[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: آرشیو مجله :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: جستجو :: تماس با ما ::
:: سال 12، شماره 6 - ( بهمن-اسفند 1397 ) ::
جلد 12 شماره 6 صفحات 409-418 برگشت به فهرست نسخه ها
جداسازی ایزوله اکتینومایست ASR7 از اسفنج دریایی چندشکلی S12 و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن
راضیه پردل1، دکتر سهیلا مطرودی2، دکتر اسحاق زمانی1
1- گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
2- گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران ، s.matroodi@kmsu.ac.ir
چکیده:   (1601 مشاهده)
زمینه و هدف: اکتینومایستهای دریایی باکتریهایی گرم مثبت هستند که به‌صورت آزاد، ساپروفیت یا هم‌زیست با گیاهان و جانوران از جمله اسفنجهای دریایی دیده میشوند. اخیرا به‌دلیل نیاز به داروهای جدید، به میکروارگانیسمهای دریایی به‌عنوان منبع جدیدی با پتانیسل تولید متابولیتهای منحصربه‌فرد، توجه می‌شود. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی اکتینومایست هم‌زیست با اسفنج دریایی چندشکلی S۱۲ جمع‌آوری‌شده از اعماق آبهای استان بوشهر و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن است.
مواد و روش‌کار: ایزوله اکتینومایست از اسفنج دریایی S۱۲ جمع‌آوری‌شده از اعماق آبهای بوشهر، جداسازی شدند. ژن۱۶SrDNA  ایزولۀ مذکور با تکنیکPCR  تکثیر و توالی‌یابی و نتایج حاصل با استفاده از برنامههای بیوانفورماتیک Bioedit و MEGA۶ برای شناسایی و تأیید ایزوله ارزیابی شد. سپس فعالیت ضدباکتریایی عصارۀ ایزولۀ جداشده با روش انتشار در دیسک روی میکروارگانیسمهای بیماری‌زای Escherichia coli، Bacillus cereus، Klebsiella spp.، Salmonella spp. و Proteus spp. انجام شد.
یافته‌ها: در این تحقیق، براساس مطالعات فیلوژنی مشخص شد که ایزولۀ مدنظر متعلق به جنس استرپتومایسس  است و با توجه به میزان هومولوژی با سایر گونههای استرپتومایسس می‌توان آن را گونهای جدید معرفی کرد. مطالعات بیوشیمیایی نشان داد که تمام تست­های انجام‌شده به استثنای تست­های گرم و کاتالاز منفی است. ایزولۀ مطالعهشده  فعالیت جالب توجهی علیه سه باکتری بیماریزای انسانی Escherichia coli، Bacillus cereus و Salmonella spp. نشان داد که بیشترین فعالیت ضدباکتریایی آن علیه باکتری Salmonella spp. با قطر هالۀ در حدود ۱۶ میلی‌متر بود.
نتیجه‌گیری: اسفنجهای اعماق آب‌های استان بوشهر اکتینومایستهای هم‌زیست با خود دارند که منبعی غنی از متابولیتهای ثانویه با فعالیت زیستی هستند. نتایج نشان داد که سویۀ اکتینومیست جداشده یک گونۀ استرپتومایسس جدید با فعالیت ضدباکتری جالب توجه است. این تحقیق اولین گزارش از جداسازی اکتینومیست دریایی هم‌زیست با اسفنج در ایران است..


واژه‌های کلیدی: اکتینومایست، اسفنج دریایی، فعالیت ضدباکتریایی، باکتری‎های بیماری‌زا، 16SrDNA
متن کامل [PDF 814 kb]   (191 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیوتکنولوژی میکروبی
فهرست منابع
1. Fieseler L, Horn M, Wagner M, Hentschel U. Discovery of the Novel Candidate Phylum “Poribacteria” in Marine Sponges. J Appl Environ Microbiol. 2006;72(8):5677. [DOI] [PubMed]
2. Taylor MW, Radax R, Steger D, Wagner M. Sponge-associated microorganisms: evolution, ecology, and biotechnological potential. Microbiol Mol Biol Rev. 2007;71(2):295-347. https://doi.org/10.1128/MMBR.00040-06 [DOI] [PubMed]
3. Zhang H, Lee YK, Zhang W, Lee HK. Culturableactinobacteria from the marine sponge Hymeniacidonperleve: isolation and phylogenetic diversity by 16S rRNA gene-RFLP analysis. Antonie van Leeuwenhoek. 2006;90(2):159-69. [DOI] [PubMed]
4. Christensen A, Martin GD. Identification and bioactive potential of marine microorganisms from selected Florida coastal areas. Microbiol. 2017;6(4):1-10. [DOI]
5. Thakur NL, Müller WE. Biotechnological potential of marine sponges. Curr Sci. 2004;10:1506-12.
6. Brinkmann CM, Marker A, Kurtböke Dİ. An overview on marine sponge-symbiotic bacteria as unexhausted sources for natural product discovery. Diversity. 2017;9(4):40. [DOI]
7. Indraningrat A, Agung G, Hauke S, Detmer S. Bioprospecting Sponge-Associated Microbes for Antimicrobial Compounds. Ed. Kirsten Benkendorff. Marine Drugs. 2016;14(5):87. [DOI] [PubMed]
8. Sathiyanarayanan G., Saibaba G., Kiran GS., Yang YH., Selvin J. Marine sponge-associated bacteria as a potential source for polyhydroxyalkanoates. Crit Rev Microbiol. 2017;43(3):294-312. [DOI] [PubMed]
9. Montalvo NF, Mohamed NM, Enticknap JJ, Hill RT. Novel actinobacteria from marine sponges. Antonie Van Leeuwenhoek. 200; 1;87(1):29-36.
10. Webster NS, Wilson KJ, Blackall LL, Hill RT. Phylogenetic diversity of bacteria associated with the marine sponge Rhopaloeidesodorabile. Appl Environ Microbiol. 2001;67(1):434-44. [DOI] [PubMed]
11. Hentschel U, Hopke J, Horn M, Friedrich AB, Wagner M, Hacker J, Moore BS. Molecular evidence for a uniform microbial community in sponges from different oceans. Appl Environ Microbiol. 2002;68(9):4431-40. [DOI] [PubMed]
12. Kamke J, Taylor MW, Schmitt S. Activity profiles for marine sponge-associated bacteria obtained by 16S rRNAvs 16S rRNA gene comparisons. ISME J. 2010;4(4):498-508. [DOI] [PubMed]
13. Webster NS, Taylor MW, Behnam F, Lücker S, Rattei T, Whalan S, Horn M, Wagner M. Deep sequencing Reveals Exceptional Diversity and Modes of Transmission for Bacterial Sponge Symbionts. Environ Microbiol. 2010;12(8):2070-82. [PubMed]
14. Miyadoh S. Research on antibiotic screening in Japan over the last decade: a producing microorganism approach. Actinomycetologica. 1993;7(2):100-6. [DOI]
15. Kämpfer P. The family Streptomycetaceae, part I: taxonomy. In: Dworkin M, Falkow S, Rosenberg E, Schleifer KH, Stackebrandt E, editors. The prokaryotes. 3nd ed. New York: Springer; 2006. p 538-604. [DOI]
16. Moran MA, Rutherford LT, Hodson RE. Evidence for indigenous Streptomyces populations in a marine environment determined with a 16S rRNA probe. Appl Environ Microbiol. 1995;61(10):3695-700. [PubMed]
17. Mincer TJ, Jensen PR, Kauffman CA, Fenical W. Widespread and persistent populations of a major new marine actinomycete taxon in ocean sediments. Appl Environ Microbiol. 2002;68(10):5005-11. [DOI] [PubMed]
18. Kim TK, Garson MJ, Fuerst JA. Marine actinomycetes related to the ‘Salinospora’group from the Great Barrier Reef sponge Pseudoceratina clavata. Environ Microbiol. 2005;7(4):509-18. [DOI] [PubMed]
19. Li ZY, Liu Y. Marine sponge Craniellaaustrialiensis‐associated bacterial diversity revelation based on 16S rDNA library and biologically active Actinomycetes screening, phylogenetic analysis. Lett Appl Microbiol. 2006;43(4):410-6. [DOI] [PubMed]
20. Jiang S, Sun W, Chen M, Dai S, Zhang L, Liu Y, Lee KJ, Li X. Diversity of culturableactinobacteria isolated from marine sponge Haliclona sp. Antonie Van Leeuwenhoek. 2007;92(4):405-16. [DOI] [PubMed]
21. Baskaran R, Subramanian T, Zuo W, Qian J, Wu G, Kumar A. Major Source of Marine Actinobacteria and Its Biomedical Application. In Microbial Applications Vol 2.New York: Springer;2017. (pp. 55-82).
22. Schneemann I, Ohlendorf B, Zinecker H, Nagel K, Wiese J, Imhoff JF. Nocapyrones A− D, γ-pyrones from a Nocardiopsis strain isolated from the marine sponge Halichondriapanicea. J Nat Prod. 2010;73(8):1444-7. [DOI] [PubMed]
23. Zhang H, Zhang W, Jin Y, Jin M, Yu X. A comparative study on the phylogenetic diversity of culturableactinobacteria isolated from five marine sponge species. Antonie van leeuwenhoek. 2008;93(3):241-8. [DOI] [PubMed]
24. Selvin J, Shanmughapriya S, Gandhimathi R, Kiran GS, Ravji TR, Natarajaseenivasan K, Hema TA. Optimization and production of novel antimicrobial agents from sponge associated marine actinomycetesNocardiopsisdassonvillei MAD08. Appl Microbiol Biotechnol. 2009;83(3):435. [DOI] [PubMed]
25. Abdelmohsen UR, Pimentel-Elardo SM, Hanora A, Radwan M, Abou-El-Ela SH, Ahmed S, et al. Isolation, phylogenetic analysis and anti-infective activity screening of marine sponge-associated actinomycetes. Mar drugs. 2010;8(3):399-412. [DOI] [PubMed]
26. Jensen PR, Gontang E, Mafnas C, Mincer TJ, Fenical W. Culturable marine actinomycete diversity from tropical Pacific Ocean sediments. Environ Microbiol. 2005;7(7):1039-48. [DOI] [PubMed]
27. Connon SA, Giovannoni SJ. High-throughput methods for culturing microorganisms in very-low-nutrient media yield diverse new marine isolates. Appl Environ Microbiol. 2002;68(8):3878-85. [DOI] [PubMed]
28. Al-Zahrani A, Omer H, Al-Judaibi A. Impact of Antibacterial Activity of Physical Storage Extracts on Pathogenic Bacteria. J Biosci Med (Irvine). 2016;4(04):54. [DOI]
29. Liu D, Coloe S, Baird R, Pedersen J. Rapid mini-preparation of fungal DNA for PCR. J Clin Microbiol. 2000;38(1):471. [PubMed]
30. Hameş Kocabaş EE, Ataç UZ. Isolation strategies of marine-derived actinomycetes from sponge and sediment samples. J Microbiol methods. 2012;88(3):342-7. [DOI] [PubMed]
31. Jensen PR, Dwight R, Fenical W. Distribution of actinomycetes in near-shore tropical marine sediments. Appl Environ Microbiol. 1991;57(4):1102-8. PMid:PMCid:PMC [PubMed]
32. Albertsen M, Karst SM, Ziegler AS, Kirkegaard RH, Nielsen PH. Back to basics–the influence of DNA extraction and primer choice on phylogenetic analysis of activated sludge communities. PloS one. 2015;10(7):e0132783 [DOI] [PubMed]
33. Gandhimathi R, Arunkumar M, Selvin J, Thangavelu T, Sivaramakrishnan S, Kiran GS, et al. Antimicrobial potential of sponge associated marine actinomycetes. J Mycol Med. 2008;18(1):16-22. [DOI]
34. Öner Ö, Ekiz G, Hameş EE, Demir V, Gübe Ö, Özkaya FC, Yokeş MB, Uzel A, Bedir E. Cultivable sponge-associated actinobacteria from coastal area of Eastern Mediterranean Sea. Adv Microbiol. 2014;4(06):306. [DOI]
35. Prieto-Davó A, Fenical W, Jensen PR. Comparative actinomycete diversity in marine sediments. AquatMicrob Ecol. 2008;52(1):1-1. [DOI]
36. Cheng HR, Jiang N. Extremely rapid extraction of DNA from bacteria and yeasts. Biotechnol Let. 2006;28(1):55-9. [DOI] [PubMed]
37. Salami F. Isolation and determination of Streptomyces that produce antibiotic from soil. J Pajouhesh-va- Sazandegi. 2004;17(3):41-7.
38. Mahmoud HM, Kalendar AA. Coral-associated actinobacteria: diversity, abundance, and biotechnological potentials. Front Microbiol. 2016;7:204. [DOI] [PubMed]
39. Abdelmohsen UR, Yang C, Horn H, Hajjar D, Ravasi T, Hentschel U. Actinomycetes from Red Sea sponges: sources for chemical and phylogenetic diversity. Mar drugs. 2014;12(5):2771-89. PMid:PMCid:PMC4052315 [DOI] [PubMed]
40. Braña AF, Fiedler HP, Nava H, González V, Sarmiento-Vizcaíno A, Molina A, Acuña JL, García Braña AF, Fiedler H-P, Nava H, González V, Sarmiento-Vizcaíno A, Molina A, et al. Two Streptomyces species producing antibiotic, antitumor, and anti-inflammatory compounds are widespread among intertidal macroalgae and deep-sea coral reef invertebrates from the central Cantabrian Sea. Microb Ecol. 2015;69(3):512-24. [DOI] [PubMed]
41. Kennedy J, Baker P, Piper C, Cotter PD, Walsh M, Mooij MJ, et al. Isolation and analysis of bacteria with antimicrobial activities from the marine sponge Haliclonasimulans collected from Irish waters. Mar Biotechnol. 2009;11(3):384-96. [DOI] [PubMed]
42. Zhang W, Zhang F, Li Z, Miao X, Meng Q, Zhang X. Investigation of bacteria with polyketide synthase genes and antimicrobial activity isolated from South China Sea sponges. J Appl Microbiol. 2009;107(2):567-75. [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pordel R, Matroodi S, Zamani I. Isolation of ASR7 Actinomycete Isolated from S12 Demospongia Marine Sponge and Study of Its Antibacterial Activity. Iran J Med Microbiol. 2019; 12 (6) :409-418
URL: http://ijmm.ir/article-1-780-fa.html

پردل راضیه، مطرودی سهیلا، زمانی اسحاق. جداسازی ایزوله اکتینومایست ASR7 از اسفنج دریایی چندشکلی S12 و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1397; 12 (6) :409-418

URL: http://ijmm.ir/article-1-780-fa.htmlسال 12، شماره 6 - ( بهمن-اسفند 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران Iranian Journal of Medical Microbiology
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3897