:: سال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس سالیواریوس از شیر گاومیش و ارزیابی اثرات ضد میکروبی آن
خانم الهام حسین علیپور1، پروفسور کریم مردانی2، دکتر مهران مرادی 3
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران
2- استاد گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
3- استادیار استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، moradi.mehran@yahoo.com
چکیده:   (295 مشاهده)

زمینه و اهداف: لاکتوباسیلوس سالیواریوس، باکتری پروبیوتیک شناخته شده است که از دستگاه گوارش انسان و حیوانات جدا می­شود. هدف از این مطالعه، جداسازی لاکتوباسیلوس سالیواریوس از شیر خام گاومیش و شناسایی مولکولی و بررسی خصوصیات ضدمیکروبی در شرایط آزمایشگاهی است.

مواد و روش­ها: تعداد ۲۰ نمونه شیر خام گاومیش از دامداری­های سنتی و صنعتی شهرستان ارومیه تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه، روی محیط MRS کشت و پرگنه­هایی مشکوک از نظر شکل و خصوصیات بیوشیمیایی انتخاب و برای تعیین گونه از روش واکنش زنجیره­ای پلی مراز به همراه چندشکلی طولی قطعه محدود شونده (PCR-RFLP) و تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن ۱۶S rDNA استفاده گردید. اثرات ضدمیکروبی لاکتوباسیلوس سالیواریوس و پالیده آن بر علیه لیستریا منوسیتوژنز، سالمونلا تیفی­موریوم، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس به­ترتیب به روش نقطه­ای و دیسک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، هیدروفوبیسیتی سطحی باکتری نیز به روش اتصال باکتری به هیدروکربن گزیلن و تولئن مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته­ها: از ۶۰ جدایه مشکوک بدست آمده از شیر گاومیش و پس از  تعیین توالی نوکلئوتیدی، تعداد ۲۱ جدایه مختلف از باکتری­های اسید لاکتیک براساس آنالیز مولکولی شناسایی گردید، بیشترین جدایه به­ترتیب مربوط به گونه­های انتروکوکوس (۹۰%) و لاکتوباسیلوس (۱۰ %) بودند و تنها یک جدایه لاکتوباسیلوس سالیواریوس گزارش گردید. جدایه دارای اثر مهاری معنی­داری در مقایسه با باکتری استاندارد، روی عوامل بیماری­زا داشت. هیدروفوبیستی باکتری نسبت به گزیلن ۳/۵۵ درصد و تولئن ۶/۵۵ درصد گزارش شد.

بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع جنس لاکتوباسیلوس در شیر گاومیش بسیار پایین است و لاکتوباسیلوس سالیواریوس جدا شده از خصوصیات ضدمیکروبی منحصر بفردی در مقایسه با باکتری استاندارد برخوردار است.

واژه‌های کلیدی: گاومیش، لاکتوباسیلوس سالیواریوس، قدرت ضدمیکروب، هیدروفوبیستی، تشخیص مولکولی، شیر
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروبیولوژی مواد غذایی


XML   English Abstract   Printسال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها