:: سال 12، شماره 4 - ( مهر - آبان 1397 ) ::
جلد 12 شماره 4 صفحات 294-300 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی به‌دست‌آمده از قسمت‌های مختلف بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان نمازی شیراز
دکتر رضا خاشعی 1، زهرا نوابی2، سمانه محبی2، ناصر صمدی2
1- گروه باکتری‌شناسی و ویروس‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ، khasheir@sums.ac.ir
2- گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (1487 مشاهده)
qزمینه و هدف: ارزیابی عفونت‌های بیمارستانی، به‌ویژه در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) با هدف شناسایی هر تغییری در الگوی عفونت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها ضروری است. هدف این مطالعه بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی میان باسیل‌های گرم منفی جداشده از بیماران بستری‌شده در بخش‌های مختلف ICU بیمارستان نمازی شیراز است.
مواد و روش‌ کار: در این مطالعه مقطعی از دی ۹۵ تا خرداد ۹۶، ۹۱ نمونه بالینی از قسمت‌های مختلف بخش ICU جمع‌آوری شد. بعد از تأیید کلیه ایزوله‌ها با روش‌های میکروبیولوژیک، حساسیت ضدمیکروبی آنها علیه ۱۱ آنتی‌بیوتیک با روش انتشار دیسک انجام شد. همچنین تولید بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف (ESBL) نیز ارزیابی شد.
یافته‌ها و بحث: باکتری‌های جداشده شامل اسینتوباکتر بومانی (۷۲ مورد، ۷۹/۱%)، سودوموناس آئروژینوزا (۱۴ مورد، ۱۵/۴%)، و اشریشیا کلی (۵ مورد، ۵/۵%) بود. بیشترین و کمترین میزان مقاومت به‌ترتیب علیه آمپی‌سیلین (۱۰۰% و۹۵/۸ %) میان ایزوله‌های سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی و ایمی‌پنم و آمیکاسین (%۰) میان ایزوله‌های سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی مشاهده شد. فراوانی ایزوله‌های مقاوم به چند دارو (MDR) و مولد ESBL، به‌ترتیب۸۴/۶ % و ۱۹/۸% بود. همچنین ۲۳/۴% از نمونه‌های MDR، مولد ESBL بودند. اختلاف معنی‌داری بین MDR و تولید ESBL مشاهده شد.
با توجه به مقاومت بالای ضدمیکروبی در ایزوله‌های بالینی به‌دست‌آمده در منطقه مطالعه‌شده، نتایج حساسیت آنتی‌بیوتیکی می‌تواند راهنمای مؤثری برای درمان تجربی به‌کار‌رفته از سوی پزشکان باشد.
واژه‌های کلیدی: عفونت‌های بیمارستانی، بخش ICU، مقاومت ضدمیکروبی، ایران
متن کامل [PDF 645 kb]   (108 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: عفونت های بیمارستانیXML   English Abstract   Printسال 12، شماره 4 - ( مهر - آبان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها