[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: آرشیو مجله :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: جستجو :: تماس با ما ::
:: سال 12، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 16-22 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقاومت به متی‌سیلین و فراوانی ژنهای fnbA و fnbB در جدایههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس
سعید ویسی1، دکتر لیلا اسدپور 2
1- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
2- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران ، Asadpour@iaurasht.ac.ir
چکیده:   (1522 مشاهده)
زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس پاتوژن فرصتطلبی است که بهویژه سویههای مقاوم به متی‌سیلین آن، عامل طیف وسیعی از عفونتهای بیمارستانی و اکتسابی از جامعه است. قدرت چسبندگی از عوامل مهم افزایش بیماری‌زایی این باکتری است. در پژوهش حاضر، میزان مقاومت به متیسیلین و فراوانی ژنهای چسبندگی fnbA  و fnbB در جدایههای بالینی استافیلوکوکوس ارئوس بررسی شد.
 مواد و روش‌کار: جدایههای استافیلوکوکوس ارئوس از نمونههای بالینی بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص پزشکی رشت در بازۀ زمانی یکسالۀ شهریور ۹۵-۹۴ جداسازی و مقاومت جدایهها به متی‌سیلین به روش انتشار دیسک و ارزیابی حضور ژن mecA بررسی شد. فراوانی ژن‌های چسبندگی fnbA و  fnbB در سویه‌های حساس و مقاوم به متیسیلین در واکنش PCR با استفاده از پرایمر اختصاصی این ژنها مشخص و با آزمون ۲% مقایسه شد.
یافته‌ها: از ۹۰ جدایۀ بررسی شده، ۳۷ جدایه (۴۱%) مقاوم به متیسیلین و mecA مثبت بودند. همچنین در ۵۹ (۶۵/۵%) و ۳۷ (۴۳/۳%) جدایه به ترتیب ژن‌های fnbA و  fnbB شناسایی شدند. فراوانی ژن‌های fnb در سویه‌های مقاوم به متیسیلین استافیلوکوکوس اورئوس بهگونهای معنیدار بیشتر از سویه‌های حساس به متیسیلین بود (۰/۰۵> P).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه بیانگر شیوع بالای سویه‌های مقاوم به متیسیلین در نمونههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در رشت و نیز فراوانی ژن‌های fnb در این جدایهها است.

 
واژه‌های کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت به متی‌سیلین، چسبندگی، fnb، mecA
متن کامل [PDF 950 kb]   (249 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروب شناسی مولکولی
فهرست منابع
1. Cupane L, Pugacova N, Berzina D, Cauce V, Gardovska D, Miklaševics E. Patients with Panton-Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus infections run an increased risk of longer hospitalisation. Int J Mol Epidemiol Genet. 2012;3(1):48-55. [PubMed]
2. Gu J, Xu W, Lei L, Huang J, Feng X, Sun C, et al. LysGH15, a novel bacteriophage lysin, protects a murine bacteremia model efficiently against lethal methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection. ‎J Clin Microbiol. 2011;49(1):111-7. [DOI] [PubMed]
3. Chambers HF, DeLeo FR. Waves of resistance: Staphylococcus aureus in the antibiotic era. Nat Rev Microbiol. 2009;7(9):629-41. [DOI] [PubMed]
4. Peck KR, Baek JY, Song J-H, Ko KS. Comparison of genotypes and enterotoxin genes between Staphylococcus aureus isolates from blood and nasal colonizers in a Korean hospital. J Korean Med Sci. 2009;24(4):585-91. [DOI] [PubMed]
5. Arrecubieta C, Asai T, Bayern M, Loughman A, Fitzgerald JR, Shelton CE, et al. The Role of Staphylococcus aureus Adhesins in the Pathogenesis of Ventricular Assist Device–Related Infections. J Infect Dis. 2006;193(8):1109-19. [DOI] [PubMed]
6. Shinji H, Yosizawa Y, Tajima A, Iwase T, Sugimoto S, Seki K, et al. Role of fibronectin-binding proteins A and B in in vitro cellular infections and in vivo septic infections by Staphylococcus aureus. Infect Immun. 2011;79(6):2215-23. [DOI] [PubMed]
7. Mirzaee M, Najar-Peerayeh S, Behmanesh M. Prevalence of fibronectin-binding protein (FnbA and FnbB) genes among clinical isolates of methicillin resistant Staphylococcus aureus. Mol Gen Mikrobiol Virusol. 2015;30(4):221-4. [DOI]
8. Taromian M, Peymani A, Aslanimehr M. Frequency of Fibronectin Binding Protein A and Panton-Valentine Leukocidin in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Collected From Educational Hospitals in Qazvin, Iran. Biotech Health Sci.. 2016;3(1):e55934. [DOI]
9. Vergara-Irigaray M, Valle J, Merino N, Latasa C, García B, de los Mozos IR, et al. Relevant role of fibronectin-binding proteins in Staphylococcus aureus biofilm-associated foreign-body infections. Infect Immun. 2009;77(9):3978-91. [DOI] [PubMed]
10. Paniagua-Contreras G, Sáinz-Espuñes T, Monroy-Pérez E, Rodríguez-Moctezuma JR, Arenas-Aranda D, Negrete-Abascal E, et al. Virulence markers in Staphylococcus aureus strains isolated from hemodialysis catheters of Mexican patients. Adv Microbiol. 2012;2(4):476-87. [DOI]
11. Reisi M, Tajbakhsh E, Momtaz H. Isolation and identification of antibiotic resistance genes in Staphylococcus aureus isolates from respiratory system infections in shahrekord, Iran. Biological Journal of Microorganism. 2014;3(10):97-106.
12. Gomarian Z, Shahhosseiny MH, Bayat M, Mahmoudi MA, Nafarieh T, Rahbar M. Prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Isolated from Moheb and Milad Hospitals via Phenotypic and Molecular Methods. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2015;23(4):2096-108.
13. Shokri R, Salouti M, Sorouri ZR, Heidari Z. Frequency of meticillin resistant Staphylococcus aureus strains isolated from clinical samples in Mousavi Hospital, Zanjan, and recognition mec A gene using PCR. Journal of Microbial World. 2014;7(1):58-65.
14. Rezaei NJ, Nahaei M, Sadeghi J, Esmailkhani A. Frequency of pvl gene in methicillin resistant Staphylococcus aureus Isolates collected from Northwest Iran. Biosci Biotech Res Comm. 2016;9(4):615-20.
15. Zandi H, Eslami G, Vakili M. Frequency of Methicillin-Resistance among Clinical Isolates of Staphylococcus Aureus by Phenotypic and Molecular Methods in Yazd. SSU_Journals. 2015;23(1):1826-37.
16. Mahdiyoun SM, Ahanjan M, Goudarzi M, Rezaee R. Prevalence of Antibiotic Resistance in Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Determining Aminoglycoside Resistance Gene by PCR in Sari and Tehran Hospitals. J Mazandaran Univ Med Sci. 2015;25(128):97-107.
17. Valle DL, Paclibare PA, Cabrera EC, WL. R. Molecular and phenotypic characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from a tertiary hospital in the Philippines. Trop Med and Health. 2016;44(1):1-9. [DOI] [PubMed]
18. Kiavari A, Hasani A, Mobaiyen H, Aghazadeh M, Hasani A, Varshochi M, et al. Detection of Genes That Encoding the Collagen (Cna) and Fibronectin (FnB) binding Protein of Staphylococcus aureus Isolates by Multiplex-PCR. Med J Tabriz Univ Med Sci. 2012;34(4):98-106.
19. Rice K, Huesca M, Vaz D, McGavin MJ. Variance in fibronectin binding andfnb locus polymorphisms in Staphylococcus aureus: Identification of antigenic variation in a fibronectin binding protein adhesin of the epidemic CMRSA-1 strain of methicillin-resistant S. aureus. Infect Immun. 2001;69(6):3791-9. [DOI] [PubMed]
20. Aher TK, Roy A, Kumar P. Molecular detection of virulence genes associated with pathogenicity of Gram positive isolates obtained from respiratory tract of apparently healthy as well as sick goats. Vet World. 2012;5(11):676-81. [DOI]
21. Arciola CR, Campoccia D, Gamberini S, Baldassarri L, Montanaro L. Prevalence of cna, fnbA and fnbB adhesin genes among Staphylococcus aureus isolates from orthopedic infections associated to different types of implant. FEMS Microbiol Lett. 2005;246(1):81-6. [DOI] [PubMed]
22. 22. Yapar N, OĞUZ VA. An investigation of genes coding fibronectin binding proteins in Staphylococcus aureus isolated from carriers aged between 6 and 14 years. Turk J Med Sci Sciences. 2011;41(3):543-7.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Veisi S, Asadpour L. Frequency of Methicillin Resistance, fnbA and fnbB Genes in Clinical Isolates of Staphylococcus aureus . Iran J Med Microbiol. 2018; 12 (1) :16-22
URL: http://ijmm.ir/article-1-779-fa.html

ویسی سعید، اسدپور لیلا. بررسی مقاومت به متی‌سیلین و فراوانی ژنهای fnbA و fnbB در جدایههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1397; 12 (1) :16-22

URL: http://ijmm.ir/article-1-779-fa.htmlسال 12، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران Iranian Journal of Medical Microbiology
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855