:: سال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان شیوع و مقایسه سـروتیپ های سالمونلا درنمونه تخم مرغ های طیور بومی و صنعتی شهرستان خرم آباد با استفاده از کشت و PCR
آذر دولت1، محمدرضا محزونیه2، نعمت شمس3، لیدا اعتمادفر 4
1- کارشناس ارشد باکتری شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
2- استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
3- استادیار استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
4- کارشناسی ارشد کارشناس ارشد باکتری شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران ، lida.etemadfar@yahoo.com
چکیده:   (279 مشاهده)
زمینه و هدف: بیماری­های منتقل شونده از طریق غذا، یکی از مشکلات اصلی بهداشتی و اقتصادی در بین کشورهای صنعتی و غیر صنعتی می­باشند. سروتیپ­های سالمونلا بعنوان یکی از مهمترین پاتوژن­های غذا زاد در سراسر دنیا در نظر گرفته شده­اند. طیور و تخم مرغ منابع اصلی برای سروتیپ­های مختلف بیماری­زای سالمونلا  در نظر گرفته می­شوند. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع آلودگی سالمونلایی در تخم مرغ­های بومی و صنعتی در خرم­آباد طی سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی-توصیفی در مجموع ۳۶۰ تخم مرغ (۱۸۰ بومی و ۱۸۰صنعتی) از نواحی مختلف خرم­آباد جمع­آوری گردید. تخم مرغ­ها بلافاصله تحت شرایط استریل به آزمایشگاه میکروبیولوژی منتقل گردیدند. به منظور تعیین آلودگی سالمونلایی، پس از کشت براساس روش­های متداول مرجع، پرگنه­های مشکوک با استفاده از سروتایپینگ و PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ­ها: نتایج حاکی از آن بود که ۲ نمونه از ۱۸۰ نمونه تخم مرغ بومی (۱/۱ درصد) با استفاده از تکنیک PCR آلودگی سالمونلایی داشتند اما هیچگونه آلودگی در تخم مرغ­های صنعتی وجود نداشت.
نتیجه­ گیری
: نتایج این مطالعه نشان می­دهد اگر چه سالمونلادر تخم مرغ­های صنعتی یافت نشد، اما تخم مرغ­های بومی تولید شده در مزارع کوچک ممکن است برای مصرف کنندگان خطرناک باشد و باعث گسترش سالمونلا در محیط شود.    
واژه‌های کلیدی: شیوع، سالمونلا، تخم مرغ، PCR
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروبیولوژی مواد غذایی


XML   English Abstract   Printسال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها