:: سال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 116-124 برگشت به فهرست نسخه ها
ساخت، شناسایی و بررسی خواص ضدباکتری نانوذرات MgO در ماتریس زئولیتی
دکتر افشین پوراحمد 1، نیلوفر موحدی2
1- گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران ، pourahmad@iaurasht.ac.ir
2- گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
چکیده:   (1997 مشاهده)
زمینه و هدف: آلودگی میکروبی خطر بزرگی برای سلامت انسان محسوب می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند ترکیبات ضدمیکروبی که ساختارهای نانوذره دارند، علیه عوامل باکتریایی می‌توانند بسیار کارآمد باشند. نانو ساختارهای اکسیدهای فلزی پتانسیل خوبی برای کاهش آلودگی میکروبی دارند. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات منیزیم اکسید در ماتریس زئولیتی بر علیه باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی بود.
مواد و روش‌کار: نانوذراتMgO  به‌طور موفقیت‌آمیزی با روش واکنش حالت جامد از Mg(NO۳)۲.۶H۲O در ماتریس موردنیت بزرگ سنتز شدند. نمونه‌های سنتزشده با استفاده از XRD، FTIR، SEM و TEM ارزیابی و شناسایی می‌شوند. فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت‌کننده از رشد و انتشار دیسک، در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌های استاندارد، علیه باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج XRD، پیک‌های پراش برای هر دو ترکیب را در نانوکامپوزیت نشان می‌دهد. مطالعات XRD نشان می‌دهد که نانوذرات منیزیم اکسید سنتزشده ساختار مکعبی دارند. میانگین سایز نانوذرات با میکروسکوپ الکترونی عبوری حدود nm۱۴ تخمین زده شد. براساس نتایج به‌دست آمده این نانوذرات علیه باکتری‌های انتخاب‌شده فعالیت ضدمیکروبی دارند.
نتیجه‌گیری: MgO فعالیت ضدباکتریایی قوی‌ای را نشان می‌دهد که از گونه‌های اکسیژن فعال و خاصیت قلیایی آن منشأ می‌گیرد. نانوذرات  MgOبه غشای سلولی آسیب می‌رسانند و پس از آن باعث نشت محتویات داخل سلولی شده که به نوبۀ خود منجر به مرگ سلول‌های باکتریایی می‌شوند.
واژه‌های کلیدی: زئولیت موردنیت بزرگ، نانوذرات منیزیم اکسید، نانوکامپوزیت، فعالیت ضدمیکروبی
متن کامل [PDF 860 kb]   (270 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نانو بیوتکنولوژی در پزشکیXML   English Abstract   Printسال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها