سال 15، شماره 4 - ( مرداد - شهریور 1400 )                   جلد 15 شماره 4 صفحات 476-465 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران ، r.kazempoor@riau.ac.ir
3- گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
4- گروه دامپزشکی، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران
چکیده:   (2100 مشاهده)

این مطالعه در تابستان سال ۱۳۹۷ بر روی ۵۰ قطعه ماهی کوی منتقل شده به مجموعه تحقیقاتی رازف، صورت پذیرفت. در این بررسی پس از مشاهده علایم ماکروسکوپیک از جمله بیحالی و عدم تحرک، عدم تعادل، تیره شدن پوست، زخم­ های پوستی، پتشی در ناحیه شکمی، کدورت چشم و آنوفتالمی، بی‌ اشتهایی و نشستن در کف آکواریوم؛ نمونه برداری جهت تشخیص عامل بیماری زا و بررسی تغییرات آسیب‌شناسی، صورت گرفت. نتایج تست‌های میکروبی نمونه‌های پوست و اندام‌های داخلی تائیدکننده حضور آئروموناس هیدروفیلا و نشان‌دهنده سپتی‌ سمی ۴۸% ماهیان مورد مطالعه بود. در نمونه‌های کالبدگشایی، اندام ­ها رنگ‌ پریده بوده، کبد بزرگ شده و پتشی روی سطح کبد مشاهده گردید. همچنین آلودگی میکروبی ایجاد شده منجر به ایجاد آسیب‌های بافتی متعدد از جمله تخریب تیغه‌های آبششی، ایجاد پیکنوز هسته‌ای در کبد و نفوذ سلول‌های التهابی در سر کلیه ماهیان گردید. با توجه به ایجاد تلفات قابل توجه ناشی از بیماریزایی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی و اهمیت ماهی کوی، رعایت اصول قرنطینه­ ای و بهداشتی جهت جلوگیری از وقوع سپتی‌سمی بسیار حائز اهمیت بوده و تشخیص به موقع و بهره مندی از پروتکل ­های درمانی مناسب برای این بیماری توصیه می‌شود.

متن کامل [PDF 1583 kb]   (1004 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله گزارش مورد | موضوع مقاله: بیماری های مشترک انسان - دام
دریافت: 1399/11/30 | پذیرش: 1400/3/15 | انتشار الکترونیک: 1400/5/25

فهرست منابع
1. Janda JM, Abbott SL. The genus Aeromonas: taxonomy, pathogenicity, and infection. Clin Microbiol Rev. 2010;23(1):35-73. [DOI:10.1128/CMR.00039-09] [PMID] [PMCID]
2. Trott D. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease‐By J. Glenn Songer, KW Post. Brisbane, Australia: The University of Queensland; 2006. [DOI:10.1111/j.1751-0813.2006.00082.x]
3. Dias MK, Sampaio LS, Proietti-Junior AA, Yoshioka ET, Rodrigues DP, Rodriguez AF, et al. Lethal dose and clinical signs of Aeromonas hydrophila in Arapaima gigas (Arapaimidae), the giant fish from Amazon. Vet Microbiol. 2016;188:12-5. [DOI:10.1016/j.vetmic.2016.04.001] [PMID]
4. Sreedharan K, Philip R, Singh ISB. Virulence potential and antibiotic susceptibility pattern of motile aeromonads associated with freshwater ornamental fish culture systems: a possible threat to public health. Brazil J Microbiol. 2012;43(2):754-65. [DOI:10.1590/S1517-83822012000200040] [PMID] [PMCID]
5. Holmes P, Niccolls LM, Sartory D. The ecology of mesophilic Aeromonas in the aquatic environment. The Genus Aeromonas. 1996:127-50.
6. Stratev D, Odeyemi OA. An overview of motile Aeromonas septicaemia management. Aquacult Int. 2017;25(3):1095-105. [DOI:10.1007/s10499-016-0100-3]
7. Saavedra MJ, Guedes-Novais S, Alves A, Rema P, Tacão M, Correia A, et al. Resistance to beta-lactam antibiotics in Aeromonas hydrophila isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Int Microbiol. 2004;7(3):207-11.
8. Plumb JA, Hanson LA. Health maintenance and principal microbial diseases of cultured fishes. New Jersey: John Wiley & Sons; 2010. [DOI:10.1002/9780470958353]
9. Zhang D, Moreira GS, Shoemaker C, Newton JC, Xu D-H. Detection and quantification of virulent Aeromonas hydrophila in channel catfish tissues following waterborne challenge. FEMS Microbiol Lett. 2016;363(9). [DOI:10.1093/femsle/fnw080] [PMID]
10. AlYahya SA, Ameen F, Al-Niaeem KS, Al-Sa'adi BA, Hadi S, Mostafa AA. Histopathological studies of experimental Aeromonas hydrophila infection in blue tilapia, Oreochromis aureus. Saudi J Biol Sci. 2018;25(1):182-5. [DOI:10.1016/j.sjbs.2017.10.019] [PMID] [PMCID]
11. Stratev D, Stoev S, Vashin I, Daskalov H. Some varieties of pathological changes in experimental infection of carps (Cyprinus carpio) with Aeromonas hydrophila. J Aquacult Eng and Fish Res. 2015;1(4):191-202. [DOI:10.3153/JAEFR15019]
12. Guz L, Kozinska A. Antibiotic susceptibility of Aeromonas hydrophila and A. sobria isolated from farmed carp (Cyprinus carpio L.). Bullet Vet Ins Pulawy. 2004;48:391-5.
13. Weir M, Rajić A, Dutil L, Cernicchiaro N, Uhland F, Mercier B, et al. Zoonotic bacteria, antimicrobial use and antimicrobial resistance in ornamental fish: a systematic review of the existing research and survey of aquaculture-allied professionals. Epidemiol Infect. 2012;140(2):192-206. [DOI:10.1017/S0950268811001798] [PMID]
14. Lin S, Mao S, Guan Y, Luo L, Luo L, Pan Y. Effects of dietary chitosan oligosaccharides and Bacillus coagulans on the growth, innate immunity and resistance of Koi (Cyprinus carpio koi). Aquaculture. 2012;342:36-41. [DOI:10.1016/j.aquaculture.2012.02.009]
15. Matsui K, Honjo M, Kohmatsu Y, Uchii K, Yonekura R, Kawabata Zi. Detection and significance of koi herpesvirus (KHV) in freshwater environments. Freshwater Biol. 2008;53(6):1262-72. [DOI:10.1111/j.1365-2427.2007.01874.x]
16. Mzula A, Wambura PN, Mdegela RH, Shirima GM. Phenotypic and molecular detection of Aeromonads infection in farmed Nile tilapia in Southern highland and Northern Tanzania. Heliyon. 2019;5(8):e02220. [DOI:10.1016/j.heliyon.2019.e02220] [PMID] [PMCID]
17. Pirarat N, Pinpimai K, Endo M, Katagiri T, Ponpornpisit A, Chansue N, et al. Modulation of intestinal morphology and immunity in nile tilapia (Oreochromis niloticus) by Lactobacillus rhamnosus GG. Res Vet Sci. 2011;91(3):e92-e7. [DOI:10.1016/j.rvsc.2011.02.014] [PMID]
18. Hemstreet B. An update on Aeromonas hydrophila from a fish health specialist for summer 2010. Catfish Journal. 2010;24(4).
19. Nielsen ME, Høi L, Schmidt A, Qian D, Shimada T, Shen J, et al. Is Aeromonas hydrophila the dominant motile Aeromonas species that causes disease outbreaks in aquaculture production in the Zhejiang Province of China? Dis Aquat Org. 2001;46(1):23-9. [DOI:10.3354/dao046023] [PMID]
20. Beaz-Hidalgo R, Martínez-Murcia A, Figueras MJ. Reclassification of Aeromonas hydrophila subsp. dhakensis Huys et al. 2002 and Aeromonas aquariorum Martinez-Murcia et al. 2008 as Aeromonas dhakensis sp. nov. comb nov. and emendation of the species Aeromonas hydrophila. Syst Appl Microbiol. 2013;36(3):171-6. [DOI:10.1016/j.syapm.2012.12.007] [PMID]
21. Roberts RJ. Fish pathology. New Jersey: John Wiley & Sons; 2012. [DOI:10.1002/9781118222942]
22. Fadaeifard F. Molecular detection of Aeromonas hydrophila in the aquarium gold fish and cultured rainbow trout in Chaharmahal va Bakhtiary province. Vet Clin Pathol. 2014;8(1 ):401-9.
23. Peyghan R, Tulaby Dezfuly Z, Moori Bakhtiari N, Ahangarzadeh M, Haghparast M. A case study of aeromonas septicemia coincides with infection to hexamita sp. and capillaria sp. In a stock of angle fish, pterophyllum scalare. Vet Res Biol Prod. 2016;29(2 ):117-21.
24. Hosseinzadeh M, Tukmechi A. Isolation and identification of enterotoxin producing Aeromonas hydrophila from common carp (Cyprinus carpio). J Anim Environ. 2016;7(4):173-8.
25. Abdelhamed H, Ibrahim I, Baumgartner W, Lawrence ML, Karsi A. Characterization of histopathological and ultrastructural changes in channel catfish experimentally infected with virulent Aeromonas hydrophila. Front Microbiol. 2017;8:1519. [DOI:10.3389/fmicb.2017.01519] [PMID] [PMCID]
26. Alsaphar SA. Detection and study of the experimental infection of Aeromonas strain in the common carp (Cyprinus carpio L.). Iraqi J Vet Med. 2012;36(2):222-30. [DOI:10.30539/iraqijvm.v36i2.500]
27. Khamees ES, Al-Rudainy AJ, Faleh EB. Study of Histopathological Changes in the Common Carp (Cyprinus carpio) Experimentally Infected by Bacteria Aeromonas hydrophila. Basrah J Agri Sci. 2013;26. [DOI:10.33762/bagrs.2013.112076]
28. Kumar R, Pande V, Singh L, Sharma L, Saxena N, Thakuria D, et al. Pathological findings of experimental Aeromonas hydrophila infection in golden mahseer (Tor putitora). Fish Aquacult J. 2016;7(160):2.
29. Hamid NH, Hassan M, Sabri MM, Hasliza A, Hamdan RH, Afifah MN, et al., editors. Studies on Pathogenicity Effect of Aeromonas hydrophila Infection in Juvenile Red Hybrid Tilapia Oreochromis sp. Proceedings of international seminar on livestock production and veterinary technology; 2016. [DOI:10.14334/Proc.Intsem.LPVT-2016-p.532-539]
30. SamCookiyaei A, Afsharnasab M, Razavilar V, Motalebi A, Kakoolaki S, Asadpor Y, et al. Experimentally pathogenesis of Aeromonas hydrophila in freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus) in iran. Iran J Fish Sci. 2012;11(3):644-56.
31. Sellegounder D, Gupta YR, Murugananthkumar R, Senthilkumaran B. Enterotoxic effects of Aeromonas hydrophila infection in the catfish, Clarias gariepinus: Biochemical, histological and proteome analyses. Vet Immunol Immunopathol. 2018;204:1-10. [DOI:10.1016/j.vetimm.2018.08.008] [PMID]
32. Yardimci B, AYDIN Y. Pathological findings of experimental Aeromonas hydrophila infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Ankara Üni Vet Fakülte Dergisi. 2011;58:47-54. [DOI:10.1501/Vetfak_0000002448]
33. Gupta S, Pal A, Sahu N, Dalvi R, Kumar V, Mukherjee S. Microbial levan in the diet of Labeo rohita Hamilton juveniles: effect on non‐specific immunity and histopathological changes after challenge with Aeromonas hydrophila. J Fish Dis. 2008;31(9):649-57. [DOI:10.1111/j.1365-2761.2008.00939.x] [PMID]
34. Afifi S, Al-Thobiati S, Hazaa M. Bacteriological and histopathological studies on Aeromonas hydrophila infection of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) from fish farms in Saudi Arabia. Assiut Vet Med J. 2000;42(84):195-205.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.