:: سال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
ساخت، شناسایی و بررسی خواص ضد باکتری نانوذرات MgO در ماتریس زئولیتی
دکتر افشین پوراحمد 1، نیلوفر موحدی2
1- دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران ، pourahmad@iaurasht.ac.ir
2- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
چکیده:   (305 مشاهده)
زمینه و اهداف: آلودگی میکروبی خطر بزرگی برای سلامت انسان محسوب می شود. مطالعات نشان داده اند ترکیبات ضد میکروبی که دارای ساختارهای نانوذره می باشند، علیه عوامل باکتریایی می توانند بسیار کارامد باشند. نانو ساختارهای اکسیدهای فلزی پتانسیل خوبی برای کاهش آلودگی میکروبی دارند. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات منیزیم اکسید در ماتریس زئولیتی بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بود.
مواد و روش ها: نانوذراتMgO  بطور موفقیت آمیزی با روش واکنش حالت جامد از Mg(NO۳)۲.۶H۲O در ماتریس موردنیت بزرگ سنتز شدند. نمونه های سنتز شده با استفاده از XRD، FTIR، SEM و TEMمورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفتند. فعالیت ضد میکروبی نانوذرات به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و انتشار دیسک، در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد، علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج XRD، پیک های پراش برای هر دو ترکیب را در نانوکامپوزیت نشان می دهد. مطالعات XRD نشان می دهد که نانو ذرات منیزیم اکسید سنتز شده دارای ساختار مکعبی می باشند. میانگین سایز نانو ذرات با میکروسکوپ الکترونی عبوری حدود nm۱۴ تخمین زده شد. بر اساس نتایج بدست آمده این نانوذرات علیه باکتری های انتخاب شده دارای فعالیت ضد میکروبی می باشند.
بحث: MgO فعالیت ضد باکتریایی قوی نشان می دهد که از گونه های اکسیژن فعال و خاصیت قلیایی آن منشا می گیرد. نانوذرات  MgOبه غشای سلولی آسیب می رسانند و پس از آن باعث نشت محتویات داخل سلولی می شوند که به نوبه خود منجر به مرگ سلول های باکتریایی می گردد.

واژه‌های کلیدی: زئولیت موردنیت بزرگ، نانوذرات منیزیم اکسید، نانوکامپوزیت، فعالیت ضد میکروبی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نانو بیوتکنولوژی در پزشکی


XML   English Abstract   Printسال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها