:: سال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه خواص زیستی و آنتی باکتریال نمونه های تیتانیومی پوشش داده شده با کیتوزان تقویت شده با گرافن اکساید
دکتر شهاب فقیهی 1، خانم مهسا قیصور2
1- دانشیار گروه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران ، shahabeddin.faghihi@mail.mcgill.ca
2- کارشناسی ارشد گروه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
چکیده:   (349 مشاهده)
اهداف: در این تحقیق، جهت بهبود خواص زیستی و آنتی باکتریال نمونه های تیتانیومی، پوشش هایی بر پایه گرافن اکساید، پلی ساکارید کیتوسان و کامپوزیت کیتوسان و گرافن اکساید به صورت مستقل بروی نمونه ها داده شده است.
روش ها:
میزان آبدوستی و زبری پوششها بوسیله زاویه تماس آب و میکروسکپ نیروی اتمی و میکروسکپ الکترونی مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفت. سپس نمونه ها در معرض سلولهای استخوانی شبه استئوبلاستی و همچنین باکتری استافیلوکوکوس ارئوس قرار داده شد تا تقابل مشترک سطوح پوشش داده شده ارزیابی گردد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میزان آبدوستی و زبری سطوح در
پوشش های کامپوزیتی و کیتوسانی به طور قابل توجه ای بهبود یافته است. چسبندگی و زنده مانی سلول ها بر روی این پوشش ها در مقایسه با تیتانیوم بدون پوشش افزایش قابل ملاحضه ای را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان میدهد که تیتانیوم پوشش داده شده با کامپوزیت کیتوسان/ گرافن اکساید از نظر زیستی و مقاومت در برابر رشد باکتریایی میتواند پوششی مناسب برای نمونه هایتیتانیومی با قابلیت کاشت در جراحی های دهان و دندان باشد.
نتیجه گیری:
با توجه به نتایج حاصل می توان ادعا نمود که کامپوزیت کیتوسان/گرافن اکساید با داشتن زیست سازگاری بالا، آبدوستی مناسب، دارای خواص آنتی باکتریال مطلوب می باشد که می تواند گزینه مناسبی جهت پوشش مواد کاشتی مورد استفاده در جراحی های دهان و دندان باشد.
واژه‌های کلیدی: تیتانیوم، گرافن اکساید، کیتوسان، زیست سازگاری، آنتی باکتریال.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نانو بیوتکنولوژی در پزشکی


XML   English Abstract   Printسال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها