:: سال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 125-132 برگشت به فهرست نسخه ها
جداسازی آمیب‌های آزادزی و شناسایی مولکولی آکانتامبا از آب‌های راکد کاشان
محمدحسین گلستانی1، سیما راستی 2، حسین هوشیار1، مهدی دلاوری1، سید غلام عباس موسوی3، لیلا ایرانشاهی4
1- گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
2- گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، Rasti_s@yahoo.com
3- گروه آمار و بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
4- گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
چکیده:   (2097 مشاهده)
زمینه و هدف: آکانتامبا شایع‌ترین آمیب آزادزی است که به‌وفور در آب، خاک و گردوغبار وجود دارد و عامل آنسفالیت گرانولوماتوز آمیبی است. مطالعه حاضر برای تشخیص آمیب ­های آزادزی و شناسایی ژنوتایپ‌های آکانتامبا در آب‌های راکد شهر کاشان انجام شده است.
مواد و روش‌ کار: در این مطالعه توصیفی، ۱۳۸ نمونه آب راکد از مساجد و پارک‌های کاشان جمع‌آوری شد. این نمونه‌ها پس از عبوردادن از فیلتر ۰/۴۵ میکرونی و کشت در آگار غیرمغذی از نظر آمیب آزادزی بررسی شدند. برای شناسایی مولکولی آکانتامبا از واکنش زنجیره‌های پلی مراز و پرایمر‌های اختصاصی استفاده شد. پس از تکثیر قطعۀ bp۴۹۰ و تعیین توالی نوکلئوتیدی، ژنوتایپ ۱۰ ایزوله آکانتامبا شناسایی شد. pH، دما، فصل نمونه‌گیری و نتایج در SPSS نسخۀ ۱۶ ثبت و تحلیل شد.
یافته‌ها: ۸۸/۴ درصد از نمونه‌ها آلوده به آمیب آزادزی بودند که با استفاده ازPCR  ۵۹/۴ درصد آنها به‌عنوان آکانتامبا شناسایی و تأیید شدند. از میان نمونه‌های تأییدشده ۸۰ درصد مربوط به ژنوتایپ آکانتامبا و ۲۰ درصد  T۲بودند. بین فصول نمونه‌گیری و آلودگی با آمیب آزادزی ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (۰/۰۱ = P). بیشترین میزان آلودگی آب راکد به آمیب آزادزی و آکانتامبا در ۷pH مشاهده شد. در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین pH و دما با آلودگی آمیب آزادزی و آکانتامبا مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که آلودگی آب‌های راکد به آمیب آزادزی و آکانتامبا در کاشان بالا است. همچنین ژنوتیپ غالب آکانتامبا است که از سویه‌های بیماری‌زا است. با توجه به عوارض خطرناک ناشی از این آمیب، آموزش بهداشت برای افزایش آگاهی در زمینه انتقال و نیز اقدامات بهداشتی برای پیشگیری از آلودگی توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: آب‌های راکد، آمیب آزادزی، آکانتامبا، ژنوتایپ
متن کامل [PDF 675 kb]   (310 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: انگل شناسی پزشکیXML   English Abstract   Printسال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها