[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: آرشیو مجله :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: جستجو :: تماس با ما ::
:: سال 11، شماره 5 - ( آذر - دی 1396 ) ::
جلد 11 شماره 5 صفحات 136-148 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره تولید شده توسط باکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های کشاورزی استان کرمان
عالیه حسین زاده1، موج خالقی 2، حسینعلی ساسان1
1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
2- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران ، mjkhaleghi@yahoo.com
چکیده:   (2520 مشاهده)

زمینه و اهداف: استفاده از میکروارگانیسم‌ها در تولید نانوذرات فلزی روش مناسبی برای حفظ محیط‌زیست به شمار می‌آید. از سویی دیگر به این روش به دلیل توانایی میکروارگانیسم‌ها در تولید نانوذرات با اندازه‌ها، شکل‌ها و مورفولوژی های  متفاوت در سال های اخیر بسیار توجه شده است. با توجه به این ویژگی‌ها، هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره تولیدشده توسط باکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های کشاورزی استان کرمان است.
مواد و روش کار: این پژوهش در سال ۱۳۹۳ انجام شد. نانوذرات نقره تولیدی، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیزهای EDS و XRD ارزیابی شدند و اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره تولیدشده نیز بر روی برخی از باکتری‌های بیماری‌زا بررسی شد.
یافته‌ها: از بین ۴۰ باکتری تولیدکننده نانوذرات نقره، سویه‌هایی که توان تولید نانوذرات نقره با اثرات ضد میکروبی بالا و تولید شده در شرایط محیطی بودند، انتخاب شدند. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی، وجود نانوذرات نقره با اشکال کروی را تأیید کرد. همچنین آنالیز EDS نشان داد که میزان نقره شناسایی‌شده در ذرات، نزدیک به ۶۰ درصد وزنی است. نتایج به‌دست‌آمده از تطبیق توالی و درخت فیلوژنتیکی نشانگر آن بود که سویه‌های و به ترتیب به باکتری باسیلوس سرئوس و سودوموناس آرجنتیننسیس به میزان ۹۹% شباهت دارند.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن است که سویه‌های و قادر به تولید نانوذرات نقره در شرایط مختلف محیطی با اثر ضد میکروبی بالا هستند.

واژه‌های کلیدی: تولید زیستی، نانوذرات نقره، باسیلوس، سودوموناس، اثر ضد میکروبی
متن کامل [PDF 1103 kb]   (1517 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نانو بیوتکنولوژی در پزشکی
فهرست منابع
1. Krishnaraj C, Jagan E, Rajasekar S, Selvakumar P, Kalaichelvan P, Mohan N. Synthesis of silver nanoparticles using Acalypha indica leaf extracts and its antibacterial activity against water born pathogens. Colloids Surf B Biointerfaces 2010;76(1): 50-6. [DOI] [PubMed]
2. Prasad K, Jha AK, Kulkarni A. Lactobacillus assisted synthesis of titanium nanoparticles. Nanoscale Res Lett 2007;2(5):248-50. [DOI] [PubMed]
3. Das VL, Thomas R, Varghese RT, Soniya E, Mathew J, Radhakrishnan E. Extracellular synthesis of silver nanoparticles by the Bacillus strain CS 11 isolated from industrialized area. 3 Biotech 2014;4(2):121-6. [DOI] [PubMed]
4. Pourali P, Yahyaei B. Biological production of silver nanoparticles by soil isolated bacteria and preliminary study of their cytotoxicity and cutaneous wound healing efficiency in rat. J Trace Elem Med Biol 2016;34:22-31. [DOI] [PubMed]
5. Kannan N, Selvaraj S, Murty RV. Microbial production of silver nanoparticles. Dig J nanomater biostruct 2010;5(1):135-40.
6. Nithya R, Ragunathan R. Synthesis of silver nanoparticle using Pleurotus sajor caju and its antimicrobial study. Dig J nanomater biostruct 2009;4(4):623-9.
7. Tran QH, Le AT. Silver nanoparticles: synthesis, properties, toxicology, applications and perspectives. Adv Nat Sci: Nanosci Nanotechnol 2013;4(3):033001. [DOI]
8. Kushwaha A, Singh VK, Bhartariya J, Singh P, Yasmeen K. Isolation and identification of E. coli bacteria for the synthesis of silver nanoparticles: characterization of the particles and study of antibacterial activity. Eur J Exp Biol 2015;5(1):65-70.
9. Singh P, Singh H, Kim YJ, Mathiyalagan R, Wang C, Yang DC. Extracellular synthesis of silver and gold nanoparticles by Sporosarcina koreensis DC4 and their biological applications. Enzyme microb technol 2016;86:75-83. [DOI] [PubMed]
10. Lengke MF, Fleet ME, Southam G. Biosynthesis of silver nanoparticles by filamentous cyanobacteria from a silver (I) nitrate complex. Langmuir 2007;23(5):2694-9. [DOI] [PubMed]
11. Prabhu S, Poulose EK. Silver nanoparticles: mechanism of antimicrobial action, synthesis, medical applications, and toxicity effects. Int nano lett 2012;2(1):32. [DOI]
12. Sastry M, Ahmad A, Khan MI, Kumar R. Biosynthesis of metal nanoparticles using fungi and actinomycete. Curr sci 2003;85(2):162-70.
13. Remya RR, Radhika Rajasree SR, Aranganathan L, Suman TY. An investigation on cytotoxic effect of bioactive AgNPs synthesized using Cassia fistula flower extract on breast cancer cell MCF-7. Biotechnol Rep 2015; 8: 110-5. [DOI] [PubMed]
14. Shahverdi AR, Minaeian S, Shahverdi HR, Jamalifar H, Nohi A-A. Rapid synthesis of silver nanoparticles using culture supernatants of Enterobacteria: a novel biological approach. Process Biochem 2007;42(5):919-23. [DOI]
15. Jain N, Bhargava A, Majumdar S, Tarafdar J, Panwar J. Extracellular biosynthesis and characterization of silver nanoparticles using Aspergillus flavus NJP08: a mechanism perspective. Nanoscale 2011;3(2):635-41. [DOI] [PubMed]
16. Kalishwaralal K, Deepak V, Pandian SRK, Kottaisamy M, BarathManiKanth S, Kartikeyan B, et al. Biosynthesis of silver and gold nanoparticles using Brevibacterium casei. Colloids Surf B Biointerfaces 2010;77(2):257-62. [DOI] [PubMed]
17. Kalimuthu K, Babu RS, Venkataraman D, Bilal M, Gurunathan S. Biosynthesis of silver nanocrystals by Bacillus licheniformis. Colloids Surf B Biointerfaces 2008;65(1):150-3. [DOI] [PubMed]
18. Saravanan M, Vemu AK, Barik SK. Rapid biosynthesis of silver nanoparticles from Bacillus megaterium (NCIM 2326) and their antibacterial activity on multi drug resistant clinical pathogens. Colloids Surf B Biointerfaces 2011;88(1):325-31. [DOI] [PubMed]
19. Zaki S, El Kady M, Abd-El-Haleem D. Biosynthesis and structural characterization of silver nanoparticles from bacterial isolates. Mater Res Bull 2011;46(10):1571-6. [DOI]
20. Levard Cm, Mitra S, Yang T, Jew AD, Badireddy AR, Lowry GV, et al. Effect of chloride on the dissolution rate of silver nanoparticles and toxicity to E. coli. Environ Sci Technol 2013;47(11):5738-45. [DOI] [PubMed]
21. Al Qadi B, Toshiharu S, editors. A study of optical anisotropy for nearly spherical gold nanoparticles. Reporters, Markers, Dyes, Nanoparticles, and Molecular Probes for Biomedical Applications. Proc SPIE 2009;7190: 719016-20. [DOI]
22. Cheng HR, Jiang N. Extremely rapid extraction of DNA from bacteria and yeasts. Biotechnol lett 2006. 28(1): 55-9. [DOI] [PubMed]
23. El-Batal A, Amin M, Shehata MM, Hallol MM. Synthesis of silver nanoparticles by Bacillus stearothermophilus using gamma radiation and their antimicrobial activity. World Appl Sci J 2013;22(1):01-16.
24. Iravani S, Korbekandi H, Mirmohammadi S, Zolfaghari B. Synthesis of silver nanoparticles: chemical, physical and biological methods. Res pharm sci 2014;9(6):385.
25. Thomas R, Janardhanan A, Varghese RT, Soniya E, Mathew J, Radhakrishnan E. Antibacterial properties of silver nanoparticles synthesized by marine Ochrobactrum sp. Braz J Microbiol 2014;45(4):1221-7. [DOI] [PubMed]
26. Singh R, Wagh P, Wadhwani S, Gaidhani S, Kumbhar A, Bellare J, et al. Synthesis, optimization, and characterization of silver nanoparticles from Acinetobacter calcoaceticus and their enhanced antibacterial activity when combined with antibiotics. Int J nanomed 2013;8:4277.
27. Shanthi S, Jayaseelan BD, Velusamy P, Vijayakumar S, Chih CT, Vaseeharan B. Biosynthesis of silver nanoparticles using a probiotic Bacillus licheniformis Dahb1 and their antibiofilm activity and toxicity effects in Ceriodaphnia cornuta. Microb pathog 2016;93:70-7. [DOI] [PubMed]
28. Sadhasivam S, Shanmugam P, Yun K. Biosynthesis of silver nanoparticles by Streptomyces hygroscopicus and antimicrobial activity against medically important pathogenic microorganisms. Colloids Surf B Biointerfaces 2010;81(1):358-62. [DOI] [PubMed]
29. Sadowski Z. Biosynthesis and application of silver and gold nanoparticles. In: Perez DP (Ed). Silver Nanoparticles. 4th. Croatia: InTech; 2010. p. 342. [DOI]
30. Singh R, Shedbalkar UU, Wadhwani SA, Chopade BA. Bacteriagenic silver nanoparticles: synthesis, mechanism, and applications. Appl microbiol biotechnol 2015;99(11):4579-93. [DOI] [PubMed]
31. Paul D, Sinha SN. Extracellular Synthesis of Silver Nanoparticles Using Pseudomonas aeruginosa KUPSB12 and Its Antibacterial Activity. Jordan J Biol Sci 2014;7(4):245-50. [DOI]
32. Vala A, Shah S. Rapid synthesis of silver nanoparticles by a marine-derived fungus Aspergillus niger and their antimicrobial potentials. Int J Nanosci Nanotechnol 2012;8(4):197-206.
33. Priyadarshini S, Gopinath V, Priyadharsshini NM, MubarakAli D, Velusamy P. Synthesis of anisotropic silver nanoparticles using novel strain, Bacillus flexus and its biomedical application. Colloids Surf B Biointerfaces 2013;102:232-7. [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hoseynzadeh A, Khaleghi M, Sasan H. Investigating the Antimicrobial Effects of Silver Nanoparticles Synthesized by Bacteria Isolated From Agricultural Soils of Kerman, Iran . Iran J Med Microbiol. 2017; 11 (5) :136-148
URL: http://ijmm.ir/article-1-729-fa.html

حسین زاده عالیه، خالقی موج، ساسان حسینعلی. بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره تولید شده توسط باکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های کشاورزی استان کرمان. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1396; 11 (5) :136-148

URL: http://ijmm.ir/article-1-729-fa.htmlسال 11، شماره 5 - ( آذر - دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران Iranian Journal of Medical Microbiology
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855