house multiplex PCR detection of Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum. BMC Res Notes. 2014;7(1):433. [DOI:10.1186/1756-0500-7-433] [PMID] [PMCID]
13. Tang J, Zhou L, Liu X, Zhang C, Zhao Y, Wang Y. Novel multiplex real-time PCR system using the SNP technology for the simultaneous diagnosis of Chlamydia trachomatis, Ureaplasma parvum and Ureaplasma urealyticum and genetic typing of serovars of C. trachomatis and U. parvum in NGU. Mol Cell Probes. 2011;25(1):55-9. [DOI:10.1016/j.mcp.2010.12.001] [PMID]
14. Elnifro EM, Ashshi AM, Cooper RJ, Klapper PE. Multiplex PCR: optimization and application in diagnostic virology. Clin Microbiol Rev. 2000;13(4):559-70. [DOI:10.1128/CMR.13.4.559] [PMID] [PMCID]
15. Qing L, Song QX, Feng JL, Li HY, Liu G, Jiang HH. Prevalence of Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium and Ureaplasma urealyticum infections using a novel isothermal simultaneous RNA amplification testing method in infertile males. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2017;16(1):45. [DOI:10.1186/s12941-017-0220-2] [PMID] [PMCID]
16. Schmitt M, Depuydt C, Stalpaert M, Pawlita M. Bead-based multiplex sexually transmitted infection profiling. J Infect. 2014;69(2):123-33. [DOI:10.1016/j.jinf.2014.04.006] [PMID]
17. Tang J, Zhou L, Liu X, Zhang C, Zhao Y, Wang Y. Novel multiplex real-time PCR system using the SNP technology for the simultaneous diagnosis of Chlamydia trachomatis, Ureaplasma parvum and Ureaplasma urealyticum and genetic typing of serovars of C. trachomatis and U. parvum in NGU. Mol. Cell. Probes. 2011;25(1):55-9. [DOI:10.1016/j.mcp.2010.12.001] [PMID]
18. Mirjamali NA, Soufian S, Molaee N, Abbasian SS, Abtahi H. Cloning and expression of the enzymatic region of Streptococcal hyaluronidase. Iran J Basic Med Sci. 2014 Sep;17(9):667.
19. Tamadon MR, Far MS, Soleimani A, Ghorbani R, Semnani V, Malek F, Malek M. Evaluation of noninvasive tests for diagnosis of Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients. J Nephropathol. 2013;2(4):249.
20. Elnifro EM, Ashshi AM, Cooper RJ, Klapper PE. Multiplex PCR: optimization and application in diagnostic virology. Clin. Microbiol. Rev., 2000 Oct 1;13(4):559-70. [DOI:10.1128/CMR.13.4.559] [PMID] [PMCID]
21. Molaee N, Abtahi H, Mosayebi G. Expression of recombinant streptokinase from streptococcus pyogenes and its reaction with infected human and murine sera. Iran J Basic Med Sci. 2013;16(9):985.
22. Qing L, Song QX, Feng JL, Li HY, Liu G, Jiang HH. Prevalence of Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium and Ureaplasma urealyticum infections using a novel isothermal simultaneous RNA amplification testing method in infertile males. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2017;16(1):1-7. [DOI:10.1186/s12941-017-0220-2] [PMID] [PMCID]
23. Hasanzadeh L, Ghaznavi-Rad E, Soufian S, Farjadi V, Abtahi H. Expression and antigenic evaluation of vacA antigenic fragment of helicobacter pylori. Iran J Basic Med Sci. 2013;16(7):835.
24. Heydarian M, Hatamian-Zarmi A, Amoabediny G, Ebrahimi-Hosseinzadeh B, Alvandi H, Doryab A, Salehi A. Growth Kinetics and Ganoderic Acid Production from Ganoderma lucidum GIRAN17: A Real-Time Monitoring Platform. Iran J Med Microbiol. 2021;15(1):67-84. [DOI:10.30699/ijmm.15.1.67]
25. Kahbazi M, Sarmadian H, Ahmadi A, Didgar F, Sadrnia M, Poolad T, et al. Novel mutations in pncA gene of pyrazinamide resistant clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis. Sci Pharm. 2018;86(2):15. [DOI:10.3390/scipharm86020015] [PMID] [PMCID]
26. Fredricks DN, Relman DA. Application of polymerase chain reaction to the diagnosis of infectious diseases. Clin Infect Dis. 1999:475-86. [DOI:10.1086/598618] [PMID]
27. Espy MJ, Uhl JR, Sloan LM, Buckwalter SP, Jones MF, Vetter EA, Yao JD, Wengenack NL, Rosenblatt JE, Cockerill III FR, Smith TF. Real-time PCR in clinical microbiology: applications for routine laboratory testing. Clin Microbiol Rev. 2006;19(1): 165-256. [DOI:10.1128/CMR.19.1.165-256.2006] [PMID] [PMCID]
28. Schmitt M, Depuydt C, Stalpaert M, Pawlita M. Bead-based multiplex sexually transmitted infection profiling. J Infect. 2014;69(2):123-33. [DOI:10.1016/j.jinf.2014.04.006] [PMID]
29. Wei HB, Zou SX, Yang XL, Yang DQ, Chen XD. Development of multiplex real-time quantitative PCR for simultaneous detection of Chlamydia trachomatis and Ureaplasma parvum. Clin Biochem. 2012;45(9):663-7. [DOI:10.1016/j.clinbiochem.2012.03.010] [PMID]
30. Abtahi H, Salmanian AH, Rafati S, BehzadianNejad G, Mohammad Hassan Z. High level expression of recombinant ribosomal protein (L7/L12) from Brucella abortus and its reaction with infected human sera. Iran Biomed J. 2004;8(1):13-8.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.